ϲ

 ij 

              

     

    

     

 

 

 

......................................................................................................................................................................