1024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l11024l1 ......................................................................................................................................................................

Удосконалюються організаційні умови роботи органів Держгеокадастру з метою запобігання корупції

.....................................................................................................................................................................

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.
17 червня-відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Цього року він проходитиме під гаслом: «Безкоштовної їжі не буває! Інвестуй здорові грунти!» Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення. Найбільш масштабними деградаційними процесами є водна та вітрова ерозія ґрунтів (близько 57 відсотків території країни), підтоплення земель (приблизно 12 відсотків), підкислення (майже 18 відсотків), засолення та осолонцювання ґрунтів (більш як 6 відсотків). Вперше людство усвідомило всю серйозність проблеми і заговорило про те, що таке опустелювання, на початку сімдесятих років минулого століття. Причиною стала сильна посуха в африканській природній зоні Сахель, яка призвела до катастрофічного голоду в регіоні. Як результат, в 1977 році в Найробі (столиця Кенії) під егідою ООН була проведена конференція, головною темою якої стало визначення основних причин та заходів боротьби з деградацією земель. Проблеми деградації земель та опустелювання загострюються через швидкі темпи зміни клімату, що супроводжується підвищенням середньорічних температур, повторюваності та інтенсивності екстремальних погодних явищ, у тому числі посух, які охоплюють раз у два - три роки від 10 до 30 відсотків території країни, а раз у 10-12 років - від 50 до 70 відсотків її загальної площі. Ірраціональне використання орних угідь, цей фактор є другим за своїми масштабами і згубності. Якщо конкретніше, то він полягає в скороченні періодів відпочинку землі, а також розорювання ділянок, розташованих на схилах, що призводить до посилення ерозії ґрунту та скорочення рослинного покриву. Ситуація посилюється і через неконтрольоване застосування пестицидів, за рахунок яких проводиться добриво грунтів. Крім цього, працюють на них важкі сільськогосподарські машини ущільнюють грунт, наслідком чого стає загибель корисних видів живих істот (наприклад, дощових черв'яків). Кіровоградська область за площею та біопродуктивним потенціалом земельного фонду є однією з провідних областей країни. Так, земельний фонд Компаніївського району складає 96746,9 га , з них 85562,72 га або 88,5 відсотка займають сільськогосподарські угіддя. З яких: рілля – 75,7 відсотка, багаторічні насадження – 0,51, сіножаті – 0,072 та пасовища – 12,2 відсотка. На даний час у Компаніївському районі завершено перерозподіл земель запасу і резервного фонду. В результаті чого в приватній власності знаходиться 64305 га сільськогосподарських угідь – 66,5 відсотка від загальної площі, в тому числі орних земель 66,2 відсотка. Сільськогосподарська освоєність Кіровоградщини – надзвичайно висока, порівняно з земельними фондами України та провідних держав світу. Наслідком такої високої господарської освоєності земельного фонду спостерігається прогресуюча деградація земель, що створює загрозу екологічній безпеці області. Крім того, надмірне навантаження на земельні угіддя спричинило активізацію розвитку негативних процесів, серед яких особливої сили набули ерозійні. До такого стану призвело нехтування питаннями екологічної придатності земель для використання певних сільськогосподарських культур, зокрема, необґрунтоване збільшення площ просапних культур. Шляхи і способи розвязання проблем боротьби з опустелюванням та деградацією земель Розвязання проблем, повязаних із раціональним використанням і охороною земель, зокрема боротьба з опустелюванням та деградацією земель передбачається здійснити шляхом: - зменшення змиву і розмиву ґрунтів, а також захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь та виробничих обєктів від підтоплення і затоплення шляхом будівництва нових та реконструкції існуючих протиерозійних, гідротехнічних, берегоукріплювальних, протизсувних та інших споруд, забезпечення їх надійності; - впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території; - впровадження науково обгрунтованих сівозмін, елементів біологізації землеробства, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості грунтів і ведення землеробства; - запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву на найбільш ерозійно небезпечних територіях, зокрема на землях сільськогосподарського призначення, консервація деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель; - створення та відновлення полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень на землях сільськогосподарського призначення (у ярах, балках, на пісках, уздовж берегів річок, водойм та на деградованих і забруднених сільськогосподарських угіддях); - розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель та для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................................
 

 
© Сайт Компаніївської районної державної адміністрації