Новини району

......................................................................................................................................................................
До уваги жителів
Компаніївського району!
У зв’язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією та збройною агресією проти України, в Компаніївській районній державній адміністрації діє номер
«гарячої лінії» (05240) 2-00-77
з вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції на сході України та їх родин, а також родин військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України.
 
 
......................................................................................................................................................................

Перенесення щорічної відпустки на інший термін

......................................................................................................................................................................

Відпустка за сумісництвом та дистанційна робота за основним місцем

......................................................................................................................................................................

Оформлення лікарняних під час карантину

......................................................................................................................................................................

Права працівників по догляду за дитиною у випадку карантину

......................................................................................................................................................................

Адміністративна та кримінальна відповідальність за затримку виплати заробітної плати

......................................................................................................................................................................

Відрядження у вихідний день

......................................................................................................................................................................

Як замінити вікна та не стати жертвою шахраїв?

......................................................................................................................................................................

Допомога з тимчасової непрацездатності у випадку звільнення працівника

......................................................................................................................................................................

Як підприємцям отримати компенсацію за карантин?

......................................................................................................................................................................

БПД з питаньземельнихвідносин: портрет типового клієнта

......................................................................................................................................................................

Особливостівиплатизаробітної плати особі, яка знаходиться на самоізоляції

......................................................................................................................................................................

Який штраф загрожує за незаконну вирубку й продаж ялинок

......................................................................................................................................................................

МИШОПОДІБНІ ГРИЗУНИ: МАЛИЙ ШКІДНИК – ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ

......................................................................................................................................................................

Результати громадського моніторингу за виконанням політики протидії торгівлі людьми в Кіровоградській області

......................................................................................................................................................................

Куди скаржитися замість книги скарг?

......................................................................................................................................................................

Комунікація сьогодні працює на результат у майбутньому

......................................................................................................................................................................

Роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?

......................................................................................................................................................................

Адвокатка системи БПД допомогла жінці врятуватись від домашнього кривдника

......................................................................................................................................................................

Гід з державних послуг

......................................................................................................................................................................

Юристка системи БПД допомогла сестрі встановити опіку над рідним братом

......................................................................................................................................................................

Юристка системи БПД допомогла сестрі встановити опіку над рідним братом

......................................................................................................................................................................

Система БПД – поруч із громадянами, які постраждали від смерчу

......................................................................................................................................................................

Юристи системи БПД: щодня бути потрібним та корисним людям

......................................................................................................................................................................

Як отримати безоплатну правову допомогу в умовах адаптиванго карантину?

......................................................................................................................................................................
Вчителі мають право на достроковий вихід на пенсію
Одразу з головного
Конституційний Суд України від 04.06.2019 № 2- р/2019 своїм рішенням скасував вікові обмеження (не раніше 55 років!) для виходу на пенсію за вислугу років – завдяки цьому правом виходу на пенсію за вислугу років у 2020 роцівже скористалися 167 мешканців Кіровоградщини. Питання пенсійного забезпечення працівників освіти регулюються законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».
Умови дострокового виходу на пенсію.
Передбачено право на призначення пенсії за вислугу років особам незалежно від віку, за умови наявності спеціального стажу роботи на посадах за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років на 01.04.2015 (25 років), на 01.01.2016 (25 років 6 місяців) та на 11.10.2017 (26 років 6 місяців) та звільнення з посади, що дає право на цей вид пенсії. Лише після звільненняособаможе звернутися за призначенням пенсії до Пенсійного фонду України.
Розмір вашої пенсії онлайн
Для користувачів, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), в особистому кабінеті застрахованої особи функціонує послуга із автоматичного розрахунку прогнозованого розміру пенсій «Пенсійний калькулятор», який надає можливість розрахуватимайбутній розмір пенсійної виплати.
Н. Сімонян, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
......................................................................................................................................................................
Як отримати статус біженця в Україні?
Нестабільна геополітична ситуація, численні збройні конфлікти на різноманітних підґрунтях та наслідки світової економічної кризи… Усе більше у світі людей, які проживають у зонах невпинного ризику для життя, здоров’я та нормального соціального існування. Дедалі актуальнішим стає питання надання таким людям захисту з наступною реалізацією громадянських та політичних прав. Про те, як отримати статус біженця в Україні, розповідає фахівець Одеського місцевого центру з надання БВПД Микола Крутій. Люди, шукаючи притулок у державах відносної стабільності, стикаються з юридичними аспектами надання статусу біженців. Іноді складно подолати право вузавісу, за якою знаходиться бажаний захист їхніх прав та законних інтересів.
Україна визнається державою призначення та транзитом для осіб, які потребують міжнародного захисту. Чинним законодавством передбачається відповідний правовий механізм надання таким особам статусу біженця.
Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, якіпотребуютьдодаткового або тимчасовогозахисту» біженцемможе бути визнана особа, яка не є громадяниномУкраїни і внаслідокобґрунтованихпобоювань стати жертвою переслідувань за ознакамираси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певноїсоціальноїгрупи або політичнихпереконаньперебуває за межами країнисвоєїгромадянськоїналежності та не можекористуватисязахистомцієїкраїни або не бажаєкористуватисяцимзахистомвнаслідок таких побоювань, або, не маючигромадянства (підданства) і перебуваючи за межами країнисвогопопередньогопостійногопроживання, не можечи не бажаєповернутися до неївнаслідокзазначенихпобоювань.
Як подати заяву про отримання статусу біженця?
З метою отримання статусу біженця в Україні особі (або її законному представнику) необхідно протягом п’яти робочих днів з дня легального перетину державного кордону звернутись до територіального відділу (управління) Державної міграційної служби України (далі – територіальний орган) із заявою про визнання її біженцем. Зазначена заява має подаватись особою, яка потребує правового захисту в Україні за місцем свого тимчасового перебування. У разі незнання та нерозуміння суб’єктом звернення державної мови, особа має право отримати послугу з перекладу української мови, залучивши до процесу оформлення заяви та її розгляду перекладача. У зверненні про надання статусу біженця особою мають зазначатися дійсні підстави побоювання за своєжиття у разі повернення до країни свого походження та надаватися відомості, які можуть підтвердити цей факт. Так, до звернення про визнання біженцем надаються: • документи, що посвідчують особу заявника (паспорт або посвідчення встановленого зразка, що підтверджує громадянську приналежність до країни походження); • документи та матеріали, щосвідчать про наявність обставин для отримання статусу біженця. Окремо заявник має надати 4 фотокартки, а у разі супроводження неповнолітніх членів своєї сім’ї – додатково по 4 світлини на кожну особу. Необхідно підкреслити, що якщо документи, які посвідчують заявника, відсутні або є фальшивими, то така особа має повідомити про цю обставину в заяві про визнання біженцем, а також викласти причини виникнення цих обставин. Після подання заяви про визнання біженцем особі видається довідка про звернення за захистом в Україні. Цей документ засвідчує законність її перебування на території України на період, що розпочинається з моменту звернення з відповідною заявою і до остаточного визначення статусу такої особи чи залишення нею території України. Довідка є дійсною для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених законами України.
Що відбувається після подання заяви?
Після подання заяви та згаданихдокументівтериторіальний орган протягомп’ятнадцятиробочихднів проводить іззаявникомспівбесіду. Післявстановленнядійсності та об’єктивності причин неповернення до країнипоходженняприймаєтьсярішення про оформленнявідповіднихдокументів або про відмову в їхоформленні. Розгляд заяви про визнаннябіженцем здійснюється Державною міграційною службою України (далі – ДМС) протягомдвохмісяців з дня прийняттярішення про оформленнядокументів для вирішенняпитання щодо визнаннябіженцем. Строк розглядувідповідної заяви може бути продовжено не більш як до трьохмісяців. Протягомп’ятнадцятиробочихднів з дня прийняттярішення про визнання особи біженцем ДМС оформлює та видаєкожнійособі, яка досягла 16-річного віку (як виняток 14-річного віку для реалізації права на освіту, медичнудопомогутощо), посвідчення біженцястроком на 5 років. За результатами винесення ДМС позитивного рішеннязаявникотримує статус біженця та починаєкористуватисьаналогічними правами, свободами і виконуватиобов’язки, як і громадяниУкраїни. У разіякщо ДМС прийняларішення про відмову у визнаннібіженцем, заявникупротягом семи робочихднів з дня йогоотриманнятериторіальним органом надсилається або видаєтьсяписьмовеповідомлення з викладенням причин відмови і роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
Куди звертатись за правовою допомогою?
У разі відмови територіального органу в прийнятті заяви про визнання біженцем або прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішенняпитання щодо визнаннябіженцем особа має право протягомп’ятиробочихднів з дня отриманнявідмовиоскаржититакідії/рішення до ДМС або суду. Рішення ДМС про відмову у визнаннібіженцемоскаржуються в адміністративномусуді з позовом про визнанняпротиправнимрішення ДМС та йогоскасування. Зокрема, для складенняпозовної заяви та іншихпроцесуальнихдокументів, щомаютьзначення для справи, представництваінтересів у суді, особа можезвернутись до найближчогомісцевого центру з надання безоплатноївторинноїправової допомоги. Контактинайближчогомісцевого центру з надання безоплатноївторинноїправової допомоги можназнайти на сайті www.legalaid.gov.ua або дізнатися за безкоштовним номером 0-800-213-103. До відповідногозвернення про надання безоплатноївторинноїправової допомоги та призначення адвоката за рахунок держави сліддодатикопіюдовідки про звернення за захистом в Україні та копіюрішення ДМС або їїтериторіального органу. Також з метою захистусвоїхміграційних прав особа можезвернутись до представництваУправління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні – спеціалізованого агентства ООН, створеного для підтримки та захистубіженців (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16).
Яка відповідальність за нелегальне перебування в Україні?
За порушення міграційного законодавства України, у тому числі за нелегальне перебування на території країни, передбачається адміністративна відповідальність згідно зі статтею 203 Кодексу України про адміністративне правопорушення та встановлюється штраф у розмірі від 1700 грн до 5100 грн. Однакслідзауважити, щодіявказаноїстатті не буде поширюватись на осіб, які, бажаючиотриматизахист в Україні, незаконно перетнулидержавний кордон і нелегально перебувають в Україні у межах строку, необхідного для подання заяви про надання статусу біженця. Так, у разі виникнення зазначених обставин, особа повинна надати відповідальній посадовій особі Державної прикордонної служби України обґрунтовані пояснення про причини неправомірного прибуття до України.
Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань також можна:
• зателефонувавши на безкоштовний номер системи надання безоплатноїправової допомоги 0 800-213-103; • поставившипитання в повідомленні на електронну адресу центру kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua; • поставившизапитання в месенджерфейсбук-сторінкисистеми БПД https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/; • написавши на електроннупоштунайближчогомісцевого центру (адресиможнадізнатися на сайтісистеми БПД https://www.legalaid.gov.ua/; • скориставшисьправничою вікіпедією WikiLegalAidhttps://wiki.legalaid.gov.ua; • прочитавшиправовуконсультацію на телеграм-каналі «Безоплатнаправовадопомога» https://t.me/ualegalaid.
......................................................................................................................................................................
Твоє право: трудові гарантії військовослужбовців
Ветерани та учасникибойовихдій – у трійцікатегорійгромадян, якінайчастішезвертаються за безоплатноювторинною правовою допомогою. З початку цього року БВПД отрималимайже 5 тис. учасників АТО/ООС. До ТОП-5 правовихпитань, з якимивійськовослужбовцізвертаються до центрів та бюро правової допомоги, входить трудове право. До Роздільнянськогомісцевого центру з надання БВПД звернувсяучасник АТО/ООС. Вінрозповів, що з 2016 по 2018 роки проходив службу в Збройних силах України. Післязвільненняйомубуловиплаченокомпенсацію за невикористанідніщорічноїосновноївідпустки. Пізнішевіндізнався, щозаконодавствопередбачаєдодатковувідпусткуучасникамбойовихдій. Чоловікзвернувся з рапортом за місцемпроходженняслужби про виплатуйомукомпенсації за невикористанудодатковувідпустку, протеотримаввідмову. Юрист центру Роман Непочатовпідготував та подав позов до Одеського окружного адміністративного суду. Cудомухваленорішення на користьучасника АТО/ООС, якимзобов’язановійськовучастинувиплатитикомпенсацію за не використанудодатковувідпустку. Ще один приклад захистутрудових прав військовослужбовців. До Лиманського бюро правової допомоги, що на Донеччині, звернувсяучасникбойовихдій, який проходить службу в лавах Збройних сил України. Вінрозповів, щобувнеправомірнозвільнено з роботи, та просив допомогтийому у складанніпроцесуальнихдокументів про визнання наказу про звільненнянезаконним та зобов’язатироботодавцяпоновитийого на роботі, а також стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Начальник бюро Артем Воронов підготувавпозовнузаяву до суду. Суд ухваливрішення, відповідно до якогороботодавецьмаєпоновити на посадічоловіка, а такожвиплатитийомусереднійзаробіток за час вимушеного прогулу в сумі 109,7 тис. грн. Які існують трудові гарантії військовослужбовців – про цеможнапрочитати у застосунку «Твоє право».
Права військовослужбовців
Під час дії особливого періоду за мобілізованимипрацівниками, а такожприйнятими на військову службу за контрактом, у тому числі при укладенні нового контракту, на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільненнязберігається: робочемісце, посада та середнійзаробіток (військовослужбовціувільняютьсявідвиконанняпосадовихобов’язків) (стаття 119 Кодексу законів про працюУкраїни (далі – КЗпП); право на щорічнувідпустку (пункт 2 частинипершоїстатті 9 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон). Трудовий стаж не переривається (стаття 2 Закону України «Про військовийобов’язок і військову службу»). Трудовігарантіїпоширюютьсятакож на поранених, полонених або визнанихбезвісновідсутніми до моменту звільненняїх з військовоїслужби, повернення з полону, появипіслявизнаннябезвісновідсутніми або до дня оголошення судом їхпомерлими. Якщо особа булабезробітною, то на періодвійськовоїслужбивиплата допомоги по безробіттюприпиняється. Післязвільнення в запас, при повторнійреєстрації у державнійслужбізайнятості, виплати по безробіттюздійснюватимуться з урахуванням фактичного працевлаштуванняпротягомпроходженняслужби та розміру грошового забезпечення. Виплатапенсій, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військовоїслужби та деякихінших осіб», не припиняється.
Додаткові права:
• переважне право на залишення на роботі в разіскорочення на підприємстві (стаття 42 КЗпП); • право на щорічнувідпусткуповноїтривалості до закінчення 6 місяців у перший рікроботи на підприємстві – у тому числі для осіб з інвалідністю внаслідоквійни; працівників, якімаютьпутівку для санаторно-курортного лікування (частинасьомастатті 10 Закону); • можливістьвикористовуватичерговущорічнувідпустку у зручний час – для осіб з інвалідністю, дружин (чоловіків) військовослужбовців, ветераніввійни, осіб, якімаютьособливі заслуги перед Батьківщиною, а також осіб, на яких поширюєтьсячинність Закону України «Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту» (частинадванадцятастаття 10 Закону); • 14 календарнихднів на рікдодатковоївідпустки, зізбереженнямзаробітної плати – для учасниківбойовихдій, осіб з інвалідністю внаслідоквійни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту» (стаття162 Закону); • додатковігарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, яківлаштовуються на роботу вперше (стаття 196 КЗпП, пункт 4 статті 14 Закону України «Про зайнятістьнаселення»).
Увага! Після звільнення з військової служби працівник зобов’язаний вийти на роботу на наступний день після звільнення.
Що робити, якщо права військовослужбовців порушені
Звернутися в письмовій формі до роботодавця, надавши копії заяви про увільнення від виконання посадових обов’язків та повістки (контракту).
Важливо! Необхідно вимагати від працівника відділу кадрів проставити відмітку про прийняття звернення на копії заявника. Також звернення можнана правити поштою рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.
Що робити, якщо перестали виплачувати зарплату
У випадку затримки заробітної плати працівник має право письмово звернутися до роботодавця з вимогоювиплатити кошти та пояснитипідставитакоїзатримки. Крім того, працівникмає право звернутисязіскаргою на такідіїроботодавця до Державної служби України з питань праці або з позовноюзаявоюбезпосередньо до суду. Застосунок «Твоє право» міститьтакожінформацію щодо укладення контракту про проходження військовоїслужби, звільнення та дострокове розірвання контакту, грошове забезпечення військовослужбовця, допомоги на піднайомжитла, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутовихпитань, кредитнихгарантійтощо. «Твоє право» – цебезкоштовнийюридичнийдовідник. Вінміститьтакожправовуінформацію для внутрішньопереміщених осіб та жителівтимчасовоокупованихтериторій. А також – розділи з прав осіб, якізазнали гендерно зумовленогонасильства, постраждаливідторгівлі людьми. Завантажитимобільнийзастосунок «Твоє право» можнаперейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE.
Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питаньтакож можна:
• зателефонувавши на безкоштовний номер системи надання безоплатноїправової допомоги 0 800-213-103; • поставившипитання в повідомленні на електронну адресу центру kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua; • поставившизапитання в месенджерфейсбук-сторінкисистеми БПД https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/; • написавши на електроннупоштунайближчогомісцевого центру (адресиможнадізнатися на сайтісистеми БПД https://www.legalaid.gov.ua/; • скориставшисьправничою вікіпедією WikiLegalAidhttps://wiki.legalaid.gov.ua; • прочитавшиправовуконсультацію на телеграм-каналі «Безоплатнаправовадопомога» https://t.me/ualegalaid.
......................................................................................................................................................................
Отримання свідоцтва про право на спадщину
Особи, які прийняли спадщину мають право отримати і підтверджуючий документ про перехід прав і зобов'язань - свідоцтво про право на спадщину (частина 1 статті 1296 Цивільного кодексу (ЦК). Крім цього, частиною 3 цієї ж статті передбачено, що відсутність свідоцтва не позбавляє права на спадок. Виходячи з цих положень, виникає думка, навіщо тоді його отримувати і витрачати свій час на оформлення такого документа? Є випадки, коли оформлення свідоцтва про право на спадщину є обов'язком спадкоємців. Так, згідно з частиною 1 статті 1297 ЦК, якщо до складу спадщини входить майно або майнові права з обтяженнями (тобто те, право розпоряджатися або користуватися яким обмежено або заборонено на підставі норм закону або положень договору, наприклад - будинок взятий в іпотеку, або застава на автомобіль. Подивитися чи є на нерухоме майно обтяження можна шляхом отримання витягу з Держреєстру нерухомості, інше майно з приводу яких здійснюється державна реєстрація), то спадкоємець (спадкоємці) зобов'язані отримати свідоцтво. Протокол радить отримувати свідоцтво про спадщину навіть у тих випадках, коли це не обов'язково, оскільки, це буде документом, який підтверджує права на те чи інше майно, доводить те, що саме ця або інша особа є справжнім спадкоємцем. Необхідно відзначити, що свідоцтво про права на спадщину видається кожному спадкоємцеві, якщо їх декілька, із зазначенням частки у спадщині кожного із них.
Де і коли можна отримати свідоцтво про право на спадщину
На питання, які терміни видачі свідоцтва про право на спадщину в Україні, дає відповідь стаття 1298 ЦК. Так, такий документ видається по закінченню 6 місяців з дня смерті спадкодавця (тобто, приблизно 180 календарних днів, відлік яких починається з наступного після смерті дня або після вступу в силу рішення суду про оголошення померлим). Важливо вказати, що якщо складено заповіт на майбутньою дитину (зачату, але ще не народжену) або якщо за законом є такий "майбутній" спадкоємець, то свідоцтво про спадщину і розділ спадщини можна здійснювати тільки після народження такої дитини. До моменту отримання спадщини, тобто до закінчення терміну 6 міс, в разі обставин, що мають вагоме значення (наприклад: потрібні гроші на термінову операцію або лікування) нотаріус може видати дозвіл спадкоємцю на отримання частки вкладення в банку (фінансовій установі). Свідоцтво, згідно статті 66 Закону України "Про нотаріат", видається нотаріусом або в сільських населених пунктах - посадовою особою органу місцевого управління, що виконує нотаріальні дії (як правило, голова сільської чи селищної ради) за місцем, де відкрито спадщину. Протокол звертає увагу, що термін, протягом якого можна звернутися до нотаріуса щоб отримати свідоцтво не обмежений.
Оформлення свідоцтва про спадщину
Нотаріус, коли видає свідоцтво про право на спадщину за законом, зобов'язаний перевірити факти: смерть спадкодавця, родинні відносини між спадкодавцем і спадкоємцями, факт спільного проживання (якщо здійснювалося автоматичне прийняття спадщини), перевірити чи є підстави для пошуку інших спадкоємців за законом, перевірити факт наявності права власності на те чи інше майно (в тому числі перевірити майно через спеціальні реєстри нерухомості і тд), а також, перевірити чи не перебуває майно або права на нього у навантаженнях. Якщо нотаріус виявить наявність заборони розпоряджатися або користуватися майном, він зобов'язаний письмово повідомити про видачу свідоцтва кредитора (кредиторів). Якщо на майно, що успадковується накладено арешт судовими чи слідчими органами, видача свідоцтва затримується до зняття такого арешту. Коли нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину за заповітом, він зобов'язаний перевірити наявність заповіту, його реєстрацію в Спадковому реєстрі, відповідність вимогам законодавства; склад майна; чи є особи, яким належатиме обов'язкова частка; перевірити факт наявності права власності. Вся ця перевірка фактів здійснюється на підставі поданих спадкоємцями документів. У зв'язку з цим, спадкоємці, що звертаються за видачею свідоцтва, повинні подати такі документи: • ті, що підтверджують родинні стосунки (якщо успадковують за законом або в заповіті вказано спадкоємцями "за статусом спорідненості". Такими документами можуть бути свідоцтво про народження, про шлюб та інші); • свідоцтво про смерть спадкодавця; • підтверджують право власності на майно спадкодавця (акти, виписки / витяг з Держ.реєстрі, договору дарування, купівлі-продажу, міни, рішення суду про визнання права на земельну частку (пай) або сертифікат про це); • підтверджують особу-заявника; • ті, що підтверджують факт спільного проживання (наприклад, довідка про те, що місце проживання збігається з місцем проживанням спадкодавця або відмітка в паспорті) - якщо здійснювалося автоматичне прийняття спадщині); • заяву про видачу свідоцтва; • квитанція про оплату Держмита; • та інші документи, залежно від конкретного індивідуального випадку. Якщо ж якихось документів не вистачає, нотаріус припиняє процедуру видачі до моменту отримання необхідної інформації. За видачу свідоцтва необхідно платити 34 гривні Держмита (Стаття 3 Декрету КМУ від 21.01.1993).
Зміна і визнання недійсним свідоцтва
Статтею 1300 ЦК дозволено вносити зміни до свідоцтва. Так, це може бути необхідно, якщо хтось із спадкоємців не прийняв вчасно спадок. У такому випадку, за згодою всіх спадкоємців нотаріус вносити зміни. Згода спадкоємців повинна бути письмовою. Якщо ж, хтось із спадкоємців проти змін і не дає згоди, людина, яка не згодна зі змістом свідоцтва, може звернутися до суду з позовом. В обох таких випадках (внесення змін за рішенням суду і за згодою всіх спадкоємців) нотаріус видає нове свідоцтво. Свідоцтво може бути визнано недійсним тільки судом за встановлення обставин, які свідчать про те, що особа не мала право отримувати спадок і отримала його незаконно. Згідно з висновком, викладеним в постанові Верховного Суду від 14 листопада 2018 з справі № 2-1316 / 2227/11, в статті 1301 ЦК, як підставу визнання свідоцтва недійсним, прямо вказано тільки відсутність права спадкування у особи, на ім'я якої вона була видана. Це має місце, зокрема, в разі, якщо ця особа була усунена від спадкування; відсутні юридичні факти, які давали б їй підстави набути право на спадкування - зміст, спорідненість, заповіт; в разі, коли спадкодавець, оголошений в судовому порядку померлим, виявився насправді живим і судове рішення про оголошення його померлим скасовано. Крім цього, як зазначено в абз. 3 п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 №7 «Про судову практику у справах про спадкування», зазначений документ може бути визнано недійсним не лише тоді, коли особа, якій воно видане, не мала права успадковувати, а й на інших підстав. Ними можуть бути: визнання недійсним заповіту або відмова від спадщини, визнання недійсним шлюбу, порушення прав інших осіб. У постанові від 11 грудня 2019 у справі № 414/811/17 Верховний Суд прийшов до висновку про те, що порушення прав інших зацікавлених осіб у зв'язку з видачею свідоцтва є самостійною підставою для визнання такого свідоцтва недійсним. Разом з тим, зі змісту абз. 5 п. 19 постанови вищезгаданого Пленуму Верховного Суду України, можна зробити висновок, що в разі порушення права спадкоємців на частку у спадщині суд може вирішувати питання про недійсність свідоцтва тільки в тій частині, в якій це право порушено, а не про визнання недійсним його в цілому.
Як перевірити свідоцтво або отримати нове
Бувають випадки, що документ втратили, так що ж робити в такому випадку і як отримати нове? При оформленні свідоцтва про право на спадщину, нотаріус завжди робить копію цього документа, яка зберігається в Спадковій справі. Крім цього, в спеціальній книзі нотаріус зобов'язаний реєструвати реквізити свідоцтва (дата, номер видачі і тд), також, інформація про видачу такого документа вноситься до Спадкового реєстру. Таким чином, якщо необхідно отримати нове свідоцтво, потрібно звернутися до того ж нотаріуса, в якого отримували свідоцтво перший раз з заявою. Перевірка свідоцтва про право на спадщину поки-що не провадиться через якийсь спеціальний реєстр. Можна лише тільки звірити реквізити виданого свідоцтва з реквізитами в зазначеному вище Спадковому реєстрі (чи є такі взагалі і чи збігаються вони). Інший спосіб - звернення до нотаріуса, але кому-небудь нотаріус не буде показувати матеріали спадкової справи в зв'язку з нотаріальною таємницею (тільки за запитом суду або до правоохоронних органів).
......................................................................................................................................................................
Як приватизувати ділянку під своїм будинком?
Ситуація, коли земельна ділянка знаходиться у фактичному користуванні громадянина, але права на неї не оформлені, могла скластися при наступних обставинах:
1. Земля виділялася для будівництва за часів Радянського Союзу. Варто відзначити, що якщо земля під будинком не була приватизована, то не має значення на кого виділялася земельна ділянка, має значення, хто власник будинку, адже саме в його користуванні перебувати земля. Така ситуація часто зустрічається, адже будинок з неоформленою землею міг бути отриманий у спадок або за договором дарування. 2. Земельна ділянка була виділена дачним або садовим кооперативом. 3. Громадянин самовільно здійснив будівництво і немає жодних документальних підтверджень прав на землю. Варто зазначити, що право приватизувати ділянку на законних підставах з'являється в разі сумлінного, відкритого і безперервного користування протягом менше 15 років, так звана набувальна давність. Але приватизувати на такій підставі можна лише в порядку, встановленому для безоплатної приватизації. Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) можна приватизувати земельну ділянку безкоштовно в розмірі не більше 0,25 гектара в селах, не більше 0,15 гектара - у селищах, не більше 0,10 гектара в містах; для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара. Таким чином, наприклад, приватизувати земельну ділянку під житловим будинком в місті можна в розмірі не більше 10 соток. Відзначимо, що в разі приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, на відміну від безоплатної приватизації земельної ділянки із земель державної або комунальної власності. Зазначене вже значно полегшує процедуру приватизації рівно на один крок.
Крок 1. Присвоїти кадастровий номер земельній ділянці
Якщо у ділянки вже сформований кадастровий номер, відразу переходьте до кроку 2. Якщо ж ні, то поспішаємо повідомити, що у випадку, якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. такий кадастровий номер діє з моменту його присвоєння. Тобто для присвоєння кадастрового номера земельній ділянці необхідно: 1. Замовити розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі у фізичних або юридичних осіб, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою. По закінченню цього етапу Ви отримуєте відповідний проект і XML файл до нього. 2. Звернутися в Територіальний орган Держгеокадастру за місцем знаходження земельної ділянки, а саме до державного реєстратора, з відповідною заявою, до якої додати технічну документацію і XML файл, копію паспорта та ідентифікаційного коду заявника, документи (нотаріально-завірені копії), що дають право на розробку технічної документації (документи на будинок, акт на землю і т.п.) Як результат реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі Ви отримаєте виписку з кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером. Якщо земельній ділянці присвоєно кадастровий номер і на нього був виданий акт на право постійного користування або щодо якого був оформлений договір оренди, приватизація може здійснюватися без технічної документації із землеустрою, на підставі технічних матеріалів та документів, що засвідчують право користування земельною ділянкою. З умовою, що при приватизації не буде зміни цільового призначення земельної ділянки.
Крок 2. Подати заяву до органів виконавчої влади або місцевого самоврядування
Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, що знаходиться в його користуванні і на якій розташований житловий будинок, подає заяву до відповідного органу залежно від того, де знаходиться земельна ділянка. Важливо що, якщо житловий будинок перебуває у спільній власності кількох громадян, заява подається одночасно всіма співвласниками будинку. Заяву може подати і представник, але його повноваження повинна підтверджувати довіреність, копія якої додається до заяви. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по-батькові заявника, місце проживання, місцезнаходження земельної ділянки, її розмір, підстави перебування земельної ділянки в користуванні зацікавленої в приватизації особи. До заяви додаються копії паспорта громадянина і довідки про присвоєння йому індивідуального ідентифікаційного коду. Ви плануєте приватизувати земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, і якій присвоєно кадастровий номер на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки? У такому випадку до заяви необхідно додати: • технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки; • витяг з Державного земкадастру; • електронний файл in4 і файл XML. У разі приватизації земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, право громадянина на користування якою посвідчене державним актом на право постійного користування землею або договором оренди землі, необхідно докласти технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки, а також копію державного акта на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди землі. Якщо не земельній ділянці знаходиться будинок, права на який оформлені, необхідно додати копії документів що підтверджують право власності на будинок. Такими можуть бути: договір купівлі-продажу, свідоцтво про право спадщини, договір дарування. Якщо земельна ділянка була виділена дачним або садовим кооперативом, додатково необхідно додати довідку дачного (садового) кооперативу (товариства) про те, що зацікавлена особа є членом цієї організації і про виділення їй конкретної ділянки відповідно до схеми (плану) організації території кооперативу (товариства). У разі набувальної давності на земельну ділянку, необхідно додати документи, які підтверджують сумлінне, відкрите і безперервне володіння земельною ділянкою протягом 15 років. Але як правило факт такого володіння доведеться визнавати через суд.
Крок 3. Рішення уповноваженого органу про передачу у власність земельної ділянки та реєстрація прав на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
Після розгляду документів, уповноважений орган виносить рішення про приватизацію земельної ділянки, яке є підставою для реєстрації права власності. Зареєструвати власність або інші права на землю можна через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для держреєстрації прав на нерухоме майно, або у нотаріуса. Результат цього кроку - виписка з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на земельну ділянку. В кінці розшифруємо, що означає уповноважений орган. Так, відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Районні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності, у власність або в користування в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для: ведення водного господарства; будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі), індивідуального дачного будівництва. Що стосується Держгеокадастру і його територіальних органів, ці органи виконавчої влади надають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або в користування для всіх потреб. Тобто, для визначення того, до якого органу необхідно звертатися, потрібно врахувати місцезнаходження земельної ділянки та її цільове призначення.
Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань також можна:
• зателефонувавши на безкоштовний номер системинаданнябезоплатної правової допомоги 0 800-213-103; • поставившипитання в повідомленні на електронну адресу центру kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua; • поставившизапитання в месенджерфейсбук-сторінкисистеми БПД https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/; • написавши на електроннупоштунайближчогомісцевого центру (адресиможнадізнатися на сайтісистеми БПД https://www.legalaid.gov.ua/; • скориставшисьправничоювікіпедієюWikiLegalAidhttps://wiki.legalaid.gov.ua; • прочитавшиправовуконсультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid.
......................................................................................................................................................................
Правила оренди квартири
Не дивлячись на те, що для більшості відповідь на питання «як правильно зняти квартиру?» може здатися простою і очевидною, до процедури оренди житла і складання договору оренди варто ставитися серйозно. В іншому випадку орендар може виявитися в дуже неприємній ситуації, без грошей і квартири. Згідно ст. 815 Цивільного кодексу України (далі по тексту - ЦКУ) наймач зобов'язаний використовувати житло лише для проживання в ньому, а також забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані. При складанні договору оренди, орендар зобов'язаний вказати в такому договорі особи, які будуть проживати з ним (ст. 816 ЦКУ). Але, якщо термін оренди квартири менше одного року, то вказувати таких співмешканців не обов'язково (ст. 821 ЦКУ). Відносно оплати оренди житла, то розмір і порядок такої плати обов'язково вказується в договорі оренди. Якщо в договорі не зазначено термін оплати, то орендар зобов'язується оплачувати оренду щомісяця. Також не допускається одностороння зміна розміру орендної плати, якщо інше не передбачено договором (ст. 820 ЦКУ). Тому питання зміни орендної плати повинно чітко бути врегульовано в договорі. Обов'язки щодо ремонту житла розподілені наступним чином: • поточний ремонт зобов'язаний здійснювати орендар, а • капітальний - орендодавець, якщо інше не передбачено договором (ст. 819 ЦКУ). Наймач має переважне право на укладення договору оренди житла на новий строк у разі закінчення терміну оренди (ст. 822 ЦКУ). Навіть, якщо орендодавець на сто відсотків довіряє своєму наймачеві, завжди є ризик пошкодження майна або самої квартири. Для зменшення таких ризиків орендодавцю варто застрахувати квартиру від пошкоджень майна, або, наприклад, від затоплення сусідів. Вартість такої страховки, в середньому, стартує від 100 гривень в рік. Але страхову компанію обов'язково необхідно повідомити про те, що квартира здається в оренду. До побажання наймача прописатися в квартирі варто поставитися обережно. По-перше, поняття «прописка» давно вже втратило актуальність, оскільки в законодавстві України існує поняття «місце реєстрації». Місце реєстрації не дає жодного права власності на житло. Але при реєстрації молодої сімейної пари, вони мають право без згоди орендодавця «прописати» в квартирі свою малолітню дитину. У такому випадку, якщо орендодавець побажає продати таку квартиру, то доведеться отримувати дозвіл на відчуження житла від органів опіки. Важливим аспектом оренди квартири є порядок розірвання договору оренди та наступні правові наслідки. Правовим наслідком розірвання договору оренди житла є виселення наймача. Згідно ч. 1 ст. 825 ЦКУ наймач має право в будь-який момент розірвати договір оренди, але за умови, якщо він попередить про це орендодавця за 3 місяці до виселення. Якщо ж орендар без попередження орендодавця звільнить квартиру, то останній має право вимагати компенсувати плату за проживання в квартирі за 3 місяці. Але вимагати таку виплату орендодавець має право, якщо доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою. Також договір може бути розірваний якщо квартира стала непридатною для проживання. У свою чергу, орендодавець має право вимагати суд розірвати договір оренди в разі якщо: • Наймач не оплачується орендні платежі протягом останніх 6 місяців. А при короткостроковій оренді (до 1 року) - при несплаті більше двох разів. • Майно в квартирі, або сама квартира була зіпсована наймачем, або особами, з якими він проживає. Не в судовому порядку орендодавець може розірвати договір оренди в разі необхідності використання житла для проживання самого орендодавця і членів його сім'ї (ч. 3 ст. 825 ЦКУ). Орендар повинен бути попереджений про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. Якщо наймач використовує квартиру не за призначенням або систематично порушує права та інтереси сусідів, орендодавець може попередити наймача про необхідність усунення цих порушень. Якщо ж такі порушення не будуть усунуті, то власник квартири може вимагати розірвати договір оренди. Але бувають випадки, коли сторони мирно домовилися і хочуть швидко розірвати такий договір. В такому випадку, сторонам варто укласти додаткову угоду, якою вони можуть достроково розірвати договір оренди. У такій угоді необхідно передбачити пункт, яким сторони домовилися, що не мають один до одного претензій. У договорі можна передбачити інший порядок розірвання договору. Наприклад, додати пункт, за яким орендодавець має право вимагати розірвати договір оренди «без пояснення причин», попередньо попередивши наймача за тиждень (або за інший період). Якщо орендар відмовляється покидати квартиру, є як мінімум два способи вирішити цю проблему: • звернутися до суду; • звернутися в поліцію. Від дня подачі позову в суд, до дня отримання рішення суду може пройти кілька місяців, або більше. Тому ефективніше буде спочатку звернутися в поліцію. Швидше за все недобросовісний наймач, побачивши наряд поліції, вирішить все-таки звільнити квартиру.
Як укласти договір оренди квартири?
В першу чергу варто відзначити, що згідно зі ст. 811 ЦК України договір оренди укладається у письмовій формі. Тобто, якщо договір оренди буде складено усно, то такий договір є недійсним і довести факт оренди буде неможливо. Тому ми настійно рекомендуємо укладати договір у письмовій формі, навіть якщо Ви здаєте, або орендуєте квартиру у родича. Також письмовий договір оренди квартири допоможе врегулювати можливі суперечки сторін у майбутньому, наприклад, якщо сторони кожен по-своєму розуміє порядок оплати. В такому випадку, чітко прописаний такий порядок в договорі допоможе врегулювати розбіжності. При оренді квартири на термін більше 3 років, договір повинен бути обов'язково нотаріально завірений (ст. 793 ЦКУ). Далі в договорі необхідно вказати ідентифікаційні дані сторін. Для фізичних осіб (в тому числі і ФОП) це: • прізвище ім'я по батькові; • ідентифікаційний номер платника податків; • серія та номер паспорта громадянина України, або іншого документа, що встановлює особу (вид на проживання, посвідчення біженця і т.д.) в разі якщо одна зі сторін іноземець; • адреса реєстрації, і / або проживання сторін; • номер банківського рахунку. Для юридичних осіб: • повна назва компанії; • Код ЄДРПОУ; • прізвище, ім'я, по батькові директора / представника компанії і на підставі чого діє (статут / довіреність); • юридична адреса; • номер банківського рахунку. Також в договорі повинен бути передбачений предмет договору. За договором оренди квартири одна сторона - власник квартири (орендодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (орендареві) квартиру для проживання в ній на певний строк за плату. Наступним пунктом необхідно вказати точну адресу квартири, її площу, і реєстраційний номер об'єкта нерухомості. Ці дані допоможуть чітко ідентифікувати квартиру, яка орендується. Також істотними умовами договору оренди житла є: • порядок оплати орендованого житла; • термін оренди; • обов'язки сторін; • реквізити сторін. Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань також можна: • зателефонувавши на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0 800-213-103; • поставивши питання в повідомленні на електронну адресу центру kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua; • поставивши запитання в месенджер фейсбук-сторінки системи БПД https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/; • написавши на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/; • скориставшись правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua; • прочитавши правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid.
.....................................................................................
......................................................................................................................................................................

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ПІДРОБОК, КУПУЮЧИ НАСІННЯ

......................................................................................................................................................................

ЧОМУ ПЕРЕД ПОСІВОМ ВАРТО ПЕРЕВІРЯТИ НАСІННЯ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ

......................................................................................................................................................................

Децентралізація йде за планом

......................................................................................................................................................................

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ ЗБИРАННІ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ АБИ НЕ ВТРАТИТИ ЯКІСТЬ НАСІННЯ

......................................................................................................................................................................

Права споживача у разі планового відключення електроенергії

......................................................................................................................................................................

Міжнародна агропромислова виставка в Україні — AGROEXPO

......................................................................................................................................................................

Основні кроки створення сімейних фермерських господарств без статусу юридичної особи

......................................................................................................................................................................
Шановні мешканці області!
Адміністрація ПрАТ"Кіровоградобленерго" інформує, що внаслідок несприятливих погодних умов (вітер, сильний дощ, гроза, град, шквал 15-20 м/с) на території нашої області можуть очікуватися обриви проводів ліній електропередач. ПОПЕРЕДЖАЕМО! Обірвані проводи, що лежать на землі, висять на опорах, спорудах, являють смертельну загрозу, бо вони знаходяться під напругою. Не ставте під загрозу своє життя. Постійно попереджайте дітей. Не торкайтесь обірваних проводів, навіть не підходьте до них ближче 10 метрів.
Якщо вами виявлено такий провід, виставте біля нього охорону, чи зробить тимчасову огорожу і негайно повідомте диспетчеру вашого району електричних мереж, або Кол-центр ПрАТ "Кіровоградобленерго" (Номери телефонів: 15-70; 35-68-51; 067-521-15-70)
......................................................................................................................................................................

Як захистити свої персональні дані?

......................................................................................................................................................................

Правильно оформлена розписка – гарантія повернення боргу

......................................................................................................................................................................

Психологічне та економічне насильство: як довести факт

......................................................................................................................................................................

Як в Україні захищають права дітей?

......................................................................................................................................................................

Як на Кіровоградщині діти можуть отримати правову допомогу

......................................................................................................................................................................

Правила пожежної безпеки під час проведення зернозбиральної кампанії

......................................................................................................................................................................

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

......................................................................................................................................................................

Що робити коли зникла дитина?

......................................................................................................................................................................

Мікрокредитування: як захиститисвої права перед фінансовимиорганізаціями?

......................................................................................................................................................................

Нові правила поновлення договорів оренди земельних ділянок

......................................................................................................................................................................

Онлайн шопінг! Як захиститись?

......................................................................................................................................................................

Право на працю: як система БПД захищаєтрудові права українців

......................................................................................................................................................................

Правила та обов’язки пішоходів, які збережуть життя

......................................................................................................................................................................

Як можна подаруватисім'юдитині?

......................................................................................................................................................................

Основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи

......................................................................................................................................................................

ВІД СВОЄЧАСНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОЛЬОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ЯКІСТЬ СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

......................................................................................................................................................................

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА НА 2020 РІК ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

......................................................................................................................................................................
УРЯДОВИМ РІШЕННЯМ ПОСИЛЕНО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ СІМЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його відміни виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Допомога призначається з місяця звернення ФОПам, які належать до І та ІІ групи платників єдиного податку та сплачували ЄСВ. Допомога надаватиметься на кожну дитину до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму; для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2218 гривень. Для отримання допомоги необхідно заповнити заяву за відповідною формою та додати такі документи: копії свідоцтв(а) про народження дітей віком до 10 років; довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства); копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною). При поданні заяви та документів в електронній формі подаються фотокопії зазначених документів. Однією з головних умов для отримання допомоги є своєчасна оплата єдиного соціального внеску за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, розглядаються органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами. Допомога не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня».
......................................................................................................................................................................

Конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування" 2020

......................................................................................................................................................................

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт 2020

......................................................................................................................................................................

Про заборону спалювання трави

......................................................................................................................................................................

Дія. Цифрова освіта

......................................................................................................................................................................
БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ РОБОТОДАВЦЯ
Весняно – польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає, в порівнянні із зимовими місяцями, кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машино – тракторних агрегатів. Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт. Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. В основному польові роботи виконуються на значній відстані від центральної садиби і тракторної бригади. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони адміністрації господарства. У цих умовах підвищується особиста відповідальність механізаторів за безпеку проведення робіт. Причинами аварій і нещасних випадків при експлуатації сільськогосподарської техніки, особливо при проведені весняно – польових робіт є: - технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин; - порушення технологічного процесу; - не проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарств; - порушення виробничої і технологічної дисципліни; - відсутність медичних оглядів; Відповідальними особами за організацію охорони праці під час проведення весняно –польових робіт призначаються: - в цілому по господарству – головний агроном, головний інженер; - по відділках, бригаді – керуючий відділком, бригадири тракторних і польових бригад. Потрібно організувати роботу згідно Правил з охорони праці в сільськогосподарському виробництві; дотримуватись нормативних актів з охорони праці: - організувати навчання працюючих безпечним методам роботи; - провести інструктаж з охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах; - забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежогасіння; - відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління; - не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд; - не допускати до роботи осіб хворих, перевтомлених, тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці; - провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни; - для виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають технічні несправності; - заміняти, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як будуть опущені, або встановлені на підставки, робочі органи; - не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів; - під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з’єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини, з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією; - причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій. Причіп та навіску машин і обладнання на трактор необхідно виконувати удвох. Робітник, який здійснює зчіпку (навіску), не повинен стояти на шляху руху трактора до машин, а зчіпку починати тільки після сигналу тракториста. Тракторист повинен вести трактор на пониженій передачі, на малих обертах двигуна, без ривків слідкувати за діями зчіпками і весь час тримати ногу на педалі головної муфти зчеплення. З’єднувати причіпну сергу з причіпним пристроєм машин потрібно тільки при зупиненому тракторі і виключеній передачі. Сівалки і посадкові машини повинні мати: - перила за спиною сівальника - на висоті 1 метра, якщо причіплені борони котки, шлейфи і т.д.- захисні огородження зубчатих і ланцюгових передач; - пристосування для очищення робочих органів; - двосторонню сигналізацію. При застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі необхідно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій, в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів. На навісних сівалках робота сівальника забороняється. Обслуговування одним працюючим більше однієї сівалки забороняється. Сівальник під час виконання робіт повинен бути одягнений в спецодяг, спецвзуття, використовувати ЗІЗ (захисні окуляри і респіратор). Забороняється сівальнику під час руху агрегату переходити з сівалки на сівалку, сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огорожах, очищати руками робочі органи. Разом з тим, звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці. Також забороняється залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Наразі, необхідною умовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських формувань безпечних умов праці найманих працівників, здійснення належного контролю за підлеглими працівниками та суворе дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, пожежної безпеки.
......................................................................................................................................................................

Оплата лікарняних під час карантину

......................................................................................................................................................................

Відповідальність за знищення рослин, занесених до Червоної книги України

......................................................................................................................................................................

Новели нотаріату: - апостиль можуть проставляти і нотаріуси

......................................................................................................................................................................

Які санітарні норми для супермаркетів та магазинів під час карантину?

......................................................................................................................................................................

Як повернутись в Україну або отримати допомогу за кордоном під час пандемії COVID-19

......................................................................................................................................................................

Повернення коштів за квитки, туристичні тури під час епідемії коронавірусу

......................................................................................................................................................................
Компаніївська районна державна адміністрація звертається до всіх жителів та гостей КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ!
Просимо, якщо Ви прибули з-за кордону, зателефонуйте до Компаніївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги за номером (05240) 2-10-41 або (097)715-97-71 повідомивши про себе отримаєте інформацію про Ваші подальші дії в умовах, що склалися у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID – 19.
Будьте свідомими! Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих! Здоровя Ваше, Ваших рідних та оточуючих людей у Ваших руках!
Поперджаємо, що на осіб, які порушують анти карантинні заходи буде накладено штраф 17 тис.грн.
.....................................................................................
Як убезпечити себе від захворювання на COVID-19 та запобігти поширенню коронавіруса? Рекомендації МОЗ.
Які симптоми коронавіруса?
Симптоми в кожної людини різні, найпоширеніші – лихоманка, сухий кашель, нежить, закладеність носа, задишка, біль у горлі. Якщо ви перебували за кордоном або контактували з людьми, які нещодавно повернулись з країн, де виявлено коронавірус та відчуваєте ці симптоми, негайно телефонуйте своєму сімейному лікарю або в швидку. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Компаніївьський районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області рекомендує виконати наступні заходи з профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію на об’єктах торгівлі харчовими продуктами:
1. Основні профілактичні індивідуальні заходи:
- гігієна рук (часте миття з рідким милом або обробка спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після кожного контакту з тваринами, відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, перед приготуванням їжі); - гігієна кашлю (прикриття роту та носа при кашлі чи чханні зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою, яку необхідно знешкодити одразу після використання), - утримання від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань (кашель, лихоманка, ломота в тілі, або збереження обов’язкової дистанції та обмеження часу при контакті); - утримання від дотиків обличчя руками; - у разі виникнення симптомів захворювання, таких як: лихоманка, кашель, ломота в тілі слід залишитися вдома, утриматися від відвідувань місць скупчень людей, використовувати медичні маски та своєчасно змінювати їх (кожні 3 години або негайно після забруднення) з подальшим знешкодженням та миттям рук з милом або обробкою рук спиртовмісним антисептиком.
2. Попереджувальні заходи з організації роботи:
- проведіть роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлені симптоми серед працівників; - роздрукуйте та оновіть інформаційні постери для нагадування персоналу про важливість та техніку миття рук та/або обробку спиртовмісним антисептиком; - не допускайте працівників, які мають ознаки респіраторних захворювань до роботи та обслуговування громадян; - забезпечте та контролюйте наявність рідкого мила, одноразових паперових рушників, спиртовмісних антисептичних засобів в місцях відпочинку персоналу; - забезпечте наявність засобів індивідуального захисту для кожного працівника з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи та 1 спиртовий антисептик на 1 особу на зміну, проведіть відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановіть відповідний контроль за дотриманням правил; - оновіть контактну інформацію про заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, використовуйте її у роботі та поширте серед працівників.
3. Дезінфекція, прибирання та утилізація:
- забезпечте вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів, провітрювання кожні 3 години та після закінчення роботи; - проводьте обробку поверхонь, місць контакту рук покупців спиртовмісними дезінфекційними засобами;
4. Використання дезінфікуючих засобів:
- при дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфікуючі засоби, зареєстровані відповідно до законодавства та мають чинне Свідоцтво про державну реєстрацію. Необхідно дотримуватися інструкції до кожного окремого дезінфекційного засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції (дотримання часу перебування на оброблюваній поверхні).
.....................................................................................
Оперативна інформація про поширення захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
В Україні зареєстровано 73 випадки захворювання на COVID-19, спричинених новим коронавірусом, із них 3 летальні, що становить 4%, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Найбільше нових випадків зареєстровані в м. Київ. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 5 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 5 випадки (1 летальний); Львівська область -2 випадки; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 29 випадків; Черкаська область – 1 випадок. Дослідження проводилися вірусологічною референт - лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19.
......................................................................................................................................................................

Що треба знати про новий коронавірус?

......................................................................................................................................................................

Кращий роботодавець року

.....................................................................................
Попередження про стихійні метеорологічні явища
Вночі та вдень 2 березня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).
......................................................................................................................................................................

Окремі питання декларування

......................................................................................................................................................................

За паління у громадських місцях – штраф

......................................................................................................................................................................

Відшкодування шкоди завданої стихійним лихом

......................................................................................................................................................................

Опіка та піклування над дітьми: що важливо знати

......................................................................................................................................................................

Що робити, якщо зникла людина?

......................................................................................................................................................................

Кoли зaпиcи розмов є дoкaзом у cуді?

.....................................................................................
Шановні респонденти!
Головне управління статистики у Кіровоградській області нагадує, що кінцевий термін подання річної фінансової та статистичної звітності до органів державної статистики – 28 лютого! Перелік форм, які необхідно подати до Головного управління статистики у Кіровоградській області можна отримати на нашому офіційному вебсайті www.kr.ukrstat.gov.ua, ввівши код ЄДРПОУ Вашого підприємства. Використовуйте електронне звітування, у т.ч. безкоштовний сервіс ПЗ “Кабінет респондента”. Звітуйте завчасно, щоб запобігти надмірному навантаженню на приймальний шлюз Держстату у кінцевий термін подання звітності. Дякуємо за розуміння та участь у держстатспостереженнях!
......................................................................................................................................................................

ОГОЛОШЕННЯ про відбір бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки на 2020 рік

.....................................................................................
Пам’ятка
Компаніївський районний відділ повідомляє, що спеціалістами Держпродспоживслужби Кіровоградської області здійснювалися планові та позапланові перевірки торгівельної мережі області щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері безпечності харчових продуктів. Під час заходів контролю відбиралися зразки харчової продукції для проведення лабораторних досліджень зокрема зразки масла вершкового з таким маркуванням:
? масло солодковершкове «Селянське» з вмістом жиру 73% виробництва ТОВ «Богодухівський молзавод», Харківська область;
? масло солодковершкове «Селянське» з вмістом жиру 72,6% виробництва ДП «Старокостянтинівський молочний завод», Хмельницька область;
? масло солодковершкове «Селянське» з вмістом жиру 73% виробництва ТОВ «ЕНЕЙ», Житомирська область;
? масло солодковершкове «Екстра» з вмістом жиру 82,5% виробництва ТОВ «Інтер-мол», Дніпропетровська область;
? масло «Селянське» вагове з вмістом жиру 72,5% виробництва ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», Київська область;
? масло солодковершкове «Селянське» з вмістом жиру 73% виробництва ТОВ «Вівальді Д», Хмельницька область.
Відповідно до експертних висновків державних лабораторій Держпродспоживслужби невідповідності встановлені у 17 зразках: в 12 зразках виявлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17?678:2010) за тригліцеридним складом молочного жиру. Це є порушенням ст. 32, 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та фальсифікацією продукту. До того ж п’ять зразків не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» за фактичними мікробіологічними показниками, причиною чого могло стати недотримання технології виробництва або порушення температурного режиму під час зберігання та реалізації. Рішеннями Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області обіг масла зазначених виробників в закладах освіти та торговельних закладах було припинено Компаніївський районний відділ повідомляє, що перевірки закладів освіти та торговельних закладів з лабораторним контролем тривають. Тому звертаємо Вашу увагу не купувати та не реалізовувати продукти харчування, які не мають якісного посвідчення або сертифікату якості.
......................................................................................................................................................................

Відрядження у вихідний день

......................................................................................................................................................................

Законодавчі гарантії щодо надання відпустки у зв’язку з навчанням

.....................................................................................
Шановний підприємцю!
Повідомляємо, що робота працівників без офіційного оформлення трудових відносин та виплата йому заробітної плати «в конверті», відповідно до статті 265 Кодексу законів України про працю, передбачає накладення штрафу у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (з 1 січня 2020 року - 141690 грн.).
Закликаємо до роботи у правовому полі!
.....................................................................................
Кіровоградське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву інформує про можливості кредитування молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на придбання житла – https://kg.molod-kredit.gov.ua
......................................................................................................................................................................

Як поновити договір оренди землі?

......................................................................................................................................................................

Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні?

......................................................................................................................................................................

В Україні будуть штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла

......................................................................................................................................................................

Соціальний проєкт від фінансового сайту Maanimo «Субсидії: запитай та отримай відповідь»

......................................................................................................................................................................

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

......................................................................................................................................................................

Відшкодування шкоди завданої стихійним лихом

......................................................................................................................................................................

Суха трава і листя. Чому їх не можна спалювати?

.....................................................................................
До уваги суб'єктів господарювання сфери торгівлі , ресторанного господарства та побутового обслуговування населення!
Монетами 1,2 та 5 копійок не можна розраховуватися з 1 жовтня 2019 року
Постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів" з 01 жовтня 2019 року монета номіналом 1,2 та5 копійок перестають бути засобами платежу під час здійснення розрахунків готівкою. З 1 жовтня 2019 року українці не зможуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків. Ці монети перестануть бути платіжних засобом та будуть вилучені з готівкового обігу. Рішення про вилучення дрібних монет з обігу – це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Завдяки оптимізації у перспективі номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. У такий спосіб він наблизиться до найпоширенішої світової практики: усього залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Водночас упродовж наступних трьох років громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 копійкам: ? в усіх відділеннях українських банків – упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу до 30 вересня 2020 року включно; ? у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу до 30 вересня 2022 року включно. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. Але ті монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше. Отже, в обігу залишатимуться монети номіналами 10, 25 та 50 копійок. Серед головних переваг вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок – підвищення зручності розрахунків та скорочення витрат: ? готівкові розрахунки для громадян стануть простішими, а середня кількість монет, що припадають на одного українця, зменшиться більше ніж на третину; ? таке рішення дозволить економити понад 90 млн гривень на рік завдяки зменшенню витрат регулятора на виготовлення та обробку монет найдрібніших номіналів; ? заклади торгівлі, громадського харчування, транспорт та банки зможуть не витрачати кошти на транспортування, збереження та обробку цих монет. Для полегшення готівкових розрахунків в Україні можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) до сум, кратних 10 копійкам.
......................................................................................................................................................................

Пакунок малюка

......................................................................................................................................................................

Щеплення дітей: за і проти

......................................................................................................................................................................
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ КОНСУЛЬТУЄ В РАМКАХ ПРОЄКТУ «Я МАЮ ПРАВО!»: хто такі присяжні, як ними стати та які справи розглядаються за їх участю?
Статтею 124 Конституції України визначено, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Хто такі присяжні?
Присяжний – це особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, і за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.
Хто може бути присяжним?
Присяжними можуть бути: • громадяни України; • віком від 30 до 65 років; • які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду; • володіють державною мовою.
Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути: • особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного; • особи, які мають незняту чи непогашену судимість; • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; • народні депутати України, члени, Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, апаратів судів, державні службовці, адвокати, нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя. Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності. Крім того, голова суду увільняє від виконання обов’язків присяжного: • особу, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також особу, яка має дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримує дітей-інвалідів або членів сім’ї похилого віку; • керівника або заступника керівника органу місцевого самоврядування; • особу, яка через свої релігійні переконання вважає для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя; • іншу особу, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вона посилається.
До розгляду яких справ залучаються присяжні?
У цивільних справах розглядають справи про: • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною; • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою; • усиновлення; • надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; • примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. У кримінальних справах розглядають справи про злочини, за які передбачено довічне позбавлення волі.
Які обов’язки присяжних?
При розгляді справ у суді присяжні зобов’язані: • справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; • дотримуватися правил суддівської етики, • виявляти повагу до учасників процесу; • не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання; • виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.
Які гарантії мають присяжні?
Гарантії присяжних на час виконання ними обов'язків у суді: • зарахування часу виконання присяжними обов'язків у суді до трудового стажу*; • збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи; • заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди; • виплата винагороди за час проведений в суді; • відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових; • застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби. *Роботодавець зобов'язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ними обов'язків в суді.
Які особливості оплати праці присяжних?
Присяжному за час виконання ним обов'язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу до якого належить: • ознайомлення присяжного з матеріалами судової справи, в якій він бере участь як присяжний; • участь присяжного в судовому засіданні; • перебування присяжного в нарадчій кімнаті; • час очікування присяжним початку судового засідання, який визначено в процесуальному документі, у разі зміщення графіку засідань у суді (з часу, визначеного у процесуальному документі, до фактичного початку судового засідання). Виплата винагороди присяжному здійснюється на підставі письмової заяви присяжного.
Як стати присяжним?
• Особа, яка виявила бажання стати присяжним, має звернутися до місцевої ради із заявою про включення до списку присяжних. • У разі відповідності такої особи встановленим у законі вимогам місцева рада своїм рішенням включає її до списку присяжних. Список присяжних направляється у відповідний суд. • Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних для участі уконкретній справі. • Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. • Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність. • Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше одного місяця на рік або на більший строк для закінченнярозгляду справи, розпочатої за їхньою участю. Саме органи місцевого самоврядування формують і затверджують список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам до присяжних та дали згоду бути присяжними. Більше про інститут присяжних можна дізнатись насайтіпроєкту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» http://pravo.minjust.gov.ua та за «гарячою» телефонною лінією Державної судової адміністрації України 0 800 501 492.
.....................................................................................
У Кропивницькому керівник юстиції Вадим Гуцул і засновник клубу «Борець» Євген Скирда навчали дітей боротися з булінгом
Керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул спільно з засновником спортивного клубу «Борець» Євгеном Скирдою навчали дітей із піщанобрідської школи-інтернат протидіяти цькуванню. Вихованці навчального закладу завітали в Кропивницький на святкування 265-ї річниці з моменту заснування міста. Їх приїзд був організований за ініціативи керівника обласного управління юстиції Кіровоградщини Вадима Гуцула, який разом із командою впродовж чотирьох років опікується інтернатом. «Діти, позбавлені батьківської турботи, потребують уваги. Кажу це з власного досвіду, тому що вже кілька років поспіль ми тримаємо з ними контакт і допомагаємо. Як правило, організовуємо виїзди до них у Піщаний Брід, але час від часу запрошуємо вихованців закладу і в Кропивницький. Так це сталося і на День міста», – розповів Вадим Гуцул. Одним із заходів, до якого долучились діти, був внутрішній чемпіонат клубу «Борець», засновником якого є Євген Скирда. На спортивній базі для дітей провели показові виступи з демонстрацією ключових технік джиу-джитсу, а також мотиваційну бесіду з протидії булінгу. «Я знаю дуже багато сильних людей. Це і чемпіони Європи, і чемпіони світу. Однак, жоден із них ніколи не буде битися на вулиці, адже там показувати свою силу можуть лише слабкі. Людина, яка працює в залі до поту й крові, знає про свої можливості й навики, а тому ніколи не буде реалізуватись за рахунок інших», – відзначив Євген Скирда. Зі свого боку Вадим Гуцул додав, що свою силу потрібно спрямовувати в спорт і саморозвиток, а не в бійки та приниження. Оскільки разом із Євгеном Скирдою спільно виступають проти булінгу, інформаційна кампанія має позитивні результати: діти мотивуються займатися бойовими мистецтвами, а не цькуванням. Нагадаємо: на Кіровоградщині підійшов до завершення другий Всеукраїнський тиждень із протидії булінгу. У його рамках представники юстиції провели понад сотню правороз’яснювальних уроків у загальноосвітніх школах області. Теми тренінгів варіювалися. Молодшим учням радили, як протистояти цькуванню. Старшим розповідали про наслідки секстингу.
......................................................................................................................................................................

Доступні ліки

......................................................................................................................................................................

Чесна платіжка

......................................................................................................................................................................

Як повернути гроші за путівку?

......................................................................................................................................................................

Оплачуєш своє навчання або навчання члена сім’ї –отримай податкову знижку на навчання!

......................................................................................................................................................................

Поїхати з дитиною за кордон без згоди другого з батьків – легко!

......................................................................................................................................................................

Що робити, якщо ви випадково придбали зіпсований продукт?

.....................................................................................
Канікули наближаються:
які документи потрібні для виїзду з дитиною за кордон?
Розпочався сезон канікул і літніх відпусток. Тож давайте змоделюємо ситуацію: путівки на відпочинок за кордон куплено, валізи зібрані, а до омріяного відпочинку буквально рукою подати. Ніби краще й не може бути, але в прикордонної служби може бути свій варіант перебігу подій. Чи можна бути впевненим у тому, що все пройде вдало під час перетину кордону, особливо, коли ви – розлучені, і хочете вивезти з собою дитину? Так, але за однієї важливої умови. Самостійно приймати рішення й безперешкодно виїжджати з дитиною за межі країни на строк до одного місяця або в деяких випадках довше можна в двох випадках: 1. Якщо у вас є нотаріально посвідчена згода чоловіка чи дружини на виїзд дитини разом із вами (потрібно вказати державу, яку плануєте відвідати, і часовий проміжок перебування у ній); 2. Якщо є рішення суду або висновок органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання сина чи доньки саме разом із вами (однак, рекомендований лист, у якому вказана мета виїзду, держава прямування і відповідний часовий проміжок перебування у ній, все ж таки другому з батьків вам доведеться надіслати). Це ключові безпрограшні варіанти, завдяки яким перетнути межі країни з дитиною вам ніхто зможе зашкодити. У всіх інших випадках можуть виникнути форс-мажори. Щоб їх не сталося, а витрачені кошти на путівку не пропали дарма, пропоную розглянути в деталях правила виїзду дитини за кордон у інших можливих варіантах.
Ситуація 1. Сімейні стосунки не склалися. Разом більше не проживаєте, однак, офіційно поки не розлучились. При цьому вам вдається підтримувати нормальне спілкування. А як інакше, адже від спільних батьківських обов’язків ніхто не звільняв. Майже ідеальна ситуація, а тому, щоб одному з батьків перетнути межі країни, потрібно отримати від колишнього чоловіка чи дружини нотаріально посвідчену згоду на виїзд дитини за кордон й спокійно збиратися на відпочинок. Однак, це за умови, що той з батьків, хто живе окремо, належно піклується про сина чи доньку й надає регулярну фінансову підтримку.
Ситуація 2. Екс-подружжя терпіти одне одного не може. Однак, кошти на утримання дитини колишній чоловік чи дружина сплачують справно. Фінансових претензій до них немає, а тому з їх думкою рахуватися все ж таки доведеться. У більшості випадків досягти компромісу не вдається, а реалізація плану щодо відпочинку дитини за кордоном стає схожою на біг із перешкодами. Що ж, і тут усе реально. Як і в попередньому випадку, перш за все, слід надіслати рекомендованого листа щодо надання нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон. Якщо ж зворотної реакції так і не до дочекалися впродовж 10-ти днів із моменту повідомлення про вручення, звертайтесь до суду з заявою про надання дозволу дитини на виїзд за кордон без згоди другого з батьків. При цьому враховуйте той факт, що хоча подібні позови й розглядаються місцевими судами в скороченому порядку, справа може затягнутися на кілька місяців. Важливим є також той момент, що в позовній заяві слід прописати країну, до якої має виїхати дитина й час її можливого перебування за кордоном. Окрім цього, суду потрібно надати докази безпідставної відмови екс-чоловіка чи дружини на ваше прохання відпустити сина чи доньку на відпочинок. Що це може бути? Зокрема можна оперувати тим, що відповідь на звернення була просто проігнорована, а в призначений час до нотаріуса для оформлення нотаріально посвідченої заяви про надання згоди на виїзд спільної дитини в іноземну країну так ніхто й не з’явився. Також слід завчасно продумати, як саме ви будете підтверджувати мету й необхідність виїзду. Тож до матеріалів справи можна додати: • копії квитків; • документи, що підтверджують бронювання місця в готелі; • довідку про доходи як гарант фінансової спроможності забезпечити дитині відпочинок; • довідку з медичного закладу про те, що дитина потребує щорічного оздоровлення, або їй необхідне тривале лікування за кордоном; • довідку з закладу освіти про те, що дитина, приміром, поглиблено вивчає іноземну мову, а тому виїзд за кордон дозволить їй покращити набуті навики.
Ситуація 3. Колишній чоловік чи дружина настільки захопились свободою, що й забули, що мають дітей. Вони не просто ігнорують свої батьківські обов’язки, а віртуозно переховуються і змінюють місце власного проживання. А все через те, щоб не сплачувати аліменти. Та й загалом, де відпочиватимуть нащадки їх мало цікавить. Погодьтесь, це «гідна» поведінка дорослої людини. Однак, кожна медаль має дві сторони. І якщо розглядати цю ситуацію виключно з позиції можливості виїзду з дитиною за кордон, то в принципі кращих умов важче придумати. Якщо чоловік чи жінка мають заборгованість із аліментів понад чотири місяці, їх навіть не питатимуть дозволу на виїзд. Це означає, що один із батьків, із яким судом чи органом опіки та піклування визначено місце проживання дитини, має право безперешкодно перетнути з сином чи донькою кордон строком на один і більше місяць із метою відпочинку, участі в змаганнях, фестивалях, наукових виставках, олімпіадах і конкурсах. Якщо ж йдеться про дітей з обмеженими фізичними можливостями чи важко хворих дітей, то термін заборгованості з аліментів скорочується до трьох місяців. У цьому випадку йдеться про дітей, які хворіють зокрема на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, дитячий церебральний параліч, гострі або хронічні захворювання нирок або ж потребують трансплантації органів у зв'язку з тяжкими травмами. З метою надання лікування або паліативної допомоги термін виїзду дитини за межі країни також може тривати більше місяця. Ці нововведення були запроваджені в рамках новації Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Тобто, якщо колишній чоловік чи дружина фінансово дитину не утримує, вам потрібно взяти в державного або ж приватного виконавця довідку про наявність у другого з батьків боргу зі сплати аліментів. А у випадку з важко хворими дітьми, до пакету документів слід додати ще й документ, виданий лікарсько-консультативною комісією медичного закладу, на лікуванні у якому перебуває неповнолітній. Тоді перетинати кордон можна буде без жодних проблем. Зауважу ще раз, що за умови наявності ухвали суду про виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків, рішення суду чи висновку органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини термін поїздки може тривати один місяць. Якщо ж у екс-партнера є борги з аліментів, ваше перебування за кордоном може бути тривалішим. У всіх інших ситуаціях термін поїздки не може тривати довше, ніж один місяць. У протилежному випадку доведеться нести покарання. Йдеться про адміністративну відповідальність і сплату штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відтак розмір фінансової санкції може коливатися від 1700 грн до 3400 грн. Сума не лякає? А як тоді щодо втрати можливості повторного виїзду з дитиною за кордон терміном на рік? Погодьтеся, така перспектива вже змушує задуматись. Тож відповідально ставтеся до планування своїх поїздок і збору всіх необхідних документів. Тоді й не доведеться повертатися додому з повними валізами й зі сльозами на очах із відпочинку, який навіть не встиг розпочатися.
.....................................................................................
Керівник юстиції Кіровоградщини Вадима Гуцул нагадав, яке покарання загрожує за хабарі на сесіях
За хабар на іспиті передбачена кримінальна відповідальність. Про це нагадав керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул у період проведення сесій у вищих навчальних закладах. «Відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема хабар, несуть обидві сторони – і та, що його дає, і та, що його отримує. Відтак за давання неправомірної вигоди передбачений мінімальний штраф у розмірі 8 500 грн, за її одержання – 17 000 грн. Окрім цього, учасникам інциденту може загрожувати до 12 років позбавлення волі», – розповів посадовець. За словами Вадима Гуцула, якщо в студента вимагають хабар, йому треба діяти за таким принципом:
1. Звернутись до органу студентського самоврядування або профспілки вищого навчального закладу.
2. Повідомити про проблему керівництво навчального закладу.
3. Підготувати докази. Йдеться про аудіо- чи відеозапис або ж свідчення друзів.
4. Звернутися до поліції.
Нагадаємо: своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну вигоду звільняє від кримінальної відповідальності. Щоб отримати додаткову правову консультацію, можна зателефонувати до єдиного контакт-центру за номером 0 800 213 103.
......................................................................................................................................................................

Порядок зарахуваннядітей до першого класу

......................................................................................................................................................................

За паління у громадськихмісцях – штраф

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
які права мають вагітні жінки
Вагітність і народження дитини – це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинку, перш за все, майбутні мами мають право на високу культуру медичного обслуговування.
Які права має вагітна жінка?
Кожна вагітна жінка має право:
• самостійно обирати пологовий будинок, лікаря або вимагати його заміни. Адже пацієнт має право бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров’я на свій вибір, якщо цей заклад охорони здоров’я має можливість забезпечити відповідне лікування;
• отримати психологічну підготовку до пологів;
• бути поінформованою медичними працівниками про свій стан здоров’я та майбутньої дитини, результатів аналізів тощо;
• отримати психологічну підтримку, яка може полягати в залученні родичів або близьких людей під час проведення оглядів тощо.
Які права має жінка під час пологів?
Право на сімейні (партнерські) пологи. Подружня пара має завчасно звернутися до адміністрації пологового будинку (головного лікаря, завідуючого відділення) і повідомити про своє бажання партнерських пологів. Присутніми під час пологів можуть бути не більше 2 осіб. Пологи мають відбуватися лише в індивідуальному пологовому залі. Величезні пологові зали з двома ліжками сьогодні є порушенням прав людини і заборонені законодавством. Право на демедикалізацію пологів. Медпрацівники пологових будинків повинні прагнути провести пологи так, щоб жінка мала можливість народити дитину в максимально природних умовах. Будь-які втручання можуть відбуватися лише за суворими медичними показаннями. Право на свободу дій у пологах. Кожна породілля може народжувати в такій позі, яка для неї є зручною. Можна народити на звичайному ліжку, на стільчику, на м’ячі. Право на грудне вигодовування. Не можна годувати лише за наявності відкритої форми туберкульозу або ВІЛ/СНІДу в матері або за інших вагомих протипоказаннях. Породіллі мають надати повну інформацію про грудне вигодовування, показати, як годувати дитину і доглядати за грудьми. Право побачити свою мертвонароджену дитину. Обов’язково дитину після народження мають показати матері. Якщо мати непритомна, дитину відразу показують родичам. Право на індивідуальне перебування. У палаті має перебувати лише мати з дитиною.
Які документи мають надати при виписці з пологового будинку?
У день виписування мама одержує від лікаря кілька документів:
• витяг з історії розвитку пологів, а також висновок про стан здоров’я матері;
• довідку про народження дитини і витяг, що містить дані про параметри і стан здоров’я малюка в день народження і на момент виписування з пологового будинку.
Також нагадаю, на сьогоднішній день у 467 закладах охорони здоров’я по всій Україні працює сервіс Мін’юсту, скориставшись яким можна отримати свідоцтво про народження малюка безпосередньо у пологовому будинку. Більш того, Міністерство юстиції долучилось до розробки пакету законодавчих ініціатив під умовною назвою #єМалятко, який встановлює можливість отримати 9 послуг за 1 заявою:
1. державна реєстрація народження дитини та визначення її походження;
2. реєстрація місця проживання новонародженої дитини;
3. призначення допомоги при народженні дитини;
4. призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
5. реєстрація новонародженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
6. реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
7. отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;
8. визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
9. присвоєння новонародженій дитині унікального номеру запису в Єдиному державному Демографічному реєстрі.
Яку державну допомогу може отримати жінка, яка народила дитину?
Українське законодавство передбачає, що кожна жінка, незалежно від віку, має право на такі види допомоги:
• Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається всім жінкам (у тому числі неповнолітнім), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.
• Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу). У разі, якщо застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, згідно даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, мають страховий стаж менше шести місяців, вони мають право на допомогу по вагітності та пологах, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
• Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
• Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
.....................................................................................
Ірина Дубиківська відкрила на Кіровоградщині сервісний центр «Open Space»
У Малій Висці урочисто відкрили сервісний центр «Open Space», ключовим завданням якого є надання громадянам швидких і доступних послуг у сфері державної реєстрації. Символічну червону стрічку мали честь перерізати начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська і керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул. «Звернувшись до центру з надання послуг «Open Space», громадяни зможуть швидко й без зайвої витрати часу отримати низку послуг, які стосуються сфери державної реєстрації. Робота в офісі побудована за європейським зразком, а тому подача заяв або видача документів триватиме максимум півгодини», – розповів про переваги сервісу керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул. Зі свого боку Ірина Дубиківська відзначила, що в офісі «Open Space» за пришвидшеною процедурою можна буде отримати низку послуг. Зокрема йдеться про подачу заяв на зміну імені або державну реєстрацію шлюбу, отримання повторних свідоцтв і витягів із державного реєстру, а також проставлення апостилю на документах, що видаються органами юстиції та судами. «Сервісний центр «Open Space» діє у приміщенні щойно відремонтованого Маловисківського районного відділу ДРАЦС, що знаходиться за адресою вулиця Містечкова, 40. Упродовж року плануємо відкрити ще два офіси - в Олександрії та Олександрівці», – окреслив плани на найближче майбутнє Вадим Гуцул. Нагадаємо: наприкінці червня 2018 року у Кропивницькому відкрили перший офіс «Open Space». На той момент Кіровоградщина стала четвертим регіоном в Україні, де громадяни змогли зокрема зареєструвати народження дитини, подати заяву на шлюб або розлучення за спрощеною процедурою.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як захистити свою земельну ділянку від захоплення?
Що таке самовільне зайняття земельної ділянки?
Це дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.
Що таке подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок ?
Нагадаю, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки підлягають обов’язковій державній реєстрацій. Подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок – це наявність двох зареєстрованих прав оренди за різними орендарями.
Як запобігти подвійній реєстрації ?
Перед укладанням договору оренди земельної ділянки та державною реєстрацію цього права рекомендую попередньо отримати витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку задля того, щоб володіти повною інформацію.
Як захистити своє право?
Законодавство передбачає два шляхи захисту – у досудовому та судовому порядку. Досудовий порядок передбачає звернення до:
• правоохоронних органів;
• Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України;
• регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирощеного врожаю. Контакти штабів шукайте на сайті Головного територіально управління юстиції у Вашій області;
• мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення про факт рейдерської атаки та консультування щодо подальших дій; Крім того, реальний власник земельної ділянки може звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється в базі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Які скарги розглядає Комісія?
Мін’юст розглядає скарги:
• на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
• на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України (з питань розгляду скарг, які належать до їх компетенції). Проте, до компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розгляд скарг:
• на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли таке право набуто на підставі рішення суду;
• коли наявний судовий спір;
• розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені на підставі рішення суду.
Який порядок і форма подачі скарги до Комісії Мін’юсту?
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено. Скарга подається за формою, встановленою законом. Вимоги до оформлення скарги розміщені на сайті Міністерства: https://minjust.gov.ua/m/4626 Звертаю увагу, скарга, подана без урахування зазначених вимог, Комісією по суті не розглядається!
Які строки звернення до Комісії?
• 60 календарних днів на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації;
• 15 календарних днів на рішення дії або бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.
Відлік часу починається від дня прийняття рішення або з дня коли особа могла дізнатися про порушення її прав.
Які строки розгляду?
Загальний строк розгляду та вирішення скарги – до 45 календарних днів з моменту надходження скарги. Комісія готує висновок протягом 2-3 тижнів, на підставі якого Мін’юст приймає рішення у формі наказу. Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів з дня його прийняття. Особа, яка звернулась зі скаргою, не згодна з рішенням Міністерства юстиції України, вона може звернутись до суду.
Коли може бути відмовлено у розгляді скарги?
Існує низка випадків, коли Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та випадки, коли закон зобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше підставою є недотримання встановлених законом вимог до оформлення скарги.
Куди можна звернутись за консультацією з питань діяльності Комісії Мін’юсту?
Необхідну інформацію та контакти можна знайти на офіційному веб-сайті Міністерства за посиланням: https://minjust.gov.ua/pages/commission_civil_register.
Як захистити своє право через суд?
Особа, чиї права порушено, може звернутися до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав та з позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.
До якого суду звертатись?
• До господарського суду, якщо сторонами спору є юридичні особи та\або громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.
• До адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, компетентних у сфері земельних правовідносин.
• всі інші випадки до судів загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства.
Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки?
Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок. Самовільне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 850 грн на посадових осіб від 340 до 1700 грн Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, карається: штрафом від 3400 до 5100 грн або арештом на строк до 6 місяців Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за самовільне зайняття земельної ділянки або самочинне будівництво або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається: обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на строк до 2 років Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці,яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику карається: штрафом від 5100 до 8500 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або за самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці карається: позбавленням волі на строк від 1 до 3 років
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
......................................................................................................................................................................

Майданчики відстою

.....................................................................................
ДО УВАГИ!
В жовтні 2016 року з метою удосконалення урядових комунікацій та забезпечення координації діяльності комунікаційних підрозділів органів виконавчої влади Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінетів Міністрів було започатковано урядову комунікаційну платформу «Єдиний голос». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року №985-р в рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос» передбачено здійснення системних заходів із підвищення якості комунікації органів виконавчої влади з суспільством, зокрема організацію та проведення тренінгів для працівників структурних підрозділів органів виконавчої влади. За період 2016-2019 років проведено 2 всеукраїнських форуми, понад 100 тренінгів, семінарів, майстер-класів, спрямованих на підвищення рівня професійної державних службовців у сфері урядових комунікацій. За цей період, на платформі «Єдиного голосу» виступили з тренінгами, лекціями, семінарами понад 1850 провідних іноземних фахівців з Великобританії, Канади, Представництва Європейського Союзу в Україні, експертів міжнародних організацій, представників громадського суспільства, відомих журналістів, фахівців з комунікацій, лідерів громадської думки. В рамках урядової комунікаційної платформи створено Ютуб-канал «Єдиний голос» (https://www.youtube.com/channl/UCodACop92L9pTpFPsQE iew). У зв’язку з цим, просимо активно долучатися до заходів, що відбуваються щотижня в рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос».
......................................................................................................................................................................

Як правомірно використовувати зображення та фото?

......................................................................................................................................................................

Права туристів

.....................................................................................
В Олександрії учасники проекту «Шлюб за добу» створюють найміцніші сім’ї
Жодна пара в Олександрії, яка зареєструвала свої стосунки за пришвидшеною процедурою, не розлучилась. Про це повідомив керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул. «Як свідчать статистичні дані, серед учасників проекту «Шлюб за добу» в Україні спостерігається мінімальний відсоток розлучень. Натомість в Олександрії взагалі жодна пара не розірвала свої стосунки. І це ще раз підтверджує, що швидко – це не означає погано, а час, які наречені витратили на підготовку до весілля абсолютно не впливає на міцність їх подружнього життя», – прокоментував посадовець. Загалом із початку запуску сервісу в Олександрії за пришвидшеною процедурою одружилися 203 пари. «Учасниками проекту стають як українці, так і іноземці. Зокрема в Олександрії сервісом скористалися громадяни Польщі, Мексики, Китаю, Великобританії, США. Нареченим достатньо лише визначитися зі зручним для них часом, а вже організацією весільної церемонії займуться представники місцевого Палацу урочистих подій», – розповіла начальнику Олександрійського міськрайонного відділу ДРАЦС Вікторія Славська. Нагадаємо: на учасників проекту «Шлюб за добу» на Кіровоградщині тепер чекатиме сюрприз. Під час весільної церемонії разом зі свідоцтвами про одруження молодята отримуватимуть і подарункові сертифікати зі знижкою на подорожі від туристичного агентства «Join Up. Кропивницький».
.....................................................................................
За кілька місяців діти з Кіровоградщини отримали понад 46 млн грн аліментів
Відомий у Кропивницькому засновник спортивного клубу «Борець» і тренер джиу-джитсу Євген Скирда звернувся до підлітків з закликом займатися спортом, зокрема бойовими мистецтвами, і припинити знущання над однолітками. Відеозвернення було записане за ініціативи керівника обласного управління юстиції Вадима Гуцула у рамках інформаційної кампанії #СтопБулінг. «Євген Скирда – успішний тренер джиу-джитсу, який виховав далеко не одного чемпіона світу. Він достеменно знає на власному досвіді, яке значення має сила. І його позиція як лідера думки має справити позитивне враження на свідомість підлітків, які зопалу мають звичку проявляти агресію до оточуючих», – розповів Вадим Гуцул. Сам Євген Скирда погодився на пропозицію взяти участь у записі без зайвих вагань. Як розповів джитсер, наразі в соціальних мережах і новинах досить часто можна зустріти інформацію про випадки булінгу. «Найгірше те, що дуже часто підлітки з'ясовують стосунки не сам-на-сам, а нападають юрбою на слабшого. Така модель поведінки свідчить лише про духовну слабкість агресорів. Та й взагалі фізичну силу не раджу застосовувати, хіба що йдеться про ситуації, коли потрібно захиститися або ж заступитися за когось», – відзначив Євген Скирда. Також спортсмен звернувся до підлітків, які страждають від цькувань: «Не мовчіть про свої проблеми в спілкуванні з однолітками в школі чи на вулиці. Навчіться довіряти дорослим і ділитися з ними своїми переживаннями. І ще одна моя порада: займіться собою, почніть тренуватися. Розвинувши свої фізичні навики й вдосконаливши характер, ви помітите, як проблема вирішиться сама по собі». Нагадаємо: під час Кропивницького національного мистецького фестивалю свою думку щодо булінгу висловили такі відомі співаки, як Віктор Бронюк і Арсен Мірзоян. Артисти також закликали підлітків не замовчувати про свої проблеми, а відкрито говорити про них батькам і вчителям.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
чи потрібно себе вдруге перевіряти в списках виборців
Перш за все, хочу нагадати, що 21 квітня відбудеться повторне голосування на чергових виборах Президента України, тому поінформую вас про деякі особливості, що стосуються голосування не за місцем реєстрації.
Як змінити місце голосування під час повторного голосування?
Для того, щоб повторно проголосувати на чергових виборах Президента України не за місцем реєстрації, необхідно пройти попередню процедуру зміни місця голосування. Через органи ведення Державного реєстру виборців до 15 квітня (включно) ви можете:
1. Подати заяву про зміну місця голосування, якщо бажаєте голосувати не за місцем реєстрації або належите до внутрішньо переміщених осіб.
2. Внести або змінити інформацію щодо себе у списку виборців.
Що робити, якщо пропущені строки?
У випадку, коли особа, яка бажає голосувати не внесла зміни щодо себе через органи ведення Державного реєстру виборців, вона має право до 18 квітня (включно) звернутись з адміністративним позовом про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій збираєтесь голосувати. У таких випадках судовий збір не сплачується. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніше як за 5 днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.
Які документи потрібні для зміни місця голосування?
• Паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або картки) чи тимчасове посвідчення громадянина України;
• Посвідчення військовослужбовця/військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);
• документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування: - довідка з місця навчання; - посвідчення про відрядження; - проїзні документи; - договір оренди житла тощо. Наголошую! Виборцям, адреса реєстрації яких знаходиться на території тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях і Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не потрібно подавати документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування!
Що потрібно зробити у день повторного голосування на виборах 21 квітня?
1. Взяти один із документів: Документи, які можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях: - паспорт громадянина України; - військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби); - тимчасове посвідчення громадянина України. Документ, який може бути використаний на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України: - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт; - службовий паспорт. У разі зміни місця голосування – посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця. 2. Отримати виборчий бюлетень та поставити свій підпис про його отримання: - у списку виборців; - на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. 3. Заповнити виборчий бюлетень особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. 4. Опустити виборчий бюлетень у виборчу скриньку у спосіб, який забезпечує таємницю голосування.
Що вважається порушенням під час проведення голосування?
• видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство України;
• демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам;
• наявність сторонніх осіб у кабіні для таємного голосування;
• винесення виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці;
• фото-, відеозйомка заповнених виборчих бюлетенів;
• голосування більш ніж один раз;
• отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який видає виборчий бюлетень.
Яка передбачена відповідальність за порушення на виборах?
Відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. Шановні українці, якщо ви стали свідком порушення під час проведення голосування, обов’язково звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційних спостерігачів та поліції! Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за посиланнями: ? Інформація про вибори Президента України: www.cvk. gov.ua/vp_2019/ ? Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua ? Веб-сайт проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: pravo.minjust.gov.ua.
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
......................................................................................................................................................................

ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА КОМПАНІЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ДОЛИНСЬКОГО ВП ГУНП В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

......................................................................................................................................................................

У системі безоплатної правової допомоги створюється Наглядова рада

......................................................................................................................................................................

Електронний підпис спростить доступ до правової допомоги

......................................................................................................................................................................

Виборці дізнаються про свої права з інформаційних матеріалів

......................................................................................................................................................................

Як проголосувати не за місцем прописки і знайти себе у списку виборців

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як визнати право власності на квартиру?
Для того щоб уникнути плутанини, перш за все, хочу пояснити, що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.
Це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Які права підлягають державній реєстрації?
У нашій державі обов’язковій державній реєстрації прав на нерухоме майно підлягають: • право власності; • речові права, похідні від права власності такі, як право користування (сервітут),право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), іпотека тощо; • право власності на об’єкт незавершеного будівництва.
До кого необхідно звернутись?
Сьогодні державну реєстрацію, зокрема права власності на об’єкти нерухомого майна (квартиру) здійснюють: • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації; • акредитовані суб’єкти; • нотаріуси.
Які документи необхідно подати для державної реєстрації права власності?
Для реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі рішення суду необхідно подати такі документи: • паспорт та податковий номер; • рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно або ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди з оригіналом підпису секретаря та мокрою печаткою; • квитанція про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.
Як довго чекати?
Загалом державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться протягом 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав і становить 190 грн. За бажанням особи, реєстраційні дії можуть вчинятись у менші строки, але доведеться сплатити додатково. За реєстрацію протягом 2робочих днів – 1920 грн, за реєстрацію протягом 1 робочого дня – 3840 грн, а якщо протягом 2 годин – 9600 грн.
Чи можуть відмовити у державній реєстрації прав?
Так, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» міститьперелікобставин, через дію яких може бути відмовлено у державній реєстрації прав. Наведу декілька з них: • заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою; • подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом; • подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно; • наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; • наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно; • заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.
Який результат розгляду поданих документів?
За результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації. Після проведення реєстраційних дій та внесення відповідного запису до Державного реєстру прав, формується витяг з такого реєстру, після чого реєстратор/нотаріус роздруковує витяг без використання спеціальних бланків з проставленням підпису та печатки. Тобто витяг з реєстру, що підтверджує проведення реєстрації права власності.
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
.....................................................................................
Кропивницький джитсер Євген Скирда закликав підлітків займатися спортом, а не цькуванням
Відомий у Кропивницькому засновник спортивного клубу «Борець» і тренер джиу-джитсу Євген Скирда звернувся до підлітків з закликом займатися спортом, зокрема бойовими мистецтвами, і припинити знущання над однолітками. Відеозвернення було записане за ініціативи керівника обласного управління юстиції Вадима Гуцула у рамках інформаційної кампанії #СтопБулінг. «Євген Скирда – успішний тренер джиу-джитсу, який виховав далеко не одного чемпіона світу. Він достеменно знає на власному досвіді, яке значення має сила. І його позиція як лідера думки має справити позитивне враження на свідомість підлітків, які зопалу мають звичку проявляти агресію до оточуючих», – розповів Вадим Гуцул. Сам Євген Скирда погодився на пропозицію взяти участь у записі без зайвих вагань. Як розповів джитсер, наразі в соціальних мережах і новинах досить часто можна зустріти інформацію про випадки булінгу. «Найгірше те, що дуже часто підлітки з'ясовують стосунки не сам-на-сам, а нападають юрбою на слабшого. Така модель поведінки свідчить лише про духовну слабкість агресорів. Та й взагалі фізичну силу не раджу застосовувати, хіба що йдеться про ситуації, коли потрібно захиститися або ж заступитися за когось», – відзначив Євген Скирда. Також спортсмен звернувся до підлітків, які страждають від цькувань: «Не мовчіть про свої проблеми в спілкуванні з однолітками в школі чи на вулиці. Навчіться довіряти дорослим і ділитися з ними своїми переживаннями. І ще одна моя порада: займіться собою, почніть тренуватися. Розвинувши свої фізичні навики й вдосконаливши характер, ви помітите, як проблема вирішиться сама по собі». Нагадаємо: під час Кропивницького національного мистецького фестивалю свою думку щодо булінгу висловили такі відомі співаки, як Віктор Бронюк і Арсен Мірзоян. Артисти також закликали підлітків не замовчувати про свої проблеми, а відкрито говорити про них батькам і вчителям.
.....................................................................................
22 лютого 2019 року Управлінням соціального захисту населення Компаніївської райдержадміністрації згідно Постанови КМУ № 551 від 11.07.2018 року «Деякі питання видачи посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» першим в області провів заміну посвідчень нового зразка ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1 категорії.
На знімку ліквідатор аварії на ЧАЕС 1 категорії інвалід 3 групи Лисогор Микола Степанович.
.....................................................................................
На Кіровоградщині у водіїв відібрали права через аліментні борги
На Кіровоградщині вісім водіїв залишились без прав через багатотисячні борги з аліментів. Про це повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул. «Державні виконавці спільно з поліцейськими активно застосовують заходи примусового впливу на злісних неплатників аліментів, які мають значні борги перед своїми дітьми. Відтак тільки з початку року вісім чоловіків уже позбулися посвідчень, семеро з них – мешканці Кропивницького», – розповів про ситуацію посадовець. Згідно офіційних виконавчої служби, відтепер боржники не зможуть керувати автівками терміном від трьох до шести місяців. «Проілюструю факт вилучення прав на конкретних прикладах. Один із мешканців Кропивницького заборгував своїй доньці Аміні понад 115 тис грн. Окрім цього, він ще й має сплатити більше 57 тис грн штрафу. Інший житель обласного центру накопичив борг на користь сина Максима в розмірі 75 тис грн. Ще один кропивничанин завинив своїй дитині 56 тис грн. А ось житель Новомиргорода не сплачував аліменти своїм двом дітям впродовж кількох років. За цей час його заборгованість перевищила 145 тис грн», – розповів Вадим Гуцул. Варто відзначити, що на Кіровоградщині вилучення прав у безвідповідальних батьків відбулося вже не вперше. Так, у минулому році поліція відібрала посвідчення у двох чоловіків. Перший неплатник заборгував майже 60 тис грн на користь сина Нікіти. Другий натомість відмовлявся надавати фінансову підтримку своєму повнолітньому сину Кирилу, який здобував вищу освіту.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як всиновити дитину?
Що таке усиновлення?
Згідно з українським законодавством, усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України).
Хто підлягає усиновленню?
Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як: • діти-сироти; • діти, позбавлені батьківського піклування; • діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.
Хто може бути усиновлювачем?
Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами: • дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини; • особа має бути старша за дитину не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років; • подружжя; • особи, які проживають однією сім'єю; • якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка. При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.
Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?
Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, у сім'ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами. Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.
Як стати на облік потенційним усиновлювачам?
Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік потенційним усиновлювачам потрібно подати: • заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі; • копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника; • довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС; • копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі); • висновок про стан здоров'я кожного заявника; • засвідчену нотаріальну письмову згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя); • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС; • копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
Що робить служба у справах дітей?
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.
На що ще потрібно звернути увагу?
Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою батьків дитини, засвідченою нотаріально; піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина. Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини, така згода може бути надана органом опіки та піклування. Суд своїм рішенням може постановити проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування, якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам. Роз'єднання братів і сестер при усиновлені, не допускається.
Як звернутися до суду?
Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Також до заяви додаються: • копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя; • медичний висновок про стан здоров’я заявника; • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи; • документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням; • інші документи, визначені законодавством. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються заявником. *Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішення суду про усиновлення.
Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення?
За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак, дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців. Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років. Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
.....................................................................................
Вадим Гуцул: за один місяць діти з Кіровоградщини отримали понад 14 млн грн аліментів
Упродовж січня 2019 року завдяки реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває фінансову підтримку від своїх батьків отримали 6 533 дітей із Кіровоградщини. Про це повідомив очільник обласного управління юстиції Вадим Гуцул. «З початку року державні виконавці стягнули більше 14 млн грн із безвідповідальних батьків. Як це вдалося? Ми застосували найрізноманітніші заходи примусового впливу. Зокрема понад 93 тис грн отримав хлопчик Артем із Кіровоградщини після того, як у його батька арештували автівку й успішно реалізували її на аукціоні», – розповів посадовець. За словами Вадима Гуцула, ще одним значним стимулом виплатити борги на користь власних дітей стало обмеження боржників у праві залишати територію України, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю та полювати. «Такі заборони отримали більше 4 тисяч мешканців області. Окрім цього, було складено 1 814 адміністративних протоколів про вчинення боржниками адміністративних правопорушень. І наразі 414 неплатник отримав покарання у вигляді виконання суспільно корисних робіт, оплату за які спрямують на погашення заборгованості перед дітьми», – додав Вадим Гуцул. Не менш ефективними є штрафи, які були запроваджені у рамках другого пакету законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває. «Хоча санкції у розмірі від 20% до 50% від суми боргу були запроваджені лише в серпні минулого року, це суттєво вплинуло на свідомість боржників, адже тепер їм доводиться думати не тільки про те, де брати гроші на оплату самого боргу, а й де дістати кошти, щоб розрахуватися за штрафи. І на Кіровоградщині з боржників вже стягнули в інтересах дітей понад 100 тис грн», – резюмував очільник обласної юстиції.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як отримати аліменти на дитину?
Що треба зробити для виплати аліментів?
Є два способи: мирним шляхом та в примусовому порядку. Так, сторони між собою домовляються щодо розміру та періодичності сплати аліментів на дитину в добровільному порядку. Ця домовленість може бути лише усною, але для додаткових гарантій виконання домовленостей батьки дитини можуть укласти між собою нотаріально посвідчений договір про утримання дитини. Також один із батьків може подати за місцем своєї роботи заяву про відрахування аліментів на дитину у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. У разі відсутності домовленостей один із батьків може звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів. В подальшому стягувач аліментів може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.
Чи потрібно підписувати якісь папери?
Обов’язку підписання таких паперів немає. Однак, батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Як стягнути аліменти у судовому порядку?
Той з батьків, з ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. У такому випадку аліменти на дитину присуджуються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної суми. Справи розглядаються місцевими судами за місцем проживання чи реєстрації відповідача. Також позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. У разі видачі судом виконавчого документу, стягувач може самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отримання ним інших доходів із заявою про здійснення відрахування аліментів, або направити/подати заяву разом із оригіналом виконавчого документу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця.
Яким може бути розмір аліментів?
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку платника аліментів. У 2019 році прожитковий мінімум на дітей становить: віком до 6 років: • з 1 січня– 1626 грн; • з 1 липня – 1699 грн; • з 1 грудня – 1779 грн віком від 6 до 18 років: • з 1 січня – 2027 грн; • з 1 липня – 2118 грн; • з 1 грудня – 2218 грн Однак є виключення. Якщо платник аліментів має нерегулярний дохід, суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі, яка підлягає щорічній індексації. Той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Коли призначається державна допомога?
Тимчасова допомога призначається у разі, якщо: ? рішення суду про стягнення аліментів не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; ? стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває у місцях позбавлення волі, якого визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі; ? місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соцзахисту населення за місцем проживання (перебування): - заяву; - копію свідоцтва про народження дитини; - інші документи. Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.
Чи можливо стягнути аліменти за минулий час?
Так, законодавством передбачені випадки, коли аліменти можна стягнути за минулий час, але не більше ніж як за 10 років та окремі підстави, коли аліменти стягуються за весь час.
Як виконується рішення суду?
Після набрання рішення суду законної сили, стягувач подає до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю заяву та виконавчий лист. На підставі цих документів виконавець відкриває виконавче провадження. До пред’явлення на примусове виконання виконавчий документ про стягнення аліментів може бути самостійно надісланий стягувачем за місцем роботи боржника. Під час виконання у примусовому порядку виконавець вживає заходи примусового виконання. Якщо боржник працює або отримує пенсію державний виконавець виносить постанову, яку направляє за місцем роботи боржника або за місцем отримання пенсії для утримання аліментів. Якщо є заборгованість виконавець робить відповідний розрахунок та зобов’язаний повідомити про нього стягувача і боржника. У разі якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці: - відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників; - майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та реалізується. Якщо боржник ухиляється від виконання рішення та має заборгованість, виконавець застосовує до нього санкції та обмеження встановлені законом. У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника.
Яка відповідальність боржника за несплату аліментів?
Завдяки дії розроблених Мін’юстом законів #ЧужихДітейНеБуває, до неплатників аліментів застосовуються ряд обмежувальних заходів. Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини) встановлена можливість накладення обмежень на неплатників аліментів щодо: • виїзду за межі України; • керування транспортними засобами; • користування зброєю; • полювання. Крім того, передбачені обмеження щодо перебування на державній службі. Також боржник з аліментів не може впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України. Не менш дієвим є запровадження фінансових санкцій, передбачено штраф за несплату аліментів залежно від суми заборгованості: • понад 1 рік – 20%; • понад 2 роки – 30%; • понад 3 роки – 50% Також, в законах ми передбачили відповідальність для неплатників аліментів у вигляді суспільно корисних робіт, адміністративного арешту та позбавлення волі. Від себе можу додати: пакет законів #ЧужихДітейНеБуває дійсно працює, про що свідчать результати за 2018 рік, коли боржники сплатили 4,6 млрд грн аліментів на користь 555 тис дітей та майже 50 тис документів було відкликано через відсутність претензій до боржника.
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
......................................................................................................................................................................

Інформація про виконання районного бюджету за 2018 рік

......................................................................................................................................................................

З березня 2019 року кошти призначеної субсидії на житлово-комунальні послуги будуть виплачуватися безпосередньо одержувачам

......................................................................................................................................................................

Долучайтеся до ініціативи з підвищення якості надання БПД

......................................................................................................................................................................

Правові гарантії донорів в Україні

......................................................................................................................................................................

Компаніївський районний сектор Філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області

......................................................................................................................................................................

З 1 січня 2019 року набув чинності закон про нові правила використання сільгоспземель

......................................................................................................................................................................

Значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2018 рік

......................................................................................................................................................................

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення

.....................................................................................
УВАГА!
За інформацією обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 10 січня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області очікується туман, видимість 200-500 м. Вдень 10 січня - налипання мокрого снігу. На дорогах збережеться ожеледиця. Ускладнення погодних умов може зумовити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Служба порятунку Кіровоградщини закликає громадян бути уважними і обережними. Радимо дотримуватись наступних правил:
- без особливої потреби не залишайте домівку, особливо у вечірній та нічний час доби;
- обмежте пересування власним транспортом, особливо - на далекі відстані; віддайте перевагу громадському транспорту;
- якщо вирушаєте в дорогу на власному автомобілі, ретельно перевірте справність транспортного засобу, наявність необхідних інструментів, достатній запас пального;
подбайте, щоб батарея мобільного телефону була зарядженою і на рахунку було достатньо коштів для екстрених дзвінків;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості руху;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- з особливою обережністю рухайтесь мостами, естакадами;
- намагайтесь уникати ризикованих маневрів.
Пішоходам радимо рухатись по тротуарах із обережністю, переходити дорогу лише в установлених для цього місцях, бути обачливими.
......................................................................................................................................................................

Оголошено XI конкурс з відборуадвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

......................................................................................................................................................................

У Кропивницькому говорили про реалізацію права на захист з використанням «WikiLegalAid»

.....................................................................................
Вночі та вранці 27 грудня у Кропивницькому та місцями по Кіровоградській області очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця. Як повідомляє диспетчер КП «АДС» з посиланням на обласний центр з гідрометеорології, слід очікувати пориви вітру 15-20 м/с. Також завтра в місті та по області на дорогах утримається ожеледиця.
У разі виникнення складних ситуацій в районі телефонуйте 101!
......................................................................................................................................................................

ПЕРЕЛІК захисних споруд цивільного захисту в Компаніївському районі які можуть бути використані для укриття мешканців

.....................................................................................
За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, унаслідок переміщення активного циклону з південного сходу 12 грудня на території Кіровоградської області очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с. Звертаємо увагу на складні погодні умови, що очікуються із 30 листопада до 03 грудня поточного року (пориви вітру, сніг, місцями сильний сніг, мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу). Рекомендуємо утриматися від поїздок на особистому транспорті у даний період. Під час поїздок в умовах недостатньої видимості потрібно бути максимально уважними та обережними - користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово. А при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію. У разі потреби допомоги прохання звертатись за номером 101.
.....................................................................................
Національний конкурс «Благодійна Україна»
За ініціативи благодійної організації «Асоціація благодійників України» проводиться щорічний Національний конкурс «Благодійна Україна». Це загальнонаціональний проект з відзначення кращих благодійників та найефективніших благодійних ініціатив в українському суспільному просторі. Додаткову інформацію про конкурс можна дізнатися на офіційному сайті www.blagoukraine.org та у виконавчого директора Асоціації благодійників України Лобко Оксани (тел. 0671640411), електронна адреса:konkurs.blago@gmail.com.
......................................................................................................................................................................

Постанова Компаніївської районної виборчої комісії

.....................................................................................
З метою профілактики переохолодження та замерзання вразливих верств населення на території району функціонують 3 стаціонарні пункти обігріву, де громадяни зможуть отримати нічліг, теплий одяг, харчування та інші послуги: селище Компаніївка в приміщенні Компаніївської центральної районної лікарні, вул.Садова, 156; с. Лозуватка в приміщенні амбулаторії сімейної медицини, вул.Центральна, 8; с. Голубієвичі в приміщенні лікарської амбулаторії, вул.Центральна, 18. Стаціонарні пункти обігріву забезпечені телефонним зв’язком, продуктами харчування, опаленням, медичні аптечки укомплектовано засобами для надання долікарської допомоги людям у разі обмороження.
ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ– 2-02-91
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
чи збільшиться розмір аліментів?
На початку липня ми домоглися прийняття другого пакету законів у рамках проекту Уряду та Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Новації цих законів покликані захистити економічні права найменших українців та убезпечити їх від можливого економічного насильства з боку дорослих. Серед іншого ми прописали й норму, яка стосується підвищення мінімального розміру аліментів на одну дитину. Ця норма, як й інші положення пакету законів, почала діяти 28 серпня.
Який розмір аліментів запроваджується цим Законом?
Відповідно до прийнятих змін, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак, ця сума може бути присуджена лише в тому випадку, коли у батька чи матері, які проживають окремо, не вистачає коштів для того, щоб платити більші аліменти. Натомість мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З 28 серпня це стало: 1. 1559 грн для дитини до 6 років, 2. 1944 грн для дітей від 6 до 18 років. З 1 грудня планується підняття відповідних сум до: 1. 1626 грн для дітей менше 6 років, 2. 2027 грн для дітей 6 років і старших.
Яким чином здійснюватиметься контроль за цільовим витрачанням аліментів?
Одне з важливих питань, які нам задавали як представники громадськості, так і депутати перед прийняттям другого пакету законів, стосувалося посилення контролю за використанням коштів. Адже багато хто побоювався, що сплачені аліменти можуть використовуватися не на потреби дитини. Хочу наголосити, що орган опіки та піклування проводитиме регулярні інспекції батьків, з якими живуть діти і які, відповідно, отримують аліменти. Порядок та періодичність таких інспекцій визначатиметься Мінсоцполітики. Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше за один раз на три місяці. Також у законі ми передбачили санкції до того з батьків, котрий витрачає отримані кошти не на потреби дитини, зокрема, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Де можна отримати детальнішу консультацію по кожному конкретному випадку?
Для того, щоб отримати більш детальні консультації чи роз’яснення, слід звернутися до одного з наших центрів чи бюро безоплатної правової допомоги. Дізнатися, де розташовано найближчий з них можна на сайті http://legalaid.gov.ua/ua/ або за телефоном гарячої лінії: 0(800)213-103. Окрім цього, мешканці Кіровоградщини можуть звернутися за місцем проживання до відділів державної виконавчої служби, адреси яких можна знайти за посиланням http://www.krjust.gov.ua/cat/rayonni-viddily-dvs.html.
......................................................................................................................................................................

На Кіровоградщині за борги з аліментів у чоловіка забрали вантажівки

.....................................................................................
Про проект «Школа прес-секретарів»
За організаційної підтримки Миколаївської облдержадміністрації спільно з Чорноморським національним університетом імені Петра Могили з квітня поточного 2018 року реалізується проект «Громада News», однією з базових складових якого є «Школа прес-секретврів». Протягом інтенсивного 100-годинного практичного навчання фахівці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування мають змогу отримати знання та навички за такими напрямками: створення бази журналістів, підготовка прес-релізів, їх розсилка, створення інформаційних приводів, висвітлення діяльності керівника,,PR знакових особистостей підприємства чи установи, презентація суспільних проектів, соціальні мережі і як працювати з ними, стратегія просування образу установи і його керівника в соціальних мережах, образ керівника у засобах масової інформації, підготовка керівника до участі в ефірі. Курс підготовлено за безпосередньої участі викладачів Чорноморського національного університету імені Петра Могили та кращих прес-секретарів і журналістів Миколаєва. Детально про організаційні та фінансові умови участі у «Школі прес-секретарів» можна дізнатися за тел.: +380512769260 (Лідія Левченко, Ганна Герасимова) або написавши на електронну адресу lev4enko.lidija@gmail. com.
.....................................................................................
Понад 18 мільйона гривень надійшло до місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок і прав на земельні ділянки з початку 2018 року
У січні-жовтні 2018 року продано органами місцевого самоврядування 32 земельні ділянки комунальної та державної власності несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна загальною площею 4,28 га на суму 6,193 млн гривень. Проведено 106 земельних торгів у формі аукціону, на яких продано органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування право на оренду 172 земельних ділянок загальною площею 2,551 тис.га. Загальна ціна продажу річної орендної плати – 12,005 млн грн, та продано 1 земельну ділянку у власність площею 0,003 га, ціна продажу якої склала 12,732 тис. гривень. У тому числі Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області без залучення державних коштів проведено 73 земельні торги у формі аукціону, на яких продано право на оренду 118 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2,164 тис.га . Загальна ціна продажу річної орендної плати – 9,415 млн грн. Фактично до місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок (з урахуванням розстроченого платежу) і прав на земельні ділянки з початку 2018 року надійшли кошти в сумі 18,114 млн грн.
.....................................................................................
Про хід виконання в районі Урядової програми «Доступні ліки»
«Урядова програма «Доступні ліки» - це програма забезпечення кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, що покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності»,- зазначив головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району» Євгеній Ткаченко, виступаючи перед керівниками органів місцевого самоврядування району, структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України в районі 07 листопада 2018 року. Як відомо, програма надає можливість отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету 3 типу. Міністерство охорони здоров’я порівняло ціни на аналогічні препарати у 5 сусідніх країнах України – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. На основі середньої ціни за добову дозу лікарського засобу в цих країнах уряд встановив граничну ціну на лікарський засіб в Україні, а також ціну, яку повністю відшкодовує держава. Розширено перелік лікарських засобів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету 2 типу. На 2018 рік Компаніївський район отримав кошти на реімбурсацію Урядової програми «Доступні ліки» в сумі 389,6 тис. грн., щомісяця це 32,6 тис. грн.. Станом на 1 листопада 2018 року використано з початку дії Урядової програми 226,6 тис. грн. на відшкодування вартості лікарських засобів: по серцево-судинних захворюваннях – 152 тис. грн., по цукровому діабету – 58,2 тис. грн., по бронхіальній астмі – 25,8 тис. грн..
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як розділити майно подружжю за взаємною згодою?
Чи може колишнє подружжя самостійно розділити майно?
Звичайно, може. Для цього слід укласти відповідний договір, який треба нотаріально посвідчити. Більше того, практика свідчить: досягнення домовленості між дружиною і чоловіком щодо користування майном є найкращим варіантом, який економить час та зберігає нерви колишніх членів подружжя.
Що робити, якщо члени подружжя не знайшли спільної мови?
Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, у такому разі спір може бути вирішений судом. За загальним правилом,частки майна дружини та чоловіка у разі поділу є рівними.Однак, це правило не є аксіомою.При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, які мають істотне значення. Наприклад, якщо один з подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дітей, приховував заробітки й статки, знищив чи пошкодив спільне майно, суд може збільшити розмір частки на користь другого члена подружжя.
Чи впливає на поділ майна те, з ким житимуть діти?
Судова практика свідчить про те, що частка майна дружини або чоловіка може бути збільшена, якщо з ними проживають діти до досягнення повноліття й навіть дорослі, якщо вони є непрацездатними. Однак,у цьому випадкурозмір аліментів, які одержує той з батьків, з ким проживають діти, має бути визнаним недостатнім для забезпечення фізичного чи духовного розвитку дитини, або її лікування. Також варто враховувати новації законодавства, внесені в рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, відповідно до яких діти мають право на майно, що є у спільній сумісній власності батьків і дітей.
Де можна отримати більш детальну інформацію?
Щоб отримати більше детальну інформацію, консультацію щодо вашого конкретного випадку чи пораду щодо оформлення необхідних документів звертайтеся до нашої системи безоплатної правової допомоги. Дізнатись, де розташований найближчий до вас центр або бюро надання безоплатної правової допомоги, можна за телефоном контакт-центру системи БПД 0 (800) 213-103цілодобово та безкоштовно в межах України
......................................................................................................................................................................

З 1 жовтня – нова звітність з лікарняних та інших виплат за рахунок ФСС

......................................................................................................................................................................

Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кіровоградської області на 2018-2019 оціночний рік

.....................................................................................
18 жовтня — Європейський день боротьби з торгівлею людьми, започаткований у 2007 році Європейським Парламентом, як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища. Щоб привернути увагу, розповісти про ризики, на які наражаються українці, в районі пройшов Тиждень протидії торгівлі людьми. В загальноосвітніх закладах та установах проведено акції з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Мета всіх заходів Тижня - підвищити рівень поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорити причини, форми та ознаки цього явища. Дитячим Центром Юнацької творчості організовано ходу “Ми за світ без насильства” , в якій взяло участь 35 учнів, вчителів та батьків. В КВ КЗ “Компаніївське навчально-виховне об'єднання” Компаніївської селищної ради проведено правовий консіліум “Профілактика торгівлі людьми в Україні”, в якому було задіяно 40 школярів. Під час засідання старшокласники звернули увагу на питання : актуальні дані по торгівлі українцями.; поточні загрози, пов'язані з торгівлею людьми, що робити, якщо потрапив у біду; профілактика торгівлі людьми в Україні, виклики сьогодення. Керівник Управління соціального захисту населення Компаніївської райдержадміністрації особисто була присутня на всих заходах, ознайомила старшокласників з проблемою торгівлі людьми, основними способами втягнення дітей в торгівлю людьми, як уникнути цієї проблеми, та надала консультації з питань запобігання протидії торгівлі людьми, та порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як повернути зароблену зарплату?
Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю суму одразу?
При звільненні працівника виплата всіх сум проводиться в день звільнення. Якщо працівник в цей день не працював – кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану нею суму.
Що робити, якщо не дійшли згоди?
Працівник може стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату: • в позасудовому порядку; • в судовому порядку.
Як вирішити спір у позасудовому порядку?
Звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її створення) без обмежень будь-яким строком. Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом. Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.
Чи можна оскаржити рішення комісії?
У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах можна оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.
Чи довго чекати виконання рішення комісії?
Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у триденний строк після закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження. У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.
Що необхідно знати, щоб звернутися до суду?
Для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку: • наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною); • позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).
Яка процедура в рамках наказного провадження?
Судовий наказ може бути видано у разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати. Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача. Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку.
Які документи необхідно подати і скільки це коштує?
Заява подається у письмовій формі та має містити докази: перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо); підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо). При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.
Як довго чекати рішення?
У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Судовий наказ набирає законної сили протягом 3 днів після закінчення десятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну ухвали. На підставі судового наказу стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби з метою його примусового виконання.
Яка процедура звернення у рамках позовного провадження?
У разі наявності спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцем розташування підприємства чи місцем проживання/перебування позивача без обмеження строків. Позивачі звільняються від сплати судового збору.
Чи передбачене відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні?
Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день постановлення рішення. Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності. У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача. При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.
Як довго чекати рішення щодо стягнення заробітної плати?
Судове рішення про виплату заробітної плати підлягає негайному виконанню, якщо сума заборгованості не перевищує 1 місяць. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.
Куди звернутися, щоб отримати детальну консультацію?
За детальнішою консультацією звертайтеся до Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області за адресою вулиця Дворцова 6/7, м. Кропивницький.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
нюанси позбавлення батьківських прав
Інститут позбавлення батьківських прав залишається виключним, крайнім заходом впливу на батьків, які недобросовісно виконують свої обов’язки щодо виховання та утримання своїх дітей.
Що може стати причиною позбавлення батьківських прав?
Сімейний кодекс містить виключний перелік підстав позбавлення батьківських прав, якщо батьки: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
Що потрібно для позбавлення батьківських прав?
Для позбавлення батьківських прав необхідно: ? встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не виконує вимоги та рекомендації органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування; ? звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми та відношення до виконання своїх батьківських обов'язків; ? звернутись до суду з заявою про позбавлення батьківських прав.
Хто може звернутися до суду?
Суд розглядає справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою: 1. одного із батьків, опікуна, піклувальника, особи в сім’ї якої проживає дитина; 2. закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому вона перебуває; 3. органу опіки та піклування; 4. прокурора; 5. самої дитини, яка досягла чотирнадцяти років. Справи про позбавлення батьківських прав розглядає суд за місцем реєстрації того з батьків, якого хочуть позбавити прав. При розгляді судом таких питань є обов’язковою участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин справи.
Які права втрачають батьки, позбавлені батьківських прав?
1) особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого і’мя прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо); 2) перестають бути законним представником дитини (не можуть представляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах); 3) втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми; 4) не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не зможуть усиновити іншу дитину); 5) не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності; 6) втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків); 7) втрачають право на спадкування після дитини (крім випадків, коли це передбачене заповітом дитини). Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку утримувати дитину. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.
Якими будуть наслідки позбавлення батьківських прав?
Позбавлення батьківських прав одного з батьків. Дитина залишається жити з другим з батьків. Суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з дитиною, якщо у нього є інше житло, або примусово поділити житло чи зобов'язати здійснити його примусовий обмін. Позбавлення батьківських прав обох батьків. Дитина передається під опіку органам опіки та піклування. Ці органи вирішують, яким особам або установам слід передати дитину на виховання. Вони призначають опікуна (піклувальника) (наприклад, дитина може бути передана на виховання бабусі та дідусю, повнолітнім брату та сестри, іншим родичам дитини, мачусі, вітчиму, які виявили таке бажання та звернулися з відповідною заявою) або, враховуючи вік та стан її здоров'я, обирають інші форми влаштування дітей, зокрема: усиновлення, передача дитини до прийомної сім’ї, до дитячого будинку сімейного типу, патронатному вихователю, інших спеціальних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування.
......................................................................................................................................................................

Аліменти для батьків

.....................................................................................
Міністерство культури України запрошує взяти участь у проекті «Європейська єдність»
Міністерство культури України інформує, що з метою розвитку волонтерського руху, відвідування медичних, навчальних закладів, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн з 10 по 17 грудня 2018 року планується міжнародна культурно-освітня поїздка «Європейська єдність» до Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Організаторами поїздки є Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця», Литовська громадська організація «Від серця до серця», Естонська громадська організація «Серце до серця». Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники районних, міських, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, соціально-гуманітарної сфери, співробітники, студенти навчальних закладів, лікарі, громадські активісти тощо. Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки. Документи (перелік додається), необхідні для оформлення шенгенських віз (крім власників біометричних паспортів), надсилаються до 10 листопада 2018 року до Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» за адресою: 03062, м.Київ, вул. Щербаківського, 31/40, офіс 62 або надаються особисто після попередньої реєстрації за телефонами: 044-501-01-15, 067-407-77-98, 050-447-49-68, 097-908-52-28, 093-214-64-17.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як приватизувати житло
Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно проживають в квартирах (будинках) або перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них. Кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.
Які об'єкти не підлягають приватизації?
1. квартири-музеї; 2. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; 3. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, які перебувають в аварійному стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного відселення.
Як можна приватизувати житло?
Варіант 1. Безоплатна передача громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю. Варіант 2. Продаж надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, які мешкають в них або перебувають в черзі на поліпшення житлових умов.
Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває державний житловий фонд.
Які потрібно зібрати документи?
1. оформлена заява на приватизацію; 2. копія документа, що посвідчує особу; 3. технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку; 4. довідка про склад сім'ї та займані приміщення; 5. копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму у гуртожитку); 6. документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду); 7. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; 8. заява – згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію.
Кому може бути відмовлено у приватизації?
Громадянам, які: ? проживають у гуртожитках менше ніж 5 років, без правових підстав; ? проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом; ? мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення; ? потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; ? проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
Чи можна оскаржити відмову?
Спори щодо приватизації квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в порядку цивільного судочинства. Чи можна продати або подарувати приватизоване житло? Власник приватизованого житла має право розпорядитися майном на свій розсуд. Він може продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Мешканці Кропивницького можуть звертатись до відділу приватизації та обліку комунального майна управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького, а жителі області – до відповідних органів місцевого самоврядування.
.....................................................................................
На Кіровоградщині в пологових будинках свідоцтва про народження отримали 10 тисяч малюків
З моменту старту проекту в медичних закладах області перші документи отримали 10 тисяч малюків. Про це повідомив сьогодні, 27 серпня, керівник обласної юстиції Вадим Гуцул під час урочистого вручення свідоцтв про народження дівчаткам, які з’явилися на світ на День Незалежності України. «Проект користується чималою популярністю серед мешканців Кіровоградщини й про це свідчить статистика. Набагато зручніше зекономити свій час і оформити всі документи безпосередньо в пологовому, ніж потім ще витрачати час і займатися бюрократичними процедурами самостійно», – відзначив посадовець. Варто відзначити, що в пологових будинках молоді батьки, окрім свідоцтв про народження малюків, можуть ще й отримати довідки про місце їх реєстрації.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як поїхати з дитиною за кордон після розлучення?
Ми продовжуємо розвивати ініціативу #ЧужихДітейНеБуває, мета якої - захист прав найменших українців, наших дітей. Дійсно,на початку липняВерховна Радаприйняла другий пакет законів, однією з найбільш резонансноюнормою якого став виїзд дитини, яка проживає у неповній родині, за кордон. Ця норма вступить в силу вже 29 серпня.
Як змінилися норми щодо виїзду дитини за кордон при наявності боргу зі сплати аліментів?
Вже з лютого батьки, які проживають з дитиною, отримали змогу без перешкод виїжджати за кордон з дитиною, якщо другий з батьків має заборгованість з аліментів 6 і більше місяців. У новому пакеті ми пішли далі. Безперешкодно поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з дитиною, можна буде, якщо інший з батьків має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітейцей строк скорочено до 3 місяців. Ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 місяць. Які документи вам знадобляться? Для виїзду за межі країни треба взяти у місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного виконавця довідку про наявність заборгованості. При перетині кордону пред’явити цю довідку співробітникам прикордонної служби. Якщо мова йде про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 місяці – необхідно також пред’явити документи, які підтверджують хворобу дитини.
Чи можна виїхати без дозволу другого з батьків, коли немає боргу зі сплати аліментів?
Так. Розробляючи другий пакет законів, ми передбачили можливість для батьків та матерів безперешкодно виїхати з дитиною за кордон строком до 1 місяця для відпочинку, лікування, спортивних змагань чи навчання. Більше того, ми урівняли в правах обох батьків. Тобто з дитиною може виїхати як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо.
Як вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною, без дозволу іншого?
Перш за все, хочу наголосити, що вивезти дитину може лише матір чи батько, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки. За виконання першої умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України. У листі має бути указана мета поїздки, куди їде дитина, а також на скільки покидає територію України. Єдиний виняток з цього правила – відсутність інформації про місце проживання другого з батьків. При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду про визначення місця проживання дитини або відповідний висновок органу опіки і піклування.
Як вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?
Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів. Батько чи матір, які проживають окремо, мають право на виїзд малюка за кордон. Для цього слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернення до того з батьків, з ким дитина проживає. Якщо дозвіл не наданий впродовж 10 днів з моменту, коли ви отрималивідмітку про вручення повідомлення, можете сміливо йти до суду. В порядку спрощеного позовного провадження (за скороченою процедурою) суддя має розглянути вашу заяву та надати дозвіл на виїзд дитини за кордон беззгоди другого з батьків. При виїзді з України прикордонникам треба буде показати згоду другого з батьків на вивезення дитини або відповідне рішення суду. Хочу наголосити, що повернутися в Україну треба до завершення строку, який вказаний у дозволі або визначений у рішенні суду.
Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?
Аби збалансувати права й обов’язки батьків ми встановили реальну відповідальність для порушників. За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, а це від 1700 до 3400 гривень. Окрім цього, такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною. Завдяки другому пакету законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває діти матимуть можливість виїхати за кордон для подорожей, лікування, спортивних змагань та навчання. І не бути заручниками шантажу або суперечок між колишніми чоловіком та дружиною. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримував нашу команду на цьому шляху! Якщо у вас залишилисьпитання з цього приводу, будь ласка, звертайтесь до Єдиногоконтакт-центрусистемибезоплатноїправовоїдопомоги – 0 800 213 103. Захищаймо права разом!
.....................................................................................
На Кіровоградщині близько 3 тисяч мешканців більше року не утримували власних дітей
Орієнтовно 3 тисяч мешканців Кіровоградщини не сплачували аліменти на користь власних дітей понад рік. Про це повідомив сьогодні, 27 серпня, керівник обласної юстиції Вадим Гуцул під час засідання штабу з ліквідації боргів зі сплати аліментів. За словами посадовця, серед 18 316 жителів області близько 3 тисяч боржників ігнорують виконання своїх батьківських обов’язків більше року. «З метою виконання судових рішень державні виконавці застосовують стосовно злісних боржників заходи примусового впливу, передбачені законодавством. Зокрема йдеться про арешт майна чи обмеження в праві виїзду за кордон або ж користування автівками. І це приносить позитивні результати. Зокрема з початку року державні виконавці стягнули понад 70 млнгрн на користь 14 558 дітей», – повідомив Вадим Гуцул. Нагадаємо, з 29 серпня в силу вступить другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває. Одна з новацій – впровадження додаткових штрафних санкцій за заборгованість із аліментах понад рік. Ці штрафи будуть спрямовані безпосередньо дітям як своєрідна компенсація за несвоєчасне отримання коштів.
......................................................................................................................................................................

Фахівці системи безоплатної правової допомоги долучаються до інформаційної кампанії #СтопБулінг

......................................................................................................................................................................

Як отримати ID-картку

......................................................................................................................................................................

Як вирішити межовий спір?

......................................................................................................................................................................

Відмова від спадщини: покрокова інструкція

......................................................................................................................................................................

Хочете скласти заповіт? Зробіть це правильно

.....................................................................................
На Кіровоградщині з початку 2018 року сплачено у добровільному порядку 1,5 млн грн - суми шкоди, встановленої під час проведення перевірок щодо дотримання вимог земельного законодавства
З початку 2018 року спеціалістами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області проведено 509 перевірок дотримання вимог земельного законодавства. Управлінням з контролю за використанням та охороною земель видано 549 наказів «Про здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності». Під час проведення перевірок виявлено 287 порушень. Для їх усунення складено 192 протоколи про адміністративні правопорушення. Винесено 186 постанов, з них 5 - про закриття справи у зв’язку із ознаками злочину, матеріали направлено до правоохоронних органів; 181 - про притягнення до адміністративної відповідальності. Для вжиття заходів реагування по 63 справам направлено матеріали до правоохоронних органів, зокрема 36 - до прокуратури. Видано 144 приписи про усунення порушень земельного законодавства. Отже, з початку 2018 року нараховано розмір заподіяної шкоди державі на суму 4,26 млн грн, сплачено у добровільному порядку 1,5 млн грн. Накладено стягнень за адміністративні правопорушення у вигляді штрафів на суму майже 41 тис. грн, сплачено у добровільному порядку на суму майже 37,2 тис. грн. Крім того, Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, розглянуто 327 звернень від юридичних та фізичних осіб та 115 – від правоохоронних органів. Довідково. Відповідно до статті 2 Закону України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є: - забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України; - забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель; - запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення; - забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.
Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області
.....................................................................................
Майже 900 тисяч гривень щорічно надходитиме до сільських рад завдяки земельним торгам, проведеним у липні 2018 року на Кіровоградщині
Упродовж липня 2018 року аграрії Кіровоградщини придбали права оренди на 19 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Дані земельні ділянки розташовані на територіях Олександрівського, Вільшанського, Новоархангельського, Гайворонського, Онуфріївського, Олександрійського районів. Їх загальна площа становить 285,05 гектара. Використовуватися вони будуть для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Найдорожче під час торгів продані права оренди на земельні ділянки в адміністративних межах Староосотської сільської ради Олександрівського району площею 30,88 га, де стартова ціна піднялася до 25,56% від нормативної грошової оцінки та становить 275,26 тисячі гривень, та на території Могильненської сільської ради Гайворонського району площею 4,11 га, де стартова ціна піднялася до 25,52% від нормативної грошової оцінки та становить 8,21 тисячі гривень. Завдяки земельним торгам, проведеним у липні 2018 року, до бюджетів сільських рад щорічно надходитиме 886,8 тис. гривень. Дані кошти громади зуміють використовувати на розвиток власних територій. Довідково. Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».
Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області
.....................................................................................
Керівник юстиції Кіровоградщини пояснив кропивничанам, як вберегтися від торговців людьми за кордоном
За період української незалежності понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми, згідно досліджень Міжнародної організації з міграції. Про це повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул і підготував кілька порад для заробітчан щодо того, як уникнути пастки й не потрапити до рук злочинців. 1. За жодних умов нікому не віддавайте свій паспорт, навіть якщо документ вимагають потенційні роботодавці. 2. Не користуйтеся послугами незнайомих осіб під час оформлення документів для виїзду за кордон. 3. Обов’язково залиште інформацію про місце свого перебування за кордоном рідним. 4. Переконайтеся, що фірма, яка пропонує роботу, має ліцензію на працевлаштування українських громадян за кордоном. 5. Після приїзду в країну, у якій плануєте працювати, зареєструйтесь в посольстві України. 6. Збережіть контактні телефони неурядових організацій, які надають допомогу особам, які опинилися в скрутному становищі та протидіють торгівлі людьми. Також зверніться за підтримкою до організацій української діаспори та місцевих правоохоронних органів. Контактні номери телефонів державних організацій, які консультують з питань протидії торгівлі людьми: 1. Національна безкоштовна лінія з протидії торгівлі людьми (0 800 505 501 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України; 527 – безкоштовно з мобільних в межах України; 527.org.ua – електронні консультації). 2. Урядова гаряча лінія (1545). 3. Call-центр Нацполіції України (0 800 500 202).
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як виїхати з дитиною за кордон
Як змінилися норми щодо тимчасового виїзду дитини за кордон з наявності боргу зі сплати аліментів?
Безперешкодно тимчасово поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з дитиною, можна буде, якщо інший з батьків, має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей – цей строк скорочено до 3 місяців. Ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 місяць. Для виїзду за межі країни необхідно мати рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини; документ, що підтверджує мету виїзду за кордон. Окрім цього, потрібно взяти в місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного виконавця довідку про наявність заборгованості за 4 місяці, а в разі наявності інвалідності або тяжких захворювань у дитини – за 3 місяці, і під час перетину кордону пред’явити ці документи співробітникам прикордонної служби. Якщо йдеться про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 місяці, необхідно також пред’явити документи, які підтверджують інвалідність або тяжке захворювання дитини.
Чи можна виїхати без дозволу другого з батьків, коли немає боргу зі сплати аліментів?
Формуючи другий пакет законів, ми передбачили можливість для батьків та матерів, які проживають з дитиною, безперешкодно виїхати з дитиною за кордон строком до 1 місяця для відпочинку, лікування, змагань чи навчання тощо. Більше того, ми урівняли в правах обох батьків. З дитиною може виїхати як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо.
Як вивезти дитину за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною строком до 1 місяця?
Вивезти дитину може лише матір чи батько, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки. За виконання цієї умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини, якщо його місце проживання відомо. У листі має бути вказана мета поїздки, куди їде дитина, а також на скільки покидає територію України. Під час перетину кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини та документи, які підтверджують мету виїзду та строк перебування за кордоном.
Як вивезти дитину за кордон тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?
Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів. Також слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернення про отримання згоди до того з батьків, з ким дитина проживає. Якщо нотаріально посвідчену згоду не надано впродовж 10 днів з моменту, коли ви отримали відмітку про вручення повідомлення, можете сміливо йти до суду. За скороченою процедурою суддя має розглянути вашу заяву та надати дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків. Під час виїзду з України прикордонникам треба буде показати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків на вивезення дитини або відповідне рішення суду. Хочу наголосити, що повернутися в Україну треба до завершення строку, який вказаний у нотаріально посвідченій згоді або визначений у рішенні суду.
Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?
Аби збалансувати права й обов’язки батьків, ми встановили реальну відповідальність для порушників. За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, а це від 1700 до 3400 гривень. Окрім цього, такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків. Завдяки другому пакету законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває діти матимуть можливість виїхати за кордон для подорожей, лікування, спортивних змагань та навчання. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримував нашу команду на цьому шляху!
Куди звертитися за більш детальними консультаціями?
Оскільки кожна конкретна справа вимагає індивідуального підходу та ознайомлення з документами, зверніться до одного з бюро чи центрів безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції. Взнати адресу найближчого можна за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.
......................................................................................................................................................................

Проблема деградації земель в Україні є актуальною та гострою

......................................................................................................................................................................

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС бізнес – проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва

......................................................................................................................................................................

Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги

......................................................................................................................................................................

Що слід знати батькам при зміні прізвища дитини

......................................................................................................................................................................

Про американську програму бізнес стажування «Регіональний економічний розвиток»

......................................................................................................................................................................

До відома автоперевізники

......................................................................................................................................................................

Мораторій поза законом

......................................................................................................................................................................

Перечекати спекотний період доби на Кіровоградщині можна на майданчиках відстою

......................................................................................................................................................................

Як вирішити межовий спір?

......................................................................................................................................................................

Хочете скласти заповіт? Зробіть це правильно

......................................................................................................................................................................

Відмова від спадщини: покрокова інструкція

......................................................................................................................................................................

Як поновити договір оренди землі?

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
що чекатиме на злісних боржників з аліментів?
Які санкції передбачає другий пакет законів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває?
15 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні другий пакет законів у рамках ініціативи Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває. Зміни роблять законодавство ще жорсткішим до боржників зі сплати аліментів, посилюють захист матеріального стану дитини та вводять систему стимулів для тих, хто дбає про найменших українців. Основні новації прийнятих законопроектів: ? Система додаткових фінансових санкцій для неплатників у розмірі від 20% до 50% від суми боргу (в залежності від строку заборгованості). ? Система автоматизованого арешту коштів осіб, які мають борги зі сплати аліментів. ? Притягнення до кримінальної відповідальності громадян, які ухиляються від суспільно корисних осіб. ? Обов’язок засуджених працювати, щоб забезпечити сплату аліментів. ? Українці, які хочуть посісти керівні посади на держслужбі, повинні будуть подати довідку про те, що вони не мають боргів перед дітьми більше 6 місяців. ? Звільнення чиновників, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше 12 місяців. ? Звільнення дітей від обов’язку утримувати непрацездатних батьків, які не платили аліменти понад 3 роки. ? Застосування обмежень першого пакету до батьків, які не платять дітям з інвалідністю або тяжко хворим дітям вже після того, коли борг перевищить суму за 3 місяці. ? Збільшення рівня мінімального утримання дитини тим з батьків, хто не проживає з родиною. ? Пільги та преференції для батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов’язок, витрачають додаткові кошти на гуртки, навчання, спортивні та будь-які ніші секції. ? Фінансові стимули для місцевої влади, яка опікуються дозвіллям і навчанням малечі, розвиває дитячий простір на місцях.
За що будуть арештовувати кошти?
Одразу після голосування почали з’являтися міфи, покликані залякати громадян, показати запропоновані новели у невигідному світлі та зробити усе можливе, що ініціативи, спрямовані на захист дітей, не були прийняті. Хочу наголосити, що ніяких інших цілей, окрім захисту прав найменших українців, які залишилися без повноцінної фінансової батьківської підтримки, ми не переслідуємо. А всі ті міфи, які поширюють наші опоненти і горе-батьки, які не бажають платити аліментів власним дітям, є вигадкою. Вони не мають нічого спільного з реальністю. Одним із найбільш поширених міфів якраз є те, що, мовляв, одним із законопроектів передбачене блокування коштів на рахунках одного з батьків застосовуватиметься за наявності будь-яких боргів. Що ж говорить законопроект насправді? Автоматизований арешт коштів боржника передбачений лише у випадку боргів зі сплати аліментів. Жодних інших варіантів прийняті документи не передбачають.
Які ще міфи розповсюджуються?
Чого тільки не вигадують боржники, щоб не платити дітям. Серед поширених міфів також те, що законом санкції застосовуються лише до чоловіків для їхнього «переслідування та залякування». Це так само неправда, адже передбачені санкції застосовуються до всіх боржників з виплати аліментів – чоловіків та жінок в однаковій мірі. Жодного поділу за ознакою статі ми не допускатимемо. Наступний міф: збільшення мінімального розміру аліментів призведе до їхнього нецільового використання. Перш за все, прошу звернути увагу на те, що цільове використання сплачених аліментів на сьогодні перевіряється органом опіки та піклування за заявою платника аліментів або за власною ініціативою відповідно до статті 186 Сімейного кодексу. Ми пропонуємо вдосконалити цю статтю та прописати ще чіткіший порядок перевірки органом опіки та піклування цільового використання сплачених аліментів. З іншого боку, ми пропонуємо підняти мінімальну суму аліментів. Нині це близько 900 гривень. Думаю, всі були в магазині й бачили скільки коштує їжа, скільки коштують іграшки та одежа для дітей, скільки треба потратити, щоб купити дитині книжки та шкільне приладдя. Невже комусь може прийти в голову, що з такими цінами можна дуже збагатитися за 900 гривень. Ще одна брехня – в тюрму саджатимуть всіх розлучених батьків, навіть добросовісних платників. Це ще одна нісенітниця, адже кримінальна відповідальність застосовуватиметься лише до батьків – чоловіка або жінки – які злісно ухиляються від суспільно корисних робіт. Мабуть найбільш смішний і безглуздий міф – передбачені законопроектом санкції призведуть до зменшення кількості українців, які бажають укласти шлюб та створити повноцінну родину. Навіть не знаю, яким чином це пов’язане. Єдине, що можу сказати, передбачені санкції забезпечать більш відповідальне ставлення до батьківства та інституту сім’ї. Наступний міф – виїзд дитини за кордон строком до 1 місяця без дозволу боржника сприятиме протиправному вивезенню дитини за межі країни. Насправді ж статистика свідчить: викрадення дітей та вивезення їх за кордон – вкрай рідкісне явище. За 10 років Міністерством юстиції направлено 153 заяви про повернення дитини в Україну. Це - 15 випадків щороку або 1 випадок за місяць. Ця норма навпаки має істотні позитиви: сотні тисяч дітей, які проживають в неповних сім’ях, зможуть безперешкодно їздити на оздоровлення, змагання, відпочинок, а другий з батьків зможе уникнути шантажу та маніпуляцій.
......................................................................................................................................................................

В Україні з 1 травня почали діяти нові правила надання субсидій

.....................................................................................
На Кіровоградщині державні виконавці стягнули понад 1,4 млнгрн боргів із зарплати з підприємств-боржників
Упродовж 4-х місяців державні виконавці стягнули з підприємств-боржників Кіровоградщини понад 1,4 млнгрн заборгованості з виплати зарплати. Про це проінформував сьогодні, 2 травня, керівник обласної юстиції Вадим Гуцул. «Стягнення боргів із зарплати, як показує практика, є досить складним напрямом, оскільки недобросовісні роботодавці намагаються уникнути відповідальності, застосовуючи найрізноманітніші методи. Зокрема йдеться про переоформлення активів і здійснення підпільної господарської діяльності. Незважаючи на це, державним виконавцям вдається відстоювати права працівників. Лише впродовж останнього тижня квітня державні виконавці Подільського відділу державної виконавчої служби стягнули 95 693 грн з ТОВ «КАТП-1128», а державні виконавці Світловодського відділу державної виконавчої служби стягнули 26 672 грн на користь працівників ТОВ «Світловодськпобут»», – відзначив посадовець. Нагадаємо, що завдяки роботі державних виконавців у квітні зарплатню в загальному розмірі 109 057 тисяч гривень отримали працівники ТДВ «Світловодське кар’єроуправління».
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як приватизувати квартиру?
Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно проживають в квартирах (будинках) державного житлового фонду або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». Право на приватизацію житлових приміщень з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них. Кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.
Які об'єкти не підлягають приватизації?
1. квартири-музеї; 2. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; 3. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, які перебувають в аварійному стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного відселення.
Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом: • безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю; • продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов. Варто додати, що право кожного громадянина України на приватизацію займаного ним житла безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз необхідно розуміти так, що право громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо, зокрема, громадянин України повністю використав житловий чек для приватизації житла у державному житловому фонді, і у його власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.
Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходитьсядержавний житловий фонд.
Які потрібно зібрати документи?
1. оформлена заява на приватизацію; 2. копія документа, що посвідчує особу; 3. технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку; 4. довідка про склад сім'ї та займані приміщення; 5. копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму жилого приміщенняу гуртожитку); 6. документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду); 7. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; 8. заява – згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію.
Кому може бути відмовлено у приватизації?
Згідно із законодавством органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом. Перелік таких випадків чітко визначений у законодавстві і є вичерпним. До них відносятьсявідсутність у особи права на приватизацію та заборона приватизувати конкретне приміщення. Так у приватизації може бути відмовлено, зокрема, громадянам, які: ? повністю використали житлові чеки; ? проживають у приміщенні, яке має статус службового; ? проживають у гуртожитках менше ніж 5 років, без правових підстав; ? проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом; ? мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення; ? потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; ? проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
Чи можна оскаржити відмову?
Спори щодо приватизації квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в порядку цивільного судочинства.
Чи можна продати або подарувати приватизоване житло?
Власник приватизованого житла має право розпорядитися майном на свій розсуд. Він може продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію. Підготовку та оформленнядокументів про передачу у власністьгромадян квартир (будинків), житловихприміщень у гуртожиткахможе бути покладено на спеціальностворюваніорганиприватизації (агентства, бюро, іншіпідприємства). Додатково варто звернути увагу, що за громадянами, які не виявили бажання приватизувати займане ними житло, зберігається чинний порядок одержання і користування житлом на умовах найму.
......................................................................................................................................................................

Як здійснюють державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі?

.....................................................................................
Як отримати ID-картку
Консультують фахівці Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: паспорт у вигляді ID-картки слід змінювати що десять років В рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» консультують фахівці відділу правової інформації та консультації Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України – це зазначено в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Паспорт громадянина України – це основний документ, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство. Паспорт громадянина України нового зразка має вигляд ID-картки, яку оформляють особам, що не досягли 18-річного віку, терміном дії на чотири роки, а особам з 18 років – на десять років. Для оформлення та видачі ID-картки вперше особі потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за зареєстрованим місцем проживання. Після оформлення такої ID-картки у подальшому всі послуги особа зможе отримувати у будь-якому місті України за місцем звернення. Оформлення ID-картки відбувається на підставі заяви-анкети, яка подається особисто заявником. Особа, яка досягла 14-річного віку, оформляючи ID-картку має подати такі документи: 1) свідоцтво про народження; 2) паспорт громадянина України батьків або документи, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів подається довідка про реєстрацію особи громадянином України. 3) довідку про реєстрацію місця проживання; 4) довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) або повідомлення про відмову від його прийняття; 5) у разі зміни імені або прізвища заявника – свідоцтво про зміну імені; 6) за наявності оригінал власного закордонного паспорту або закордонний паспорт батьків – для правильного відтворення прізвища латиницею; 7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника – для внутрішньо переміщених осіб. Вперше ID-картка видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на її отримання. Така послуга надається безкоштовно. У разі отримання паспорта замість втраченого чи пошкодженого стягується адміністративний збір – 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети. Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становить 1762 гривні. До паспорта громадянина України у формі ID-картки вноситься така інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; номер документа; дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа; уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце народження; відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи. Кінцевої дати щодо чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року законодавством не визначено, тобто вони є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні. ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта – втрата, псування, зміна прізвища або інших даних особи. Отже обов'язку змінювати паспорт зразка 1994 року на ID-картку немає. Водночас треба розуміти, що паспорт-книжечка в умовах сучасних технологій практично не захищений від підроблення, тому оформлення ID-картки є доречним з міркувань безпеки та захисту від шахрайства. Зверніть увагу, що проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України тягне за собою адміністративну відповідальність, а саме – попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 грн до 51 грн). Зазначимо, що надане роз’яснення не є нормативно-правовим актом, носить лише роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не містить правових норм, які впливають на права, свободи та законні інтереси громадян. За додатковою інформацією звертайтеся до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.:09587 662 33, (0522) 32-08-24.
.....................................................................................
Стягнення боргу померлої особи
У наш час трапляються непоодинокі випадки, коли боржник помирає та після нього залишаються невиконані зобов’язання перед кредитором. У такому разі постає питання: яким чином задовольнити вимоги кредитора? Після смерті особи відкривається її спадщина. До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві (померлому) на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Тобто, від спадкодавця до спадкоємців переходять як права, так і обов’язки. В разі смерті фізичної особи, яка є боржником у правовідносинах, що допускають правонаступництво в порядку спадкування, обов’язки померлої особи переходять до іншої особи – її спадкоємця. Відбувається заміна боржника у зобов’язанні. При цьому законодавством встановлено, що спадкоємці, зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Отже, виконати зобов’язання померлої особи перед кредитором можуть спадкоємці боржника, але лише за наявності майна боржника, одержаного ними у спадщину. Пред’явлення вимоги Кредитору спадкодавця варто пам’ятати, що він має протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Коли кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у вищезазначені строки, позбавляється права вимоги. Заміна сторони у виконавчому провадженні Якщо є рішення суду про стягнення боргу з фізичної особи яка померла та щодо неї відкрито виконавче провадження, то смерть боржника є підставою для його зупинення до моменту визначення його правонаступників. Відтак, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Кредитор, державний або приватний виконавець може звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Суд розглядає це питання у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Вищезазначене стосується також випадків необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження. Якщо відсутні спадкоємці В тому випадку,коли ніхто не приймає спадщину чи відмовляється від її прийняття, або взагалі у боржника не знаходиться родичів (спадкоємців) за заповітом і за законом, орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно, то за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені у встановленому законом порядку. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них. Для виконання зобов’язання кредитор має право звернутися до спадкоємців (правонаступників) з вимогою про погашення заборгованості спадкодавця за рахунок майна боржника та в межах його вартості. В разі відсутності спадкоємців, кредитор має право пред’явити вимоги до територіальної громади, якій перейшло у власність майно боржника. Кропивницький місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.:09587 662 33, (0522) 32-08-24. Адреси бюро правової допомоги: Долинське бюро правової допомоги м. Долинська, вул. Шевченка, 59 Компаніївське бюро правової допомоги смт Компаніївка, вул. Паркова, 4 Новомиргородське бюро правової допомоги м. Новомиргород, вул. Соборності, 106 Новгородківське бюро правової допомоги смт Новгородка, вул. Центральна, 1 Устинівське бюро правової допомоги смт Устинівка, вул. Благодатна, 1. Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.
.....................................................................................
Оплата та оподаткування за оформлення спадщини
До Компаніївського бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання БВПД надійшло звернення щодо роз’яснення питання – оплати та оподаткування за оформлення спадщини. Консультує головний спеціаліст Компаніївського бюро правової допомоги – Ірина Дремлюга. За видачу свідоцтва про право на спадщину в державних нотаріальних конторах: стягується державне мито в розмірі, затвердженому Декретом Кабінету Міністрів України № 7-93 від 21.01.1993 року «Про державне мито»; справляється плата за надання додаткових платних послуг в розмірах, встановлених Тарифами за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затверджені наказом управління юстиції. Приватними нотаріусами за видачу свідоцтва про право на спадщину справляється плата, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат». Окремо стягується реєстраційний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розмір якого затверджений Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Підсумковий розмір оплати за оформлення спадщини залежить від складності наданих консультацій, кількості зроблених запитів в межах спадкової справи, кількості виготовлених документів та виданих свідоцтв про право на спадщину. Питання ж оподаткування спадщини врегульовано ст. 174 Податкового кодексу України. Процедуру оформлення спадщини та ставка оподаткування для близьких родичів спадкодавця, які є членами сім’ї другого ступеня споріднення прописана в Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (від 23.02.2017 № 1910-VIII). Згідно з пп. 14.1.263 пункту.14.1 статті 14 Податкового кодексу України, членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей оподаткування вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого споріднення для цілей оподаткування вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.У разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів, визначена згідно із законом (п.174.8 ст.174 ПКУ). На спадкоємців-нерезидентів обов’язок по сплаті податку та військового збору покладається до видачі свідоцтва про право на спадщину. Інші спадкоємці можуть сплатити нараховані суми податків як до видачі свідоцтва про право на спадщину, так і в наступному році. Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. За додатковою інформацією звертайтеся до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.:09587 662 33, (0522) 32-08-24. Адреси бюро правової допомоги: Долинське бюро правової допомоги м. Долинська, вул. Шевченка, 59 Компаніївське бюро правової допомоги смт Компаніївка, вул. Паркова, 4 Новомиргородське бюро правової допомоги м. Новомиргород, вул. Соборності, 106 Новгородківське бюро правової допомоги смт Новгородка, вул. Центральна, 1 Устинівське бюро правової допомоги смт Устинівка, вул. Благодатна, 1. Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.
.....................................................................................
На Кіровоградщині понад 26 млнгрн аліментів стягнули державні виконавці за квартал
Із початку року органам державної виконавчої служби Кіровоградщини вдалося стягнути 26,9 млнгрн аліментів. Завдяки цьому кошти отримали 12 124 дитини. Про це повідомив сьогодні, 9 квітня, керівник обласної юстиції Вадим Гуцул. «Згідно офіційних даних, у 2017 році державні виконавці Кіровоградщини ліквідували 65,7 млнгрн заборгованості з аліментів. А зараз всього лише за один квартал вдалося стягнути з безвідповідальних батьків 26,9 млн грн. Спостерігаємо позитивну тенденцію в напрямі боротьби зі злісними боржниками, які роками не згадували про своїх дітей. Зокрема хотів би відзначити про випадок, коли жінці з Кіровоградського району довелося сплатити 67 760 грн заборгованості зі аліментів на користь доньки після того, як її обмежили в праві полювати, користуватися зброєю, автівками й виїжджати за кордон», – прокоментував посадовець. Загалом упродовж останнього кварталу державні виконавці винесли постанови щодо обмеження у праві полювати, користуватися вогнепальною зброєю, транспортними засобами й перетинати кордон країни стосовно 4 350 осіб. Окрім цього, 419злісних неплатниківоголосили в розшук.
.....................................................................................
На Кіровоградщині більше тисячі жінок є боржницями зі сплати аліментів
Згідно офіційних даних органів державної виконавчої служби, у Кіровоградській області на примусовому виконанні перебуває 1112 виконавчих проваджень, за якими боржницями є саме жінки. «Стереотипно вважається, що аліменти на утримання власних дітей притаманно не сплачувати саме чоловікам. Однак, статистичні дані свідчать про те, що й деякі матері забувають про виконання своїх батьківських обов’язків. Відтак на Кіровоградщині 1112 жінок мають заборгованість із аліментів, і тільки 90 з них систематично надають фінансову підтримку власним дітям. Проти всіх інших вживаються примусові заходи зі стягнення коштів. Зокрема 751 мешканці Кіровоградщини було направлено повідомлення щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Окрім цього, державні виконавці після вступу в силу закону щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів винесли 334 постанови щодо обмеженння боржниць у праві виїзду за кордон і 323 постанови щодо обмеження у праві користування транспортними засобами», – прокоментував ситуацію керівник обласного управління юстиції Вадим Гуцул. Загалом із початку року органам державної виконавчої служби Кіровоградської області вдалося стягнути з недобросовісних матерів 461 988 гривень на утримання 163 дітей.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
особливості отримання земельних ділянок для учасників АТО
На які наділи мають право захисники вітчизни?
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають право на першочергове відведення у власність або користування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (для городництва у користування). У межах норм безплатної приватизації (передачі) земельні ділянки передаються у власність у таких розмірах: 1) для ведення садівництва — не більше 0,12 га; 2) для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га; 3) для будівництва і обслуговування жилого будинку в селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га; Куди звертатися для отримання земельної ділянки? Учасникам АТО необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або користування: • сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад); • обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб; • районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб (за межами населених пунктів земельні ділянки для городництва, ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житлового будинку вони не передають); • обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб; • Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності). Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо передачі (надання) земель державної власності, зокрема ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів для нелісогосподарських потреб, а також земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та особливо цінних земель.
Як виглядає клопотання?
У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (в межах норм). До клопотання додаються: 1) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти); 2) копія паспорта та копія ідентифікаційного номера; 3) документ, що посвідчує участь в АТО (посвідчення, довідка). Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи. Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про мотивовану відмову має бути прийнято в місячний строк.
Що може бути підставою для відмови?
Лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.
Як проходить відведення земельної ділянки?
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення такого проекту. Виконавцем робіт може бути тільки особа з сертифікатом інженера-землевпорядника. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі укладеного із замовником договору. Термін виконання робіт – не може перевищувати 6 місяців. Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру. У випадку розташування земельної ділянки у межах населеного пункту, або якщо на ділянці планується розташування об'єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки залежно від її призначення, цінності та місця розташування може підлягати також погодженню з: структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. Строк розгляду: протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту ( двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом -- після отримання позитивного висновку такої експертизи). Підстава для відмови – лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
Як зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі?
Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати наступні документи: 1) заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру; 2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи); 3) документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа. Строк розгляду такої заяви – 14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.
Як провести затвердження проекту землеустрою?
Рішенням про надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Чи потрібно реєструвати право на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Мін’юсту?
Так, потрібно. Для цього слід звернутися до суб’єкта, уповноваженого на проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або до місцевої державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані Мінюстом, та нотаріуси.
Які документи потрібні:
1) заява встановленої форми, яку формує державний реєстратор; 2) документ, що посвідчує особу; 3) засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність або надання у користування; 4) витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (подається у разі, коли в документі, що подається для державної реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, а також у разі, коли в результаті доступу до Державного земельного кадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку); 5) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
......................................................................................................................................................................

Новації у правилах перетину кордону дітьми

......................................................................................................................................................................

Уряд кардинально переглянув програму субсидій

......................................................................................................................................................................

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 травня 2005 року № 274-р

.....................................................................................
Працівники райдержадміністрації долучаються до Міжнародної акції Година Землі
У суботу, 24 березня, весь світ буде «ловити зв’язок із Землею», бо саме цього дня відбувається Година Землі – наймасовіший екологічний рух у світі. Мільйони людей щороку долучаються до Години Землі. Це міжнародна кампанія, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF, під час якої люди та організації о 20:30 на одну годину символічно вимикають зайве освітлення та електроприлади, щоб об’єднатися та показати готовність до дій заради майбутнього планети. «Година землі – це міжнародна акція, фактично екологічний флешмоб, який відбувається вже у понад 7 тис міст всього світу. Дуже приємно, що Кіровоградщина долучається до цієї акції, загалом в Україні понад 70 інших міст підтримали акцію. Цю акцію підтримують і учні Компаніївського відділення комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання», які завітали до райдержадміністрації з закликом кожному зробити невеличкий крок: вимкнути електроприбори та освітлення в свій оселі.
......................................................................................................................................................................

ЛІКУВАННЯ У РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ВІДДІЛЕННЯХ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

......................................................................................................................................................................

Увага! Конкурс! Кращий державний службовець

......................................................................................................................................................................

Всеукраїнський просвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!»

......................................................................................................................................................................

Про внесення змін до Порядку виплати одноразової компенсації у зв'язку з втратою годувальника

......................................................................................................................................................................

СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ

......................................................................................................................................................................

Деякі правові аспекти добросусідства

......................................................................................................................................................................

Захист трудових прав військовослужбовців

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
особливості процедури реєстрації новонародженого
Що потрібно зробити після народження дитини?
Батьки зобов’язані не пізніше 1 місяця від дня пологів зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання одного з батьків або за місцем народження дитини. Заявниками можуть бути як батьки дитини, так і інші особи. Присутність обох батьків є обов’язковою, якщо батьки мають різні прізвища. Державна реєстрація проводиться з одночасним визначенням походження дитини та присвоєнням їй імені, прізвища та по батькові.
Як визначається походження дитини?
Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини. Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтва про шлюб, якщо на час народження дитини мати перебувала з ним у шлюбі. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька визначається за письмовою заявою матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків або відповідного рішення суду, запис про батька провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.
Які документи потрібні для реєстрації народження?
Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження (усною або письмовою) для проведення державної реєстрації народження дитини подається: - паспорт заявника, якщо заявниками є не її батьки; - документ, який підтверджує факт народження – медичний документ, виданий закладом охорони здоров'я; - паспорти батьків або одного з них; - документ, що підтверджує походження дитини від батька (свідоцтво про шлюб або спільна заява матері та батька дитини або заява матері) - За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультативної комісії, підставою для реєстрації народження є рішення суду про встановлення факту народження.
Як визначитися з ім’ям, прізвищем та по батькові дитини?
При державній реєстрації народження дитині присвоюється прізвище, ім’я та по батькові, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати й батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки або судом. Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, визначається матір’ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати або батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки або судом. По батькові присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі. Якщо батьківство дитини не визнано, по батькові визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.
Де працює послуга з прийому документів для реєстрації у пологових?
З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг в усіх регіонах України надається послуга щодо прийому документів, необхідних для державної реєстрації народження, та видачі відповідного свідоцтва безпосередньо в пологових будинках. Загалом у 477 медичних установах. За 2016-2017 роки цією послугою скористалися 238 166 громадян. Інформація про пологові будинки, в яких можна отримати свідоцтво про народження дитини розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції (https://minjust.gov.ua).
Які додаткові послуги можна отримати разом зі свідоцтвом?
За бажанням батьків чи одного з них під час проведення державної реєстрації народження дитини можуть бути прийняті документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.
Чи є покарання для батьків, які несвоєчасно зареєстрували дитину?
Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 153 грн).
......................................................................................................................................................................

ВИЩІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЗАПРОШУЮТЬ

......................................................................................................................................................................

Військова служба правопорядку та військова прокуратура закликає!!!

......................................................................................................................................................................

В силу вступив закон щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
порядок приватизації квартири
Добрий день! Звертаюся до Вас за порадою. Ми багато років жили у квартирі, яку ще придбали за радянських часів. Якось про те, щоб приватизувати, не задумувалися, бо й проблем було вдосталь та грошей все не вистачало. Зараз кажуть, що можуть виселити з квартир усіх, хто ще не приватизував. Підкажіть, як нам приватизувати квартиру? Ольга Кашпор
Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно проживають в квартирах (будинках) державного житлового фонду або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». Право на приватизацію житлових приміщень з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них. Кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.
Які об'єкти не підлягають приватизації?
1. квартири-музеї;
2. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв;
3. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, які перебувають в аварійному стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного відселення.
Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом: • безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю; • продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов. Варто додати, що право кожного громадянина України на приватизацію займаного ним житла безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз необхідно розуміти так, що право громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо, зокрема, громадянин України повністю використав житловий чек для приватизації житла у державному житловому фонді, і у його власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.
Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.
Які потрібно зібрати документи?
1. оформлена заява на приватизацію; 2. копія документа, що посвідчує особу; 3. технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку; 4. довідка про склад сім'ї та займані приміщення; 5. копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму жилого приміщення у гуртожитку); 6. документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду); 7. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; 8. заява – згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію.
Кому може бути відмовлено у приватизації?
Згідно із законодавством органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом. Перелік таких випадків чітко визначений у законодавстві і є вичерпним. До них відносяться відсутність у особи права на приватизацію та заборона приватизувати конкретне приміщення. Так у приватизації може бути відмовлено, зокрема, громадянам, які: ? повністю використали житлові чеки; ? проживають у приміщенні, яке має статус службового; ? проживають у гуртожитках менше ніж 5 років, без правових підстав; ? проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом; ? мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення; ? потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; ? проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
Чи можна оскаржити відмову?
Спори щодо приватизації квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в порядку цивільного судочинства. Чи можна продати або подарувати приватизоване житло? Власник приватизованого житла має право розпорядитися майном на свій розсуд. Він може продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках може бути покладено на спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства). Додатково варто звернути увагу, що за громадянами, які не виявили бажання приватизувати займане ними житло, зберігається чинний порядок одержання і користування житлом на умовах найму.
.....................................................................................
До уваги жителів Компаніївського району!
У суботу, 10 лютого, в Компаніївському відділенні поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області особистий прийом громадян проводитиме представник центрального органу управління Національної поліції України.
 
Місце проведення: вул.Паркова, 4а, смт.Компаніївка.
Час проведення: з 10.00 до 13.00

 

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
стягнення аліментів
Вітаю Вас, Павле Дмитровичу! По телевізору багато казали про те, що Мін’юст прийняв закон, який примусить чоловіків, які не платять аліменти, зробити це, або до них буде застосоване серйозне покарання. Мій колишній чоловік вже кілька років ні копійки не дає нам з дитиною. Поясніть, що саме його очікує за новим законом. Оксана Муляр
Проблема безвідповідального ставлення батьків до утримання своїх дітей, дійсно, є однією з найбільш актуальних в Україні. На обліку виконавчої служби Міністерства юстиції перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів. З них понад 90 тисяч стосуються боргу, який перевищує 6 місяців. І це при тому, що лише за минулий рік державними виконавцями Мін’юсту стягнено понад 2,4 млрд грн заборгованості по аліментах на користь 576 тисяч дітей. Вирішити проблему без законодавчих змін було неможливо. Тому Мін’юст розробив законопроект №7277 #ЧужихДітейНеБуває про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. Документ підтримала Верховна Рада України та підписав Президент України. 6 лютого цього року Закон вступає в силу.
Які нові засоби впливу запроваджує закон?
Спрощується порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Законом на виконавця покладається обов’язок встановлювати таке обмеження без участі суду. Крім того, з моменту вступу у дію закону злісних неплатників буде обмежено у праві керування транспортними засобами, у праві користування вогнепальною зброєю та у праві полювання. Той із батьків, хто не проживає з дитиною і має заборгованість зі сплати аліментів, не зможе впливати на рішення щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку. Всі ці обмеження застосовуватимуться до повного погашення заборгованості. Окрім цього, для неплатників вводиться новий вид адміністративного стягнення – суспільно корисні роботи. Оплата за такі роботи йтиме на погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Чи до всіх боржників будуть застосовуватися такі заходи?
Важливо звернути увагу на те, що ці положення Закону застосовуються лише до злісних неплатників аліментів, борг яких перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців. Водночас, ми не збираємося залишати недобросовісних батьків без засобів заробітку чи нормального життя. Для прикладу, тимчасове обмеження у праві користування транспортними засобами не може застосовуватися до боржника, якщо: ? керування транспортними засобами є для боржника основним законним джерелом доходу; ? у разі використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю; ? у випадку проходження боржником військової служби; ? розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліменти. У таких випадках рішення щодо застосування обмежень визначатимуться окремо, враховуючи всі обставини.
Скільки коштує звернення до суду з вимогою стягнути борг?
Відповідно до прийнятих змін батьки, які подають заяву щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору.
......................................................................................................................................................................

Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як припинити насильство в сім’ї?
Пане міністре, хочу звернутися до вас за порадою. Ви неодноразово говорили про боротьбу з насильством у сім’ї і казали, що насильство – це не тільки коли б’ють, а й коли принижують і знущаються. В мене, на жаль, склалася така ситуація, що чоловік постійно показує свою зневагу до мене. Що мені робити в такому випадку, як це припинити? Наталя Гук
Яким може бути насильство в сім’ї?
Фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Сексуальне насильство – будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. Психологічне насильство – словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи. Економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.
Куди звертатись, якщо зазнали насильства?
Облік і розгляд заяв та повідомлень про застосування домашнього насильства проводиться суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: - районними, районними у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями та виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад; - службами у справах дітей; - загальними та спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб (центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; притулки для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка); центри соціально-психологічної допомоги; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги); - уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України; - судом (у випадку заяви про видачу обмежувального припису стосовно кривдника); - цілодобовим кол-центром з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.
Які необхідно подати документи?
Допомога постраждалим особам надається за місцем звернення. Працівником суб'єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі вносяться відомості зокрема про: особу, яка повідомила про вчинення насильства (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце проживання; номер контактного телефону), - за згодою; постраждалу особу (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) - за згодою; кривдника (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) та про характер відносин між кривдником і постраждалою особою; випадок домашнього насильства, насильства за ознакою статі (дата вчинення; місце вчинення; форма домашнього насильства; вид шкоди чи страждань, завданих внаслідок насильства за ознакою статі; короткий опис); потреби постраждалої особи. У заяві до суду про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) заявника та зацікавленої особи, їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, у разі якщо заява подається особою, яка може бути заявником, у розумінні статті 350 -2 Цивільного процесуального кодексу України, - процесуальне становище особи, яка подає заяву, із зазначенням її імені (прізвища, імені та по батькові), місця проживання чи перебування, поштового індексу, відомих номерів засобів зв'язку та адреси електронної пошти, а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) дитини або недієздатної особи, в інтересах якої подається заява, місце її проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі; 3) обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, що їх підтверджують (за наявності).
Як довго розглядаються заяви?
У разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень не пізніше однієї доби повідомляється служба у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України. У разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України кривднику виноситься терміновий заборонний припис. Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду.
Що робити у разі отримання тілесних ушкоджень?
Установи і заклади охорони здоров'я у разі виявлення тілесних ушкоджень забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеження постраждалих осіб, а у разі ушкоджень сексуального характеру направляють постраждалих осіб на тестування на ВІЛ-інфекцію. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції, зокрема, вживають заходи для припинення домашнього насильства та надання допомоги постраждалим особам, забезпечують інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників, взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством, анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством.
Яка відповідальність за вчинення насильства?
За вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування законодавством встановлено відповідальність у виді накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. А у разі вчинення тих самих дій особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі правопорушення передбачено відповідальність у виді штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Кримінальна відповідальність при проявах домашнього насильства настає за вчинення легких тілесних ушкоджень, умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, побоїв і мордувань тощо відповідно до кримінального кодексу. Разом з тим Верховною Радою прийнято Закон України від 06 грудня 2017 року № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», який набирає чинності через рік з дня його опублікування, та передбачає зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнення новою статтею 1261, якою встановлюється кримінальна відповідальність за домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. За такі дії особа буде нести покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
......................................................................................................................................................................

ПРОМОВЧАТИ - ГІРШЕ НІЖ ЗДАТИСЯ!

......................................................................................................................................................................

На Кіровоградщині оголосили штормове попередження

.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
порядок ліквідації ФОПа
Павле Дмитровичу, я багато років займався власним невеликим бізнесом і був оформлений як ФОП. Зараз мені запропонували роботу з нормальною зарплатою. Тому треба якомога швидше ліквідувати свій ФОП. Скажіть як це зараз зробити? Куди звертатися, що потрібно? Семен Дехтяренко
Куди звернутися для припинення діяльності ФОП?
Реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП уповноважені здійснювати :
• виконавчі органи місцевих рад, а також міські, районні державні адміністрації (у разі прийняття відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями);
• нотаріуси;
• акредитовані суб'єкти. Реєстрацію припинення підприємницької діяльності для осіб, які переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний реєстратор за адресою їх тимчасового проживання. Припинення підприємницької діяльності внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою за місцем проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Які підстави для проведення державної реєстрації?
Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
• документів, які подаються заявником для державної реєстрації;
• судових рішень, які набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі;
• рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку.
Яка форма подання документів для державної реєстрації?
1. Паперова форма: документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).
2. Електронна форма: документи подаються заявником через портал електронних сервісів . Для того, щоб подати заяву необхідно зареєструватися на сайті за посиланням https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz та виконати вказані на сайті дії. Електронна заява формується з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.
Які документи потрібно?
1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за рішенням особи (форма 12);
2) ксерокопія свідоцтва про смерть, судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою (у разі припинення у зв’язку зі смертю);
3) паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджує особу;
4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником).
Скільки коштує ця процедура, який строк розгляду документів?
За проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця справлення плати не передбачено. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб - підприємців має не перевищувати 24 годин після надходження документів. Виняток – вихідні та святкові дні.
Що робити після реєстрації?
Наступний крок – здійснити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені строки подати до органу Державної фіскальної служби податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Крім того, контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України. Після цього ФОП має подати сам за себе звіт із зазначенням типу форми "ліквідаційна", де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Закрити рахунок у банку, якщо він був відкритий.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
як оформити закордонний паспорт?
Які закордонні паспорти зараз видають?
Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій – «чіп». 20 грудня 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспортів без «чіпа» з інформацією про особу та її біометричних даних (відцифрованого обличчя, підпису та відбитків пальців особи).
Куди звернутись для оформлення закордонного паспорта?
• До територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби;
• До центрів надання адміністративних послуг;
• До державного підприємства «Документ»;
• До закордонної дипломатичної установи (у разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном). У окремих випадках звернення можливе лише до територіального органу ДМС:
• Втрата або викрадення паспорта, потреба обміні під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном.
• Якщо особа не може пересуватися самостійно або потребує термінового лікування. • Оформлення документів для виїзду на постійне проживання усиновленої дитини.
Які необхідно зібрати документи?
1. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку); 2. Свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження (якщо немає 14 років). 3. Документ, який посвідчує особу законного представника, у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків. 4. Документи, які підтверджують сплату адміністративного збору. 5. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. При замовленні другого закордонного паспорта обов'язкова наявність раніше виданого закордонного паспорта або проїзного документа дитини (діючого, не діючого, на інше прізвище). Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років за дозволом батьків (законних представників).
Хто може звернутись за оформленням паспорта для виїзду за кордон?
1. Особа, яка досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто; 2. Особа, яка не досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети одного з батьків чи опікунів. У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява має бути нотаріально засвідчена перед поданням. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає дитина. У разі оформлення паспорта дитини меншої 16 років, яка проживає з одним із батьків, а місцезнаходження другого з батьків невідоме, необхідно подати оригінал або засвідчену копію одного з документів: • свідоцтва про смерть другого з батьків; • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; • довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету; • оригінал витягу з реєстру актів цивільного стану про народження із зазначенням відомостей про батька. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
Скільки коштує оформленням паспорта для виїзду за кордон?
Залежить від строку виготовлення. Не довше 20 днів – 557 грн 32 коп. Не довше 7 днів – 810 грн 32 коп. Не довше 3 днів (у зв’язку з нагальною потребою в лікуванні чи смертю родича, який проживав за кордоном) – 810 грн 32 коп. Вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі становить від 20 до 250 доларів США.
Де забрати готовий паспорт?
Видача паспорта здійснюється тим самим органом, який прийняв документи. Для отримання паспорта для виїзду за кордон, пред’являється документ, що посвідчує особу. Паспорт дитини до 12 років може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку. Паспорт для виїзду за кордон дитині від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.
Чи є якісь особливі моменти на які варто звернути увагу?
• У випадку відсутності біометричного паспорта для виїзду за кордон дитині – громадянину України необхідно оформити відповідну візу у представництві тієї країни, куди планується подорож. З дітей віком до 18 років і дітей віком до 21 року, які перебувають на утриманні, плата за оброблення заяв про оформлення віз не стягується. • За наявності паспорта громадянина України або проїзного документа дитини дитина може перетинати кордон з Республікою Білорусь. • За наявності паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм або проїзного документа дитини дитина може перетинати кордон з Турецькою Республікою.
Коли доведеться отримувати новий паспорт?
Паспорт для виїзду за кордон оформляється на 4 роки особам, які не досягли 16-річного віку, і на 10 років особам, які досягли 16-річного віку.
.....................................................................................
Консультує Міністр юстиції:
порядок оформлення спадщини
Добрий день! Померла наша бабуся. Ми з братом – єдині родичі. Проте бабуся ніяких документів не залишила. Підкажіть, що нам треба робити, з чого почати для того, щоб отримати спадщину? Ольга Хлустенко
Що таке спадкування?
Спадкування – це перехід прав та обов'язків від особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування відповідно до чинного законодавства здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Відкриття спадщини.
Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна, а за його відсутності –рухомого майна. Якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або тимчасово окупована територія, тоді місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, яка свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
Хто має право на спадщину?
Законодавством визначено, що право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від неї це право одержують особи, визначені Цивільним кодексом України (спадкоємці за законом). Спадкоємець має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем, автоматично приймає спадщину, якщо він упродовж 6 місяців він не заявив про відмову від неї. Водночас спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. З метою заведення спадкової справи необхідно звернутися до нотаріуса протягом 6 місяцівз часу відкриття спадщиниіз заявою про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, або про відмову від спадщини. Разом із заявою необхідно мати при собі паспорт, у разі наявності – свідоцтво про смерть особи, документ, що підтверджує місце відкриття спадщини.
Чи обмежуються строки для прийняття спадщини?
Для прийняття спадщини законодавством встановлено строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо спадкоємець упродовж шести місяців з часу відкриття спадщини не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк. Слід зазначити, що спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої першою заяви.
Коли видається свідоцтво на спадщину?
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.
Які документи необхідні?
Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом або законом перевіряє факт смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, та склад спадкового майна. Нотаріусу подаються: ? паспорт, ? реєстраційний номер облікової картки платника податку, ? документи, що посвідчують право власності спадкодавця на спадкове майно (державний акт на земельну ділянку, сертифікат на право на земельну частку (пай), свідоцтво про право на спадщину, посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай), рішення суду про визнання права на земельну частку (пай)) та витяг з Державного земельного кадастру), ? оплата за нотаріальну дію тощо. У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій, яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи.
Що робити, якщо всіх зазначених документів немає?
За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку. Нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо не подано відомості, не внесено плату та не подано документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом 3 робочих днів виносить відповідну постанову. Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
......................................................................................................................................................................

Відкрито курс дистанційного навчання «Правова допомога потерпілим від насильства в сім’ї»

......................................................................................................................................................................

Для тих, хто навчається і працює: право студентів, яким варто скористатися

.....................................................................................................................................................................
 
 
© Сайт Компаніївської районної державної адміністрації