Компаніївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості

Для шукачів роботи

......................................................................................................................................................................

Інформування про стан ринку праці

......................................................................................................................................................................

До уваги роботодавців

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Відпочинок та розвиток: школярі Компаніївського НВО змагались за звання кращого знавця професій

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

День боротьби з дитячою працею: особливості працевлаштування сезонної роботи неповнолітніх

......................................................................................................................................................................

Презентуємо роботодавця - зустріч безробітних з фахівцями управління Національної поліції

......................................................................................................................................................................
5 аспектів змін істотних умов праці
Під час пандемії надзвичайно поширеними стали питання про зміни істотних умов праці. Рішення про зміну істотних умов праці може призвести до невдоволення працівників і навіть звільнення. Тому знання основних прав і гарантій може зробити цей процес менш конфліктним. Як передбачає стаття 32 Кодексу законів про працю України, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. До уваги читачів роз’яснення, у чому полягають зміни істотних умов праці, що визнається їх законною підставою і за якою процедурою вони можуть відбуватися. 1. Законодавство дозволяє широко трактувати поняття зміни істотних умов праці. Як зазначено у ч. 3 ст. 32 КЗпП, зміна істотних умови праці включає зміну систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших. Перелік істотних умов праці не є вичерпним. Фахівці Державної служби України з питань праці звертають увагу на те, що цей термін є оціночним і може трактуватися широко з точки зору інтересів працівника. Зокрема, до зміни істотних умов праці можна віднести встановлення або скасування деяких додаткових елементів у трудовій функції, якщо основна трудова функція при цьому не змінюється, відбуваються збільшення або зменшення обсягу роботи, ступеня самостійності і відповідальності працівника, ступеня шкідливості роботи, перехід з індивідуальної на колективну організацію праці і навпаки та створюються інші умови, що характеризують трудовий процес. Попереджати працівників у встановленому законом порядку про зміну істотних умов праці роботодавець має не лише тоді, коли становище працівника явно погіршується. Скажімо, це необхідно при зменшенні педагогічного навантаження або при запровадженні дистанційної роботи. 2. Для зміни істотних умов праці необхідна наявність змін в організації виробництва і праці. Як слідує з ч. 3 ст. 32 КЗпП, зміна істотних умов праці допускається у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Під цими змінами варто розуміти об’єктивно необхідні дії власника або уповноваженого ним органу, обумовлені, за загальним правилом, впровадженням нової техніки, нових технологій, вдосконаленням структури підприємства. Про це нагадують представники Держпраці. Як слідує з позиції Міністерства соціальної політики України, роботодавець повинен видати наказ про внесення змін в організацію виробництва і праці, в якому розкривається зміст цих змін. Cкорочення обсягів продажу продукції не може бути визнано зміною в організації виробництва і праці, але наявність таких обставин може спричинити раціоналізацію робочих місць, що визнається зміною істотних умов праці, підкреслюється у листі Мінсоцполітики від 13.04.2017 р. № 159/0/22-17. Пунктом 31 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» передбачено, що в разі проведення зміни істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці, то на власника може бути покладено обов’язок поновити працівникові попередні умови праці. 3. Роботодавець зобов’язаний дотримуватись 2-місячного строку повідомлення про зміни істотних умов праці. Роботодавець може в односторонньому порядку змінити істотні умови праці окремого працівника, повідомивши його не пізніше ніж за два місяці про зміну цих умов (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Законодавством про працю не передбачені механізм, форма повідомлення про зміну істотних умов праці та форма погодження працівника чи його відмови продовжувати роботу в нових умовах. Водночас, як наголошує Держпраці, у разі виникнення трудових спорів роботодавець повинен мати докази, що працівника було повідомлено вчасно (наприклад, під підпис). У випадку досягнення згоди між сторонами трудового договору жодного обов'язку щодо повідомлення працівника про погіршення умов оплати праці законодавством не встановлено, зазначили представники Мінсоцполітики у листі від 02.10.2015 р. Так само на підставі ст. 56 КЗпП працівник і роботодавець можуть за взаємною згодою домовитись про запровадження неповного робочого часу, не дотримуючись умови про 2-місячний строк повідомлення. 4. В окремих випадках зміна істотних умов праці потребує згоди профспілки або інших представників працівників. Відповідно до ч. 2 ст. 97 КЗпП питання оплати праці визначаються в колективному договорі. Якщо колективний договір не укладено, то роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені у т.ч. колективними договорами (ч. 4 ст. 97 КЗпП). Зміни до колективного договору можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін, тобто роботодавця та профспілки (або представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом). Стаття 247 КЗпП передбачає вирішення питань оплати праці, робочого часу і часу відпочинку роботодавцем разом з виборним профспілковим органом. Зміна умов трудового договору й оплати праці працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є (ч. 2 ст. 252 КЗпП). 5. Звільнення через незгоду зі зміною істотних умов праці відбувається з дотриманням низки гарантій. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП (ч. 4 ст. 32 КЗпП). Як зазначають в Держпраці, протягом двох місяців з моменту повідомлення про зміну істотних умов праці від працівників доцільно одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або про їхню відмову працювати в нових умовах. Працівник має право будь-коли змінити своє рішення. При звільненні за цією підставою працівників, обраних до виборного профспілкового органу, роботодавець має отримати згоду вказаного органу. Відповідно до ст. 44 КЗпП при звільненні на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Звільнення на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП може бути оскаржене в суді.
5 аспектів регулювання праці за сумісництвом
Політика зайнятості базується на забезпеченні можливості кожному реалізувати своє право на працю. Чимало ініціативних громадян отримують підвищену винагороду, працюючи за сумісництвом. Під сумісництвом прийнято розуміти виконання, крім своєї основної, іншої роботи на умовах трудового договору. Попри затребуваність, сумісництво майже не врегульовано трудовим законодавством і зокрема Кодексом законів про працю України (КЗпП). Через це на практиці можуть виникати проблемні питання. Розглянемо, які існують особливості при прийнятті на роботу за сумісництвом. 1) Специфіка працевлаштування на роботу за сумісництвом. Факт укладення трудового договору на умовах сумісництва має бути відображений у заяві працівника та в наказі (розпорядженні) роботодавця. Працівник, який влаштовується на роботу за сумісництвом, не повинен пред’являти трудову книжку. Роботодавець не має права відмовити працівникові в прийомі на роботу за сумісництвом у зв’язку з відсутністю в нього інформації про наявність у працівника основного місця роботи. Про це вказано у листі Міністерства соціальної політики України від 14.04.2017 р. Запис про роботу за сумісництвом може бути за бажанням працівника занесений до трудової книжки за основним місцем роботи на підставі довідки з місця роботи за сумісництвом. При укладенні трудового договору з сумісником необхідно до початку виконання роботи направити до податкових органів письмове повідомлення. Згоди основного роботодавця на працевлаштування за сумісництвом за загальним правилом не потрібно. Але слід пам’ятати про зміст ст. 21 КЗпП: колективним договором і угодою сторін може передбачатись обмеження на сумісництво (наприклад, недопустимість роботи на конкурентів роботодавця). Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи (ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення»). 2) Необхідність узгодження графіків робочого часу і часу відпочинку на двох роботах. Робота може виконуватись за кількома трудовими договорами, що укладені з одним роботодавцем (внутрішнє сумісництво), а може виконуватися за кількома трудовими договорами, що укладені з різними роботодавцями (зовнішнє сумісництво). При цьому посада, яку обіймає працівник за сумісництвом, може бути аналогічна до посади за основним місцем роботи. Прямої заборони виконувати трудові обов’язки одночасно в одні й ті самі години за місцями роботи за сумісництвом чинне законодавство не містить, підкреслюють посадовці Державної служби України з питань праці. Проте щоб уникнути накладок в графіку роботи, роботодавець має право попросити довідку з основного місця роботи із зазначенням годин, графіків робочого часу. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві за бажанням працівника надаються сумісникам одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (ст. 10 Закону України «Про відпустки»). Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку. 3) Право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом. Допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах надаються як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи (ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом. У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (пункт 30 постанови КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26 вересня 2001 р. № 1266). 4) Особливості регулювання праці за сумісництвом у бюджетному секторі. Докладно робота за сумісництвом урегульована постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245 (далі – Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43 (далі – Положення № 43). Як слідує з назви, ці акти регулюють працю на державних підприємствах, але у Мінсоцполітики вважали за можливе поширити їх дію на всі бюджетні установи. Постановою КМУ №245 встановлено такі особливості: (1) робочий час за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний; (2) керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Законодавством передбачено, що звільнення (без виплати вихідної допомоги) сумісників у бюджетному секторі допустимо у разі прийняття працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв'язку з особливими умовами та режимом праці. При такому звільненні на працівників державних підприємств поширюються гарантії, передбачені ст. 40 КЗпП (зокрема, заборона звільнення у період тимчасової непрацездатності) Про це вказує Мінсоцполітики у листі від 28.10.2016 р. 5) Винятки для сумісників при здійсненні заходів зі збереження робочих місць та соціального захисту безробітних. Статтею 7-1 Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачаються заходи з профілактики настання страхових випадків. До профілактичних заходів належать фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року). Проте фінансування витрат на оплату праці не здійснюється роботодавцю для осіб, які працюють за сумісництвом. Окрім того, працівникам за сумісництвом не надається допомога по частковому безробіттю та/або допомога по частковому безробіттю на період карантину, передбачені Законом України «Про зайнятість населення». При цьому в разі звільнення особи за основним місцем роботи вона не може зареєструватись як безробітна й отримувати допомогу по безробіттю, поки є зайнятість за основним місцем роботи. На це звертають увагу фахівці з кадрової справи.
Понад 1200 мешканців Кіровоградщини отримали ваучери на безкоштовне навчання
Не секрет, що для того щоб бути затребуваним на сучасному ринку праці, необхідно постійно навчатися і підвищувати кваліфікацію, адже в умовах застосування інноваційних технологій виробництва роботодавці ставлять до працівників високі вимоги щодо їхніх професійних знань та вмінь. Тому, за сприяння служби зайнятості, зайняті та незайняті трудовою діяльністю громадяни мають чудову нагоду одноразово отримати ваучер на безкоштовне навчання за більше ніж сорока напрямами професій та спеціальностей. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Видача ваучерів на безкоштовне навчання розпочалась у 2013 році. Тоді за рік було видано 501 ваучер, але скористалися ними (приступили до навчання) лише 160 отримувачів. Загалом, за понад 7 років дії цієї послуги, було видано 1203 ваучера, якими скористалися (приступили до навчання) 493 особи. Розподіл за професіями та напрямками, за якими навчалися за ваучерами: • соціальна робота – 139 осіб; • тракторист-машиніст с/г виробництва – 118 осіб; • агрономія – 45 осіб; • розроблення програмного забезпечення – 44 особи; • водій навантажувача – 29 осіб; • землевпорядкування – 28 осіб; • програмне забезпечення систем – 21 особа; • харчові технології – 21 особа; • електрогазозварник – 12 осіб; • геодезія та землеустрій – 11 осіб; • комп’ютерні системи і мережі – 8 осіб; • бджоляр – 6 осіб; • комп’ютерна інженерія – 4 особи; • виробництво і переробка продукції рослинництва – 3 особи; • промислове і цивільне будівництво – 3 особи; • обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів – 1 особа; • захист і карантин рослин – 1 особа; • інженерія програмного забезпечення – 1 особа; • Автомобілі та автомобільне господарство – 1 особа. Таким чином, усі, у кого є бажання йти в ногу з часом – навчайтеся і будьте попереду не тільки у досвіді, а й в знаннях та навичках. У цьому Вам допоможе служба зайнятості. Довідково. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2013р. №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» Право на одноразове отримання ваучера на навчання мають: • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років; • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно; • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію. 1. Особа повинна мати професійно-технічну або вищу освіту. 2. Вибір професії (спеціальності), напрямку підвищення кваліфікації з Переліку, затвердженого наказом Мінсоцполітики для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 3. Вибір місця навчання з переліку навчальних закладів, що мають ліцензію на діяльність з надання освітніх послуг, здійснюється особою. 4. Ваучер видається, якщо людина не проходила перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом 3 останніх років; 5. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на даний період прожитковий мінімум – 1841 грн). 6. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 7. При пошкодженні чи втраті ваучер відновленню не підлягає.
Які професії мешканці Кіровоградщини безкоштовно здобули за останні 10 років?
Понад 5000 мешканців Кіровоградщини безкоштовно здобули освіту за сприяння служби зайнятості
Якщо Ви хочете отримати гідну роботу, знайти стабільність у своєму житті, відчути себе успішним – скористайтеся можливістю отримати це шляхом якісного професійного навчання у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. В Україні функціонують 11 ЦПТО ДСЗ, (Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Луганський, Львівський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Харківський, Херсонський), які приймають слухачів з усіх регіонів. З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у 2010-2020 роках, за найпопулярнішими напрямками підготовки та перепідготовки, проходили навчання за сприяння служби зайнятості області 5030 безробітних Кіровоградщини. До десятки найпопулярніших професіями, які здобули безробітні Кіровоградщини, є: 1. тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – 1343 особи; 2. кухар – 613 осіб; 3. електрогазозварник – 607 осіб; 4. продавець продовольчих товарів – 520 осіб; 5. перукар (перукар-модельєр) – 340 осіб; 6. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 247 осіб; 7. оператор комп’ютерного набору – 231 осіб; 8. слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування – 120 осіб; 9. слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 116 осіб; 10. штукатур – 114 осіб. Здобуття професійно-технічної освіти у ЦПТО ДСЗ здійснюється за денною формою навчання та, за необхідності, за індивідуальною формою. Після закінчення професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації за напрямами підготовки, слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд (категорія, клас) і видається свідоцтво про освіту державного зразка.
Попри карантинні обмеження: кого шукають роботодавці Кіровоградщини
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 1 грудня 2020 року, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зменшилась на 46,7% та становила 1,2 тис. одиниць. За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається працівників сфери торгівлі і послуг (9,0%), на фахівців (10,9%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (16,2%), на професіоналів (21,2%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (26,3%). З числа колишніх безробітних 50,8% знайшли роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві; 11,4% – у переробній промисловості; 9,0% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 7,3% – в освіті; 4,1% – у державному управлінні обороні; 3,3% – в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги; 3,0% – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, тощо. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 6,9 тис. грн (на відповідну дату 2019 року – 6,2 тис. грн), у 63,9% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.
Профнавчання – шлях до нової роботи: безробітним Кіровоградщини пропонують безкоштовно здобути понад 300 професій та напрямів підготовки
Бажаєте працювати, але знайти роботу за фахом не вдається? Мрієте стати бджолярем, ковалем чи вишивальницею, а жоден навчальний заклад області не готує таких спеціалістів? Розв’язати ці проблеми допоможе служба зайнятості, яка пропонує дорослому населенню змінити професію або оволодіти новою, підвищити кваліфікацію у сучасних навчальних комплексах – центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Профнавчання – шлях до нової роботи. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних проводиться за професіями і спеціальностями, які мають попит на ринку праці та під конкретне замовлення роботодавців. Перелік професій та напрямів підготовки нині складає понад 300 видів. На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і дистанційне навчання, і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами, і освіта з використанням модульних технологій. За направленням служби зайнятості безробітні вчаться на базі професійно-технічних навчальних закладів області, у роботодавців, а ще у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Харківській областях. Саме на ці освітні установи нині покладено великі надії. Для безробітних, які не можуть працевлаштуватись, бо володіють застарілими знаннями та навичками, навчання у такому центрі – це шанс підвищити кваліфікацію або здобути нові професійні знання, що відповідатимуть вимогам часу. Отже, якщо ви бажаєте вдосконалити свої знання та практичні навички, мрієте здобути затребувану професію, прагнете підвищити шанси на працевлаштування, звертайтесь до служби зайнятості, і не вагаючись, погоджуйтесь пройти профнавчання в одному з центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. За більш детальною інформацією звертайтесь до найближчого центру зайнятості за місцем Вашого перебування.
Роботодавці Кіровоградщини зареєстрували близько 50 вакансій з наданням житла
Станом на 21 грудня, у центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 46 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів. На Голованівщині вакантними є посади лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста, лікаря-інфекціоніста, лікаря-кардіолога та лікаря-фтизіатра. Заробітна плата за усіма вакансіями: 5000 грн. У Добровеличківському районі на роботу запрошують лікаря загальної практики-сімейного лікаря та лікаря-педіатра. Заробітна плата за обома вакансіями: 7590 грн. На Долинщині потребують головного бухгалтера (заробітна плата: 9886,50 грн), машиніста насосних установок (заробітна плата: 5655,08 грн), електрогазозварника (заробітна плата: 5655,08 грн). До однієї з амбулаторій у Знам'янському районі запрошують на роботу лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Заробітна плата: 12486 грн. На Кропивниччині вакантні 3 посади монтажника санітарно-технічних систем і устаткування (заробітна плата: 12000 грн) та посада виконавця будівельно-монтажних робіт (заробітна плата: 7120 грн). У Маловисківському районі потребують 5 лікарів загальної практики-сімейних лікарів (заробітна плата за 3 вакансіями: 5100 грн; ще 2 вакансії призначені для працевлаштування на 0,5 ставки), двох лікарів-акушерів-гінекологів (заробітна плата: 13731 грн), двох лікарів-анестезіологів (заробітна плата: 14432 грн), лікаря-ендоскопіста (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-отоларинголога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-офтальмолога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-педіатра (заробітна плата: 9901 грн), лікаря-педіатр-неонатолога (заробітна плата: 9901 грн), двох лікарів-терапевтів (заробітна плата: 9901 грн), лікаря-уролога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-хірурга (заробітна плата: 13893 грн), бухгалтера (заробітна плата: 5260 грн), водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 5045 грн), двох робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 5100 грн). На Петрівщині вакантними є посади лікаря-анестезіолога, лікаря-нарколога, лікаря-невропатолога, лікаря-отоларинголога, лікаря-офтальмолога, лікаря-патологоанатома, лікаря-психіатра, лікаря-терапевта та лікаря-хірурга. Заробітна плата за усіма вакансіями: 5000 грн. Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.
Як побудувати кар’єру з нуля?
У тебе є мрія побудувати блискучу кар’єру? Нуль – це твоя відправна точка, а далі все залежить лише від тебе: чи так і залишитися на цій відправній точці, чи побудувати вдалу кар’єру. Що потрібно зробити для підкорення кар’єрних вершин, читай далі. Перш за все, для того щоб досягти цілей, потрібно вірити в себе та впевнено йти до своєї мети. Це буде складний шлях, але якщо знаєш чого хочеш, мрія обов’язково здійсниться. Звичайно, для того щоб досягти певних кар’єрних результатів, потрібно багато часу приділяти роботі, намагатися кожного дня вдосконалювати свої знання в тій сфері, яка тобі до душі. Книги, тренінги, семінари – це твої інструменти, і від того, як швидко навчишся ними користуватися, залежатиме твій професійний рівень. Ще одна корисна порада – читай професійні періодичні видання. Майже кожна галузь має свої спеціалізовані журнали чи газети і, вивчаючи їх, ти знатимеш усі останні тренди. Головне правило – постійно вдосконалюйся, ніколи не зупиняйся... і ти обов’язково досягнеш свого кар’єрного Олімпу. Є бажання побудувати професійну кар’єру, але не знаєш, з чого почати? Завітай до служби зайнятості та пройди профорієнтаційні тести, які допоможуть зрозуміти, до чого в тебе є схильність. Якщо ж ти вже маєш професію – ми обов’язково підберемо тобі вакансію.
Як шукачеві роботи дізнатися онлайн про нарахування допомоги по безробіттю?
Зареєстровані у службі зайнятості безробітні часто запитують: «Як зареєструвати особистий кабінет, щоб бачити інформацію щодо можливого пошуку роботи, наступної дати відвідування, інформаційних заходів служби зайнятості та нарахування допомоги по безробіттю»? Відповідаємо: Потрібно зайти на наш сайт (www.dcz.gov.ua) та натиснути жовту кнопку «Персональний кабінет» (https://www.dcz.gov.ua/cabinet). Уважно прочитати інструкцію та послідовно виконати дії, які в ній прописані https://cutt.ly/yt99nm6 Якщо ви все зробили правильно, автоматично буде створено обліковий запис. Це лише перший етап реєстрації. Поки що у вас обмежений доступ до даних, які мають відображатися в кабінеті. Далі потрібно зв’язатися з вашим кар’єрним радником. Він внесе до системи унікальний логін, пароль, а також електронну адресу, і лише тоді в персональному кабінеті відображатимуться розділи: • «Взаємодія зі службою зайнятості»; • «Інформація для пошуку роботи»; • «Відвідування ЦЗ, отримані послуги»; • «Семінари та масові заходи»; • «Нарахування та виплати»; • «Направлення на працевлаштування»; • «Профнавчання».
......................................................................................................................................................................
Понад 100 старшокласників Компаніївщини знайомились з актуальними професіями у форматі «BarCamp»
На Компаніївщині, у рамках зонального етапу обласного молодіжного фес-тивалю «ПрофFEST-2019», у форматі «BarCamp» (паралельне проведення різних майстер-класів), відбувся ярмарок професій. Ярмарок професій став справжнім святом для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл селища Компаніївка, їхніх батьків і вчителів. На ярмарок завітали більше 100 випускників, адже питання вибору професії для них як ніколи актуальне. Представники Центральноукраїнського будівельного ліцею м. Кропивницький, Бобринецького ПТУ №32 та Долинського відділення Новгородківського ПТУ №36 у консультаційному режимі презентували професії та спеціальності, з яких ведуть підготовку майбутніх фахівців, таких як кухар, швачка, тракторист, слюсар сантехнік та маляр-штукатур. Учні отримали інформацію щодо можливостей здобуття тієї чи іншої робітничої професії, правил прийому до навчального закладу, умов проживання в гуртожитку та перспектив подальшого працевлаштування. Виступи викладачів супроводжувалися переглядом слайдів та відеоматеріалів
На майстер-класах учні спробували себе в робітничих професіях: накладали декоративну штукатурку та проектували на ній 3D троянди, декорували тарілки технікою декупажу, готували салат з овочами гриль, желе із 3D квітами та канапки з салом і часниковим соусом, побачили як відбувається спаювання метало-пластикових труб та їх застосування.
Школярі із великим задоволенням брали участь у всіх майстер-класах.
Цікавими для учнівської молоді та педагогічних працівників були профорієнтаційні відеоролики про актуальні на ринку праці професії, а також презентація веб-базованої платформи «Моя професія: консультаційна мережа».
Слід додати, що організаторами проведення Ярмарку професій стали відділ культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту Компаніївської райдержадміністрації та районної філії обласного центру зайнятості.
«Захід, що пройшов сьогодні, стане початком до правильного професійного шляху, а вдалий вибір залежить від кожного, хто його робить. Хотілося б, щоб випускники врахували при виборі професії почуте й побачене на ярмарку професій та обрали собі професію до душі», – зазначив директор Компаніївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості Юрій Орленко.
А. Ярошук, провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Компаніївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості
.....................................................................................
 
© Сайт Компаніївської районної державної адміністрації