......................................................................................................................................................................

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ РАЙОНУ

......................................................................................................................................................................
Звіт про роботу архівного відділу районної державної адміністрації за 2017 рік
Забезпечення збереження документів – є основним завданням архівного відділу районної державної адміністрації. Розглянувши підсумки роботи архівного відділу за 2017 рік слід відмітити, що план розвитку архівної справи по всіх основних показниках виконано. Основна увага начальника архівного відділу на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 травня 2014 року №162-р «Про невідкладні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів в області» та на виконання розпорядження голови Компаніївської районної державної адміністрації від 02 червня 2014 року №145-р «Про невідкладні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів в районі». Розпорядженням від 28 грудня 2016 року № 331-р «Про передавання документів постійного терміну зберігання від установ, організацій, сільських рад до архівного відділу районної державної адміністрації у 2017 році» затверджено графік передавання документів до архівного відділу райдержадміністрації. Розпорядженням від 19 червня 2017 року № 159-р «Про проведення огляду стану діловодства, упорядкування та збереженості документів Національного архівного фонду в структурних підрозділах районної державної адміністрації» проведено огляд стану діловодства у структурних підрозділах районної державної адміністрації. Огляд було проведено серед структурних підрозділів районної державної адміністрації. По результатам огляду, який було оголошено на засідання експертної комісії від 18 вересня 2017 року оголошено переможця огляду. Ним став відділ культури, туризму та культурної спадщини Компаніївської районної державної адміністрації. На сесії Компаніївської районної ради від 15 червня 2017 року рішенням № 172 затверджено районну Програму підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки. З метою контролю за станом архівної справи та організації діловодства в установах проводяться комплексні перевірки діяльності архівних підрозділів, під час яких надається методична та практична допомога по питаннях, які виникають під час перевірки. За 2017 рік проведено 7 комплексних перевірок стану діловодства та архівної справи, 4 тематичні та 6 контрольних перевірок. У 2017 році до архівного відділу райдержадміністрації надійшло 335 справ (7 частин фондів) постійного зберігання управлінської документації . Архівним відділом райдержадміністрації погоджено 7 номенклатур справ, 8 положень про архівні підрозділи, діловодні служби та 8 положень про експертні комісії. Підготовлено 1 статтю в районну газету «Степовий край» 04 лютого 2017 року «До уваги жителів району!». У звітному 2017 році архівним відділом райдержадміністрації було видано 8 справ, 3 користувачам. Надавались консультації та роз’яснення з питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, та надано 22 консультації. У 2017 році до архівного відділу райдержадміністрації більша частина запитів та заяв громадян надійшла про реорганізацію бувших колгоспів в КСП та про членство у колгоспах. За 2017 рік архівним відділом виконано 63 запити, 58 з позитивним результатом. Відповіді на запити надаються своєчасно. Скарг по виконанню запитів соціально-правового характеру не надходило. За 2017 рік до архівного відділу надійшов 1 адвокатський запит. Запити розглянуті відповіді надані вчасно з позитивним результатом
......................................................................................................................................................................

Запрошуємо до перегляду документальної виставки присвяченої 100-річчю Української революції 1917—1921 років

......................................................................................................................................................................

Запрошуємо до перегляду он-лайн виставки присвяченій 25-й річниці Незалежності України"

......................................................................................................................................................................
24 серпня 2016 року – 25 років Незалежності України!!!
24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила «Акт проголошення Незалежності України», який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі. 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено: «Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність».
.....................................................................................................................................................................
П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про День незалежності України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст.279 ) Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року ( 1427-12 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 2. Постанову Верховної Ради Української РСР "Про День проголошення незалежності України" ( 56-12 ) від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність. Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ м. Київ, 20 лютого 1992 року N 2143-XII
 
 
.....................................................................................................................................................................
 
 
© Сайт Компаніївської районної державної адміністрації