......................................................................................................................................................................
Архівний відділ
Забезпечення збереження документів – є основним завданням архівного відділу районної державної адміністрації. Розглянувши підсумки роботи архівного відділу за 9 місяців 2016 року слід відмітити, що план розвитку архівної справи по всіх основних показниках виконано. Зокрема по основних показниках: прийнято на державне зберігання управлінської документації 676 одиниць зберігання при плані 215 одиниць зберігання; закартоновано всі документи, що прийняті на державне зберігання до архівного відділу райдержадміністрації; підготовлено та погоджено описів справ з кадрових питань (особового складу) в Державному архіві області в кількості 82 одиниці зберігання при плані 50 одиниць зберігання. Архівний відділ надає документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, для користування фізичним та юридичним особам, видає архівні довідки, копії документів та в іншій формі популяризує архівні документи для ефективного використання відомостей, що містяться в документах НАФ. Тому виходячи з основних завдань відділу: виконано запитів соціально-правового характеру (прийом, звільнення з членів колгоспу та інше)- 58 запитів при плані 21; надавалася методична та практична допомога у підготовці зведених номенклатур справ установ, положень про експертні комісії, архівні підрозділи та описів справ постійного зберігання та з кадрових питань(особового складу). Прийнята на державне зберігання виборча документація з виборів місцевих рад, сільських, селищного голів Компаніївського району за 2015 рік. Архівний відділ районної державної адміністрації здійснює облік роботи джерел комплектування: - заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівних підрозділів, експертних комісій установ та організацій. Для обліку фондів під час їх надходження та вибуття заведені справи фондів, ведеться реєстр описів, книга обліку надходження та вибуття документів, список фондів, картки фондів, аркуші фондів, картотека обліку роботи з юридичними особами – джерелами формування НАФ. - заповнюються паспорти архівних підрозділів, Станом на 01 вересня 2016 року на обліку в архівному відділі райдержадміністрації нараховується 33 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, що входять до списку №1 юридичних осіб, у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації. На даний час в усіх установах списку №1 юридичних осіб - джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації визначено відповідальних за архівні підрозділи та склад експертних комісій, впроваджено положення про архівні підрозділи. Архівний відділ районної державної адміністрації здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах- джерелах формування Національного архівного фонду. Щорічно архівним відділом відповідно до плану розвитку архівної справи на поточний рік, проводяться комплексні, тематичні та контрольні перевіряння, під час яких надається методична і практична допомога відповідальним за архівні підрозділи та секретарям ЕК установ та організацій. Особлива увага приділялась і приділяється прийманню документів на постійне зберігання від установ та організацій району.
......................................................................................................................................................................

Запрошуємо до перегляду документальної виставки присвяченої 100-річчю Української революції 1917—1921 років

......................................................................................................................................................................

Запрошуємо до перегляду он-лайн виставки присвяченій 25-й річниці Незалежності України"

......................................................................................................................................................................
24 серпня 2016 року – 25 років Незалежності України!!!
24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила «Акт проголошення Незалежності України», який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі. 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено: «Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність».
.....................................................................................................................................................................
П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про День незалежності України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст.279 ) Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року ( 1427-12 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 2. Постанову Верховної Ради Української РСР "Про День проголошення незалежності України" ( 56-12 ) від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність. Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ м. Київ, 20 лютого 1992 року N 2143-XII
 
 
.....................................................................................................................................................................
 
 
© Сайт Компаніївської районної державної адміністрації